Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/03/2019 - 25/03/2019 - 24/03/2019 - 23/03/2019 - 22/03/2019 - 21/03/2019 - 20/03/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 24/03/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 SUNNY ROSE7.50137.6812419STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
02:30 VIETSUN HARMONY6.901177650HA17,19LHC128SAI GONCTY TNHH LE PHAM
02:30 YM INTELLIGENT7.80172.7022027HA17,35LHNHDVHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 MIA SCHULTE7.60188.5030231.40STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 UNI-ACCORD7.6016515511STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:00 FORTUNE NAVIGATOR8.10119.108515HC44,46LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
06:00 XIN HAI TONG 106.801948924DT,HC28,43LHCHPINDONESIACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 SITC YANTAI8143.2012378DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
10:00 HOANG DUNG 5682.6069.601900FRDV(CP)CHINFONCTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
10:00 TIEN DAT 08 (SB)3.5072.852141VCVAT CACHHAI DUONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 HAI LONG 1262.4055.88850CTBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 TUNG QUAN 885.1079.803155LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH TMDV VTB MINH HOANG
12:00 MINH THUAN PHAT 66665.5074.363172.70LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
12:00 CFC 015.3078.633220LHTLVCDONG NAICTY TNHH VTB TRUONG AN
12:30 OