Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
28/09/2020 - 27/09/2020 - 26/09/2020 - 25/09/2020 - 24/09/2020 - 23/09/2020 - 22/09/2020
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 26/09/2020
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 GAO XIN 85.50874150DX1LHTRANSVINACHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
02:00 VINAFCO 267.30121.357225HC43,34LHCHUA VEDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
02:30 NYLEX 15.80107.356847689,699LHEURO DINH VUINDONESIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
03:30 SOUTHERN WEALTH4.5091.944998.80DX1,CL18LHVIET NHATTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
04:00 PHUC KHANH7.701328238.70HC34,43LHCHUA VESAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
05:00 SON LOC 092.8078.683126LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH DV VTSB SON LOC
06:00 HAI MINH 165.1079.603069.70LHTU LONGDA NANGCTY TNHH TM VTB HAI BINH
06:00 VANESSA 122.6048516LHCANG 128THAI BINHCTY TNHH DVHH MINH LONG
06:00 PROMOTE8.40119.168515.50HC43,45LHCHUA VESAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
06:30 HANSA COBURG8.20175.5723451DT,HC36,900KWLHTAN VUCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:30 HAIAN BELL8.80154.5016584TP02,03LHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:30 STAR 62378.633093.40LHVAT CACHHA TINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 JADE STAR 154.10924998NA02,07LHDT NAM TRIEUTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
08:00 JIAN RUI 75.5084.804071HC46LHHOANG DIEUDUNG QUATCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:30 EVER COPE8.50171.9822217ST,SK,TC1,970KWLHVIP GREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
08:30 WAN HAI 1628.50159.5917697DT,HC44LHTAN VUTAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
08:30 TAICHUNG8.40183.2124316HA35,TP3,970KWLHVIP GREEN PORTCHINACTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
09:00 LONG HUNG 2 (SB)1.40571263CTBACH DANGSAI GONCTY TNHH DV VT LONG HUNG
09:00 LONG HUNG 5 (SB)1.6069.651892CTBACH DANGSAI GONCTY TNHH DV VT LONG HUNG
10:00 THANH THANG 1892.6069.861970CTQUYNH CUQUANG NINHCTY TNHH DICH VU VAN TAI THANH CHINH
10:30 KMTC TOKYO8172.0722444DT,HC36LHDINH VUCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
10:30 TM-HAI HA PETRO51044813DX1,BD2LH19 - 9NGHI SONCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 NEW ALLIANCE 99.10114.1111855HC46,54LHHOANG DIEUINDONESIACTY TNHH DVHH MINH LONG
12:00 SUN BLUESPIRE5.40116.9412318DX1,BD2LHDOAN XACHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:30 GAS EASTERN.4.5099.935214.92689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
12:30 SOUL OF LUCK8.50168.0521519DT,HC44LHTAN VUQUY NHONHOI AN COMPANY LTD
12:30 VINASHIP GOLD8.10136.4013245DX1,CL15LHDAPINDONESIACTY TNHH DVHH MINH LONG
12:30 HAI NAM 663.50793010.20LHBACH DANGDUNG QUATCTY TNHH HAI NAM
14:30 SITC YANTAI8143.2012378689,699LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
15:00 AN HUNG 365.7079.143300LHTU LONGCAN THOCTY CPVT AN HUNG
17:00 TRONG ANH 452.6069.851950VCVAT CACHPHUC SONCTY CP VTB NAM THANH
18:30 VIETSUN FORTUNE5.201177990LHCANG 128CUA LOCTY TNHH LE PHAM
20:30 LADY ROSALIA4.30973939HL689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
21:30 BLUE OCEAN 014.5096.724939.90LHBEN GOTTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

11:30 LADY ROSALIA5973939689,699LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
