Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/08/2017 - 18/08/2017 - 17/08/2017 - 16/08/2017 - 15/08/2017 - 14/08/2017 - 13/08/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 17/08/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 AS RICCARDA7.20180.3521146S.STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
02:30 PACIFIC GRACE7.5014412368HA17,19LHHAI ANCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:00 VINALINES PIONEER7.70120.849088DX1,HA18LHTRANSVINASAI GONCÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES
04:00 ITALIAN EXPRESS7.3015814237S.STAR,SKYLHG.PORTHONG KONGCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
04:30 ZHONG LIAN HAI XIA6.80149.7612707HA18,DX1LHC128CHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
05:00 PHU AN 1682.6069.851917VCNAM NINHHAI DUONGCTY CP PHU AN
06:00 FORTUNE CARRIER7.90119.168515.50HC43,46LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
06:00 TIEN DAT 083.9072.852065LHBEN LAMDA NANGCTY TNHH VTSB TIEN DAT
06:00 ASIAN TRADER7.90147.8013814S.STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
06:30 TIEN DAT 99 (SB)358.58814LH19 - 9THANH HOACTY TNHH HIEN DAT
06:30 VIETSUN FORTUNE6.601177990HA17,19LHC128CUA LOCTY TNHH LE PHAM
07:00 HOANG MINH 362.7079.803143LHVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH HOANG MINH
08:30 TM-HAI HA PETRO4.501044813HL688,689LH19 - 9THAI BINHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 ASIA IPSA7.50196.8824279DT,HC43,44LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:00 VENUS C7150.4314900HA18,DX1LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:30 KOTA JASA6.80193.0324924HL688,689,699LHNHDVCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
10:30 SOUL OF LUCK7.50168.0521519DTLHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:30 BIEN DONG STAR7.40120.809108DV9,TC1LHDV(CP)VUNG TAUCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
11:00 DUC VIET 568-18579.803146.90VCBEN LAMSAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:30 PV OIL CHARLIE3.2079.503080LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
12:00 MING HENG 16119.808000DX1,HL689LHDOAN XATO ORDERCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:30 MAJESTIC.8.60188.8530337HA18,19,35LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
12:30 HEUNG-A MANILA714010322DT,HC45LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
12:30 ANNIE GAS 094.30105.923688HA18,DD1LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
12:30 WAN HAI 1728172.7022171DT,HC29,34LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
14:30 HAIAN PARK7.80144.8312649HA17,18LHHAI ANSAI GONCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
14:30 TRUNG DUNG 263.3056.95835LHBACH DANGNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:30 BIENDONG TRADER7124.807000DV9,TC1SCDV(CP)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
15:00 AN THANG 683.5079.802996LHTLVCCHINACTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
16:00 HA PHUONG 189 (SB)1.8065.561921.60FRVAT CACHCHINFONCTY TNHH VTB VU GIA
16:00 PHU LONG 062.3073.302471VCQUYNH CUHAI DUONGCTY TNHH HOANG PHUONG
16:30 MINH TUAN 27475.252597LHBACH DANGCHINACTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:00 GREAT LADY51187130.30LHHON DAUDUNG QUATCTY CPTM DUC THO
18:00 HAI NAM 01 (SB)1.8055.66942.60CT19 - 9QUANG NINHCTY TNHH HAI NAM
18:00 MINH KHANH 88 (SB)3.5270.681967VCCHPHAI DUONGCTY CP VTTM MINH KHANH
18:00 HAI THANG 183.5091.945242.80HC54,47LHCHPHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

08:30 QUANG ANH 25358.03884VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM VA VTB QUANG ANH
