Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/03/2018 - 18/03/2018 - 17/03/2018 - 16/03/2018 - 15/03/2018 - 14/03/2018 - 13/03/2018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 17/03/2018
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 YM INTELLIGENT8172.7022027HA17,35LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
00:30 BALTIC HIGHWAY7.90179.4718767DT,HC34LHDV(CHP)JAPANCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
00:30 HAIAN SONG8158.7518409HA19,35LHHAI ANSAI GONCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:00 GUI FEI4.5099.993133DD1,CL6LHHAI DANGCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:00 FORTUNE FREIGHTER8.20123.578938HC36,46LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
02:30 NORDLION7.50169.9923573DT,HC34LHDV(CHP)QUY NHONHOI AN COMPANY LTD
02:30 PROSPER8.40119.168515HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
02:30 BIENDONG MARINER8.40149.5012400HL689,699LHC128SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
02:30 RATANA THIDA715115027HA19,35LHC128CHINAVNT LOGISTICS HAI PHONG
02:30 LADY ROXANA4105.034998HA17,18LHXDDVDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
04:30 OPEC CAPRI4962740CL6,DD1LHXDDVDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
05:00 TIEN DAT 99 (SB)2.4058.58814NTBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH HIEN DAT
06:00 BF AYITA5145.6310385HC28,44LHCHPROMANIACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 TRUONG XUAN 082.5069.851947CTTIEN MANHQUANG NINHCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
06:30 AVRA C7.50142.7012501DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
06:30 KESTREL8.1017222071TP2,3LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:00 MIEN BAC 06 (SB)2.4055.85818.84VCPETECTHAI BINHCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
07:30 HAI NAM 06 (SB)5.4088.304595.67DD1LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH HAI NAM
08:00 THAI RIVER5.80100.488474HC43,47LHCHPCAM PHACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:00 VIOLET ACE7.20115.4511664HC43,47LHCVSAI GONVOSA HẢI PHÒNG.
08:30 HEUNG A SARAH7141.0311806HC16LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
10:00 NAM PHAT 02579.803090.30SCDOAN XASAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 HOANG HA 188 (SB)2.5051.741200SCBACH DANGTHANH HOACTY TNHH HOANG HA
10:30 VIETSUN FORTUNE6.801177990HA17,19LHTC 189CUA LOCTY TNHH LE PHAM
11:00 THINH LONG 262.8078.633242LHVAT CACHCAM PHACTY TNHH TM THINH LONG
11:00 MAI DUONG 1264.8574.502458VCBEN LAMDONG NAICTY TNHH TM VT SONG BIEN MAI DUONG
14:30 SM TOKYO7147.8713760HA17,19LHHAI ANCHINACTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
15:30 HAI PHUONG 1073.1084.683785HC47LHQUYNH CUQUANG NINHCTY TNHH SXTM VA DV THANG PHAT
16:00 HUNG KHANH 10 (SB)2.20895087HA18LHCANG CA HLQUANG NINHCTY CP THUONG MAI HUNG KHANH
18:30 ALL MARINE 094.5084.243175DD01,CL06LHXDDVDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
22:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.2050.50724.80SCXDDVNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
22:00 PEGASUS UNIX7142.7013002ST,SKLHG.PORTCHINAVOSA HẢI PHÒNG.