11:30 APL CAIRO9.20207.4033937A8,T86/TP02,HA35,1475HPLHHICTNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
13:30 GREEN PACIFIC6.9014715209HC36,44/689,699BDTAN VUNAM DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
15:30 PUTNAM8.10171.9921570TC10,86/HA35,TP03,1020HPLHHICTPTSC DINH VUCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
15:30 DIEM DIEN 292.5078.633258.60VCTU LONGBEN LAMCTY TNHH DIEM DIEN
16:35 HAIAN LINK7.5014715750HA17,19LHHAI ANHON DAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
17:00 HAI NAM 673.5079.503080VCTHUONG LYBEN LAMCTY TNHH HAI NAM
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 GREEN PACIFIC6.9014715209HC36,44LHSAI GONTAN VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:00 HC56 (SB)2.8058.401062LHNGHI SONBEN GOTCTY CP CONG TRINH HANG HAI MIEN TRUNG
07:00 HC55 (SB)2.8058.401062LHNGHI SONBEN GOTCTY CP CONG TRINH HANG HAI MIEN TRUNG
07:00 HP3696 (SB)2.8016.5016.49LHNGHI SONBEN GOTCTY CP CONG TRINH HANG HAI MIEN TRUNG
07:00 DA NANG 01 (SB)2.8038.20391LHNGHI SONBEN GOTCTY CP CONG TRINH HANG HAI MIEN TRUNG
07:30 HAIAN LINK7.9014715750HA17,19,690KWLHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:30 VIETSUN FORTUNE6.701177990LHSAI GONCANG 128CTY TNHH LE PHAM
08:00 VICTORY VOYAGER8.8014715321.72BD2,SKLHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:30 DKC 025.9091.904719HC28,47LHNGHE ANVIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:00 CONG THANH 1263.5079.803118.80LHCAN THOVIET NHATCTY CP TM DV CONG THANH
10:00 LANTAU BRIDGE8.40142.7012828ST,SK,740KWLHHONG KONGGREEN PORTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
10:30 PUTNAM8.60171.9921570A10,86,1020HPLHHONG KONGHICTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
10:30 TRUNG DUNG 09 (SB)1.6048.10977.48NTTHAI BINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
11:30 UNI-PRUDENT8.50181.7619308.85ST,SK,TC1,970KWLHMALAYSIAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
11:30 TAN CANG PIONEER6.80118.027060BD02,689LHSAI GONCANG 128CN CTY CP VTB TAN CANG
12:00 TUNG LINH 01 (SB)3.2079.203243.75LHDA NANGTU LONGCTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
13:30 CONG THANH 27 (SB)5.4079.904638LHAN GIANGNAM NINHCTY CP DV MINH NHAT THANH
13:30 KOTA JAYA8193.0324921699,TC1LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
13:30 SENNA 25.2099.904421689,699LHCHINAEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
15:30 MOON BRIGHT5.3079.903084LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
17:30 SM TOKYO7.70147.8713760HA17,19LHKOREAHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
17:30 PREMIER8.30143.8012473HA17,19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
17:30 BIENDONG NAVIGATOR6.60149.5012400HC36,44LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
18:00 DAI THANG 89 (SB)373.882112LHNGHE ANBEN LAMCTY CP DTTM&DV ĐẠI THẮNG
21:30 OCEANUS 95.4099.905054CL15,18LHVUNG TAUEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
22:00 BICH THANH 186.6091.945235HC28,46LHHA TINHHOANG DIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

09:00 AN PHAT 18-BLC4.50701948LHQUANG NGAIHAI DUONG
06:00 HOANG MINH NGUYEN 18374.363172.70CTVIET YQUANG NINH
05:00 TAN KHOA 28-BLC4.6069.931893.20LHGIA DUCVUNG TAU
13:00 HAI THINH 02 (SB)4.4061.871426.50LHHAI DUONGQUANG NGAI
13:30 TRUONG NGUYEN 89 (SB)2.70103.184779LHHAI DUONGQUANG NINH
13:00 THINH HAI 02 (SB)4.4071.583060LHHAI DUONGQUANG NGAI
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)