08:30 QUANG ANH 264.4079.903034VCBEN LAMQUYNH CUCTY TM&VTB QUANG ANH
09:00 DUC VIET 568-18579.803146.90VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 TRUNG DUNG 262.4056.95835BDXDDVBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:30 AN THANG 683.5079.802996VCVIET NHATTLVCCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
10:00 SAO BIEN3.6042.60100LHLAN HAHAI DANGTRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM
10:30 TRUNG DUNG 063.3079.802978.20VCTLVCVIET NHATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:30 MINH TUAN 27475.252597SCVAT CACHBACH DANGCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 AN PHU 8682.4069.402041.60VCVAT CACHTLVCCTY CP TM VT DAU KHI HAI PHONG
17:00 NAM KHANH 884.9074.682484VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
17:00 VIET PHUC 074.70793016VCNAM NINHSONG DA 12.4CTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 HAIAN PARK5.70144.8312649HA17,19LHSAI GONHAI ANCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
08:00 LP HARMONY (SB)5.9096.505585HC54,47LHHA TINHCHPCTY TNHH LE PHAM
09:00 TUAN HUNG 864.5079.603130.90LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
09:30 JINYUNHE8.20182.8724244HA17.19,35LHHONG KONGPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
11:30 REFLECTION8.40139.7011247DV9,TC1LHCHINADV(CP)SITC VIETNAM
11:30 ISEACO GENESIS8.5016718581HA17,19LHCHINANHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 AN THANG 393.50793146LHQUY NHONVAT CACHCTY TNHH AN THANG
13:30 FESCO VOYAGER6.9014715213DV6,DV9LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
13:30 SUNNY QUEEN5.80107.406801.30HA18,DD1LHKOREAXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
13:30 IBN AL ABBAR7.90183.2124376HA17,35LHHONG KONGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
15:00 HAI DUONG 023.1056.10950LHCAN THONAM NINHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 NAM PHAT QUEEN379.993242.40LHQUANG NINHTLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:30 UNI-ASPIRE8.5016515511S.STAR,SKY,HA17LHDA NANGVIPG.PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
16:00 VINAKANSAI 016.4597.125188DX1,HL689LHHA TINHDOAN XACTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
16:00 HAI NAM 01 (SB)1.2055.66942.60CTQUANG NINH19 - 9CTY TNHH HAI NAM
19:30 MORNING VISHIP7.90115.028721HA17,19LHDA NANGC128CTY CP VTB VINAFCO
19:30 BIENDONG MARINER7.40149.5012400HC44,36LHSAI GONDV(CHP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
19:30 HUNSA BHUM7.6015018196HA35,19LHSINGAPOREHAI ANVNT LOGISTICS HAI PHONG
19:30 TAN CANG PIONEER7.60118.027060HL688,689LHSAI GONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
20:00 BICH THANH 185.4091.945235HC54,47LHHA TINHCHPCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
23:30 PRUDENT7.75113.016832HA18,19LHSAI GONPTSC DVCTY CP HANG HAI VSICO
23:30 HAI HA 6685793100LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

11:00 SON HUNG 26-ALCI258.551457CTNINH BINHHAI DUONG
09:00 NAM THINH 264.10691964LHVUNG TAUHAI DUONG
06:30 DUY PHAT 254.60691980LHHAI DUONGLONG BINH
04:30 THANG LOI 27574.853148LHHAI DUONGDONG THAP
09:00 THAI SON 10 (SB)2.4073.903102.40LHSAI GONCHINFON
09:00 VINH PHAT 124.6067.501926LHHAI DUONGNHA TRANG
13:00 TRUNG HUNG 013.3054.40978LHQUY NHONHAI DUONG
17:00 TAN KHOA 28-BLC369.931893.20LHTHAI BINHHAI DUONG
10:00 THANH THANH DAT 173.2053.48917LHPHUC SONDA NANG
13:00 DAI VIET 104.5069.931893.80LHCHINFONSAI GON
19:00 XUAN DAT 86-BLC2.5069.861970CTQUY NHONPHUC SON
15:30 HOANG ANH 268.3.2056969.20LHCHINFONVUNG RO
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)