Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
29/10/2021 - 28/10/2021 - 27/10/2021 - 26/10/2021 - 25/10/2021 - 24/10/2021 - 23/10/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 27/10/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 VIETSUN DYNAMIC7.101177928HA17,18LHCANG 128SAI GONCTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
02:30 CNC NEPTUNE8.3017222081TP2,3,1010KWLHNAM DINH VUCHINACTY CP CANG NAM HAI DINH VU
04:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936HA17,18LHEURO DINH VUTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
04:30 GLORY TIANJIN814112402HA17,19LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 KMTC TOKYO8.50172.0722444K1,43LHDINH VUCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
05:00 HAI AU 192.702431.30CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
05:00 HAI AU 182.7025.5050.10CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
06:30 SANDRO5.70121.5510809689,699LHEURO DINH VUMALAYSIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
07:00 CUA LUC3.8033.30100.20LHCANG 128QUANG NINHCTY XANG DAU B12
08:00 HE YUAN 18.60135.5611386689,699LHNAM HAIDA NANGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
09:30 HAI NAM 663.50793019LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH HAI NAM
09:30 APOLLO PACIFIC4.50101.982995.80HC28,47LHTHANG LONG GASTHAI BINHFGAS PETROL., JSC
10:30 HAIAN MIND9.20179.7021794.70HA35,TP2,970KWLHHAI ANSAI GONCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
11:00 NGOC LAN 17 (SB)5.9079.804210LHVAT CACHDONG NAICTY TNHH VTB LAN PHUONG
12:00 JIAHANG STAR5.5098.285273.90HC46,54LHHOANG DIEUJAPANCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
14:00 EAST WELL487.253789.80HC46LHHOANG DIEUDUNG QUATCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
14:30 PROSPER8119.168716.10TP2,HA19LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
15:30 HIEN ANH 6682.8079.803209FRDONG HAICHINFONCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.2050.50724.80VCPETECNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
16:00 NASICO NAVIGATOR7.40134.317278HC45,34LHCHUA VECUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
16:00 PHU LINH 1692.6069.851917LHNAM NINHNAM DINHCTY TNHH VAN TAI & XD PHU LINH
18:00 MINH KHANH 888 (SB)3.501069047.70HC46,54LHHOANG DIEUHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
20:30 HAI VIET STAR (SB)4112.5112658HC36,43LHTAN VUTHANH HOACTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
22:30 IRIS4.80963200HL689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
22:30 SITC INCHON7161.8018061HP008,SKYLHDINH VUTHAILANDSITC VIETNAM
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

10:30 14-11-873.5069.951964.70SCBEN LAMNAM NINHLU DOAN 273 - QK3
14:00 KHANH NGOC 183.5069.931914VCBEN LAMTLVCCTY TNHH VTB HA KHANH NGOC
16:30 ITASCO 35 (SB)3.6079.903084VCTLVCVIET NHATCTY CP VT VA CHE BIEN THAN ITASCO
16:30 TRUONG AN 162.6079.503040VCNAM NINHTLVCCTY TNHH HANG HAI AN TAM
17:00 HAI DAT 365.20742617.90VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH TM VTB HAI ANH
23:30 GAS EVOLUZIONE4.50942981689,699LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SITC INCHON7.60161.8018061HP008,DV9LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
02:00 DONG DUONG 095.6091.945095.40HC46,54LHPHILIPPINESHOANG DIEUCTY CPTM DUC THO
03:30 PROSPER8.25119.168716.10HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
05:30 GREEN PACIFIC8.8014715209HA17,19LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
05:30 IRIS5.10963200689,699LHSINGAPOREEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:30 TAICHUNG8.40183.2124316TP2,699LHMALAYSIANAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
07:30 TIGER PROSPERITY71128792CL15,18LHCHINADAPCTY TNHH DVHH MINH LONG
07:30 THINH HAI 02 (SB)4.5071.583060LHQUANG NGAIMPC PORTCTY CP TM THINH HAI
07:30 SC CHONGQING8.20115.709167689,699LHHONG KONGEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:00 NASICO NAVIGATOR7.40134.317278HC34,45LHSAI GONCHUA VECTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
08:30 GSL KITHIRA8.20294.1365550TC62,A8,DTLHMALAYSIAHICTHVS HOLDING CORPORATION
09:00 HAI AU 182.7025.5050.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
09:00 HAI AU 192.702431.30CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
09:30 WAN HAI 2228.80172.1523805K1,36LHMALAYSIATAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:00 HOANG THINH 2686.3097.105403.70DX1,BD2LHHA TINHDOAN XACTY TNHH TMDV VAN TAI XNK HOANG THINH
10:00 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80SCNAM DINHPETECCTY CP TMVT TRUNG DUNG
10:30 THUAN HAI 68 (SB)3.6072.282165.97LHQUY NHONTLVCCTY TNHH MTV TM&VT MINH HAI HD
11:30 GREEN WAVE9.10172.0722389K1,43,1000KWLHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
11:30 BLUE OCEAN 015.6096.724939.90CL15,18LHDUNG QUAT19 - 9CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
13:00 HAI DAT 365.20742617.90LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH TM VTB HAI ANH
13:00 STAR 01578.633233.42LHLONG ANVAT CACHCTY TNHH VTB CONG VINH
13:00 CONG MINH 183.8078.603207LHCAN THOHOANG DIEUCTY TNHH TM VAN TAI QUOC TE HAI TIN
13:00 HIEP HUNG 954.5078.633230LHLONG ANTU LONGCTY TNHH VTB HUNG PHUC
13:00 HOANG PHUONG 46579.743013LHMALAYSIABEN LAMCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
13:30 HAIAN PARK7.80144.8312649HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
14:00 LONG TAN 796.1097.125689HC28,47LHHA TINHHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
15:00 DUC VIET 568-182.8079.803146.90LHCAM RANHTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 MORNING VINAFCO8.30115.028721HC34,45LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
17:00 TRUONG GIANG 882.6069.801907FRGIA DUC THUY NGUYENHOANG DIEUCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
21:30 BIENDONG FREIGHTER7.20124.817082BD2,DX1LHHONG KONGNAM DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
23:59 HUA KAI6.201136819BD2,DX01LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

06:00 D.A XUYEN A 362.5069.792054LHHAI DUONGQUANG NINH
09:00 TIEN DAT 182.20651577LHQUANG BINHGIA DUC
12:00 VU GIA 054.8079.803140LHVUNG TAUHAI DUONG
07:00 CHUA CHAY & CNCH2.3064.200LHHONG HAF0 VA NGUOC LAI
11:00 HOANG BAO 89256.31950LHTHANH HOAHAI DUONG
06:00 TRUONG AN 19 (SB)5.30824791LHTRUONG ANNGHE AN
06:00 QUANG VINH 092.6069.903073FRHAI DUONGDIEN CONG
11:00 HAI DUONG 26 (SB)2.3069.801812CTNAM DINHDIEN CONG
04:00 RHAEO RAPID4.50127.900LHF0NM NOSCO
08:00 CC&CNCH HOA PHUONG 012.3064.200LHDT HONG HAF0 VA NGUOC LAI
08:30 TRUONG THANH 262.30672073CTHAI DUONGQUANG NINH
10:30 BINH NGUYEN 99 (SB)2.7078.634559CTHAI DUONGQUANG NINH
20:00 VIET TRUNG 135 (SB)2.80956854LHTHANH HOATRUONG AN
13:00 MINH HANG 198 (SB)4.8079.903804LHGIA DUCTHANH HOA
19:00 THAI HA 268 (SB)3.30680LHQUANG BINHHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)