22:00 VINAFCO 267.10121.357225HC46,43LHCVQUY NHONCTY CP VTB VINAFCO
22:30 UNI-ASPIRE7.5016515511ST,SK,HA17LHVIPG.PORTMALAYSIACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:30 TRONG TRUNG 89488.803085HA18LHPETECDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
23:30 VMU SHIRAI3.3061.90999VCTD TH.LYVUNG TAUCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 HOANG HA 188 (SB)2.5051.741200SCPETECBACH DANGCTY TNHH HOANG HA
06:00 VINALINES PIONEER4.10120.849088DX1,DD1SCNMFRTRANSVINACÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES
06:30 HOANG PHONG 182.8078.803085VCSONG DA 12.4TLVCCTY TNHH VTB HOANG PHONG
07:00 MAI DUONG 1264.8574.502458VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH TM VT SONG BIEN MAI DUONG
07:30 GREAT DOLPHIN6.601157695HL689,BD2LHHON DAUHAI LINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 HAI NAM 663.50793010.20VCTHUONG LYTD TH.LYCTY TNHH HAI NAM
08:30 HOANG PHONG 182.8078.803085VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VTB HOANG PHONG
15:00 TRUNG HIEU 666-BLC2.6079.993220VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH TM VTB TRUNG HIEU
16:30 TRUNG DUNG 168 (SB)2.4050.50724.80SCBACH DANGXDDVCTY CP TMVT TRUNG DUNG
17:00 HOANG PHONG 183.5078.803085VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VTB HOANG PHONG
17:30 VMU SHIRAI3.3061.90999VCTHANG LONGTD TH.LYCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SM TOKYO7.90147.8713760HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
01:30 UNI-ASPIRE7.4016515511STAR,SKY,HA17LHCHINAVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
02:00 ATLANTIC OCEAN7.101136866HC43,47LHSAI GONCVCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
03:30 GREEN PACIFIC8.6014715210HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 GREAT DOLPHIN6.601157695LHCHINAHON DAUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 ALL MARINE 095.4084.243175DD1,CL6LHDUNG QUATXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
05:30 SITC NAGOYA8.40145.1212601DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
05:30 BAO HANG7.80159.5917221HL689,699LHHONG KONGNHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 IAL 0018.3014515640HC34,44LHTAIWANDV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
06:00 SUNNY LOTUS8.50146.2012400HA17,19LHCHINANAM HAICN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
06:30 VMU SHIRAI4.1061.90999LHVUNG TAUTHANG LONGCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
07:30 SIMA SADAF7.60170.1520291HA17,35LHDA NANGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 BIENDONG NAVIGATOR8149.5012400DV6,9LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
08:00 YUKO MARU5.5096.994900HC28,45LHHONG KONGCHPCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
08:00 HOANG HA 162 (SB)1.6054.94763CTNINH BINHBACH DANGCTY TNHH HOANG HA
09:00 THANH LIEM 095.2078.703234LHVUNG TAUBEN LAMCTY TNHH THANH LIEM
09:30 TRONG TRUNG 894.7088.803085HA17LHDUNG QUATPETECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
11:00 HAI HA 1685.2079.803199.10LHVUNG TAUTLVCCTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
11:00 HA MINH 189579.803187LHVUNG TAUTLVCCTY CP VT& TM HA PHUONG
11:00 THANH LUYEN 364.3073.332476LHQUY NHONLE QUOCCTY TNHH VT THANH LUYEN
11:00 HIEP HUNG 894.6079.803148.20LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH VTB DUY HUNG
13:00 VIET PHUC 075793016LHLONG BINHVAT CACHCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
13:30 HAI MINH 36-BIDV3.8065.801930LHQUY NHONNAM NINHCTY TNHH VTB THAI HA
13:30 TRUONG SINH 684.6079.803179.70LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH VTB TRUONG SINH
13:30 HUU NGHI 025.3079.993239LHDONG THAPLE QUOCCTY TNHH TM DV HUU NGHI
13:30 NAM PHUONG 184.5078.633132LHCHINABEN LAMCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:00 DUC NAM 01578.633152.10LHSAI GONTLVCCTY CP DT VA VTB AN PHU HAI
14:00 HOANG MINH 364.8079.803143LHDONG NAIVAT CACHCTY TNHH HOANG MINH
14:05 HOANG MINH 685.20793221LHCAN THOTIEN MANHCTY TNHH THUONG MAI HOANG MINH HIEU
15:00 HOANG HUY 18469.861972.70LHPHU MYTLVCCTY TNHH VTB HOA MINH PHUONG
15:00 HAM RONG 084.2077.052226LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH DVHH MINH LONG
15:30 TRUNG DUNG 168 (SB)2.4050.50724.80NTTHANH HOABACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

15:00 NGUYEN PHAT 369-ALCI2.7076.092222LHQUY NHONPHUC SON
12:00 STAR 894.2079.802995LHCHINFONVUNG TAU
14:00 TUAN HUNG 2684.5069.951968LHVUNG TAUHAI DUONG
15:00 TIEN DAT 364.50702258LHVUNG TAUHAI DUONG
19:00 DUC NGHIA 453.8079.573032LHSAI GONHAI DUONG
10:00 HOANG BAO 18256909CTQUANG NGAIHAI DUONG
10:00 ANH DUY 168-BIDV4.50701934LHPHUC SONDUNG QUAT
07:00 QUANG THINH 182.50793072FRHAI DUONGCHINFON
18:30 DAI NGHIA 093.8079.943194LHVINH LONGBEN KIEN
05:30 AN PHU 154.501170LHHAI DUONGDUNG QUAT
07:00 PHU TOAN 06 (SB)3.9072.852141.80LHHAI DUONGDA NANG
16:00 HAI HA 284.7078.402422.80LHVUNG TAUHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)