Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
23/10/2017 - 22/10/2017 - 21/10/2017 - 20/10/2017 - 19/10/2017 - 18/10/2017 - 17/10/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/10/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 PACIFIC GRACE8.2014412368HA18,DX1LHC128SAI GONCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
02:30 VINAFCO 287.30112.507040HL689,699LHTC 189DA NANGCTY CP VTB VINAFCO
04:30 CAPE QUEST8.40184.9925630HA18,19,35LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 ISEACO GENESIS7.5016718581HA19,35LHHAI ANSAI GONCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:00 THANG LOI 09-ALCI5793098LHSONG DA 12.4DONG NAICTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI
06:00 FSL BUSAN7.70154.4916584STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
06:30 VAN HUNG7112.517020HC47,36LHDV(CHP)VUNG TAUCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
08:00 XIN HAI 184.5096.905314HA17,19LHCANG CA HLTAIWANCN CTY CP VIET LONG
08:30 TRUNG THAO 36-BLC381.743036HA18LHPETECDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
10:00 VIET HOANG 04 (SB)2.2069.901930SCCHPHAI DUONGCTY CP THUONG MAI VIET HOANG
11:00 NAM PHAT 014.50671924LHVAT CACHSAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:30 HEUNG-A YOUNG714111806HC16LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
13:00 HUNG MANH 365.40793229VCSONG DA 12.4SAI GONCTY CP VTB HUNG MANH
13:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.1050.50724.80NTK99THAI BINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:00 PACIFIC EXPRESS7.50128.5311117DD01,DX01LHNAM HAITAIWANCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:00 LE YE7.1016922282DT,HC45LHCHPCHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
15:00 HOANG DUNG 5684.1069.601900LHBACH DANGDONG NAICTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
16:00 TONG JI MEN7.50189.8046635LHHA LONGCHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:30 AN PHU 164.5097.305645.30HA17,DD01LHXDDVDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
16:30 HAI NAM STAR3.60873901LHBACH DANGCHINACTY CP DT&PT HAI NAM
18:30 UBENA7.3018527205DT,HC43LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
18:30 SUNNY CLOVER7.50137.6812419DV06,09LHDV(CP)CHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
19:30 VICTORIA 096.4091.945239LHBGINDONESIACTY CP KPB
20:00 TRUONG HAI STAR 37.20132.608015HC43,47LHCVCUA LOCTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
20:30 IAL 0017.5014515640HC34,44LHDV(CHP)TAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
20:30 SANTA LOUKIA7.7017221965SK,ST,HA17LHVIPG.PORTMALAYSIAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
22:00 L AUSTRAL4.70142.101441LHCVHA LONGCTY CP DL VA TM HA LONG CRUISES
22:30 VIETSUN INTEGRITY6.80132.608015HA17,19LHC128CUA LOCTY TNHH LE PHAM
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

06:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.4050.50724.80SCBACH DANGK99CTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:00 HOANG GIA 452.8079.803100VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
09:30 MINH PHU 88 (SB)273.982310VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VAN TAI MINH PHU
13:30 TRUONG DUNG 02 (SB)2.5060.55811.70CTBACH DANGBGCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
13:30 HAI HA 558378.632828.70SC19 - 9BACH DANGCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 TRUONG DUNG 268 (SB)3.4657.60991.50CTBACH DANGBGCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
18:30 DAI DUONG SEA490.704375.90BD02,HL689VCVIET NHATTLVCCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
23:30 VOLVOX ASIA712717299LHBGP/SVOSA HẢI PHÒNG.
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 YM INSTRUCTION8.10172.7022027HA17,35LHDA NANGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 UBENA8.4018527205DT,HC43LHMALAYSIADV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
05:30 SITC YOKKAICHI8.20141.0311847BD2,HL689LHHONG KONGTC 189SITC VIETNAM
06:00 HOANG GIA 452.8079.803100VCBEN KIEN BEN LAMCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
06:00 L AUSTRAL4.70142.101441HC44LHHONG KONGCVCTY CP DL VA TM HA LONG CRUISES
06:30 HAI HA 88579.812920LHDUNG QUATMIPECCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
07:30 BELAWAN7.30171.9921973DT,HC43LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
07:30 VIETSUN INTEGRITY7.70132.608015HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
07:30 BIENDONG NAVIGATOR8.20149.5012400DV9,TC1LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
07:30 LINDAVIA7.90188.1230621HA18,19,35LHSINGAPOREVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:00 EVER BRIGHT6976755HC44,46LHCHINACVCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:00 ASIATIC NEPTUNE7.5014912690STAR,SKYLHHONG KONGG.PORTCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
08:00 YUN SHENG61208670HC43,47LHHONG KONGCHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:30 PV ALLIANCE5.7093.504999HA18,DD1LHDUNG QUATPETECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
10:00 TRUONG HAI STAR 37.40132.608015HC43,47LHSAI GONCVCTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
10:00 DEVELOPMENT4.4012410578BD540,VNSBDLHSAI GONNMBĐCTY TNHH MTV INLACO LOGISTICS
11:00 PHUONG NAM 463793090.30LHCAM RANHSONG DA 12.4CTY TNHH PHUONG NAM
13:00 HAI NAM 454.4075.452501.20LHKY HAQUYNH CUCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
13:00 DUC NAM 014.6078.633152.10LHLONG ANNAM NINHCTY CP DT VA VTB DUC NAM S&G
13:30 HUY AN 364.30762298LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH THANH AN
13:30 SON LONG 083.40793098LHAN GIANGTLVCCTY TNHH VTB KIM NGUU
13:30 TRUNG THANG 88-BIDV579.803199LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH TM VTB TAN THANH
13:30 THANH PHAT 18-ALCI3.4064.131516LHDA NANGVAT CACHCTY CP TM DAI LY VTB THANH PHAT
14:00 MINH TIEN 99357.60930LHNINH THUANQUYNH CUCTY TNHH VTT MINH TIEN
14:00 TRUNG THANG 88-BIDV579.803199LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH TM VTB TAN THANH
14:00 BAOLONG6.90189.8046658DT,HC45,28LHTAIWANCHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
14:00 BINH NGUYEN 36-BLC3.5069.951948LHLONG ANSONG DA 12.4CTY TNHH TM DICH VU 688
14:30 HAI HA 284.2078.402422.80LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
15:30 DOLPHIN STRAIT7.70147.8713996HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
16:00 TRUONG HAI356935LHDA NANGBEN LAMCTY TNHH VTB NINH TRANG
17:00 MINH TUAN 274.6075.252597LHCHINATLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 HAI HA 6685793100HL689LHDUNG QUAT19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 ALPHA GAS592.553753HA17,18LHCUA LOXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
18:00 BIEN BAC 339 (SB)4.1079.803449.90LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH DVHH MINH LONG
19:30 UNI-ASPIRE7.5016515511HA19,35LHCHINAPTSC DVCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
20:00 NEW OCEAN 276.9090.985538HC54LHHA TINHCHPCTY TNHH VT TM TAN DAI DUONG
21:30 PADMA6.7016821562ST,SK,HA17LHTAIWANVIPG.PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
22:30 VP ASPHALT 14.50983102DD1,DX1LHTAIWANTHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
23:59 FRISIA ALSTER8147.8513738.10DX01,BD02LHCHINANAM HAICTY TNHH DVVT HH NGOI SAO VN (STARVINA)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

14:00 PHU TOAN 084.6079.143012LHVUNG TAUHAI DUONG
10:00 HOANG LINH 364.2066.401654.70LHHAI DUONGDA NANG
09:00 TRUONG AN 35479.993036LHVUNG TAUHAI DUONG
16:00 BIEN BAC 16 (SB)4.80793449LHVUNG TAUHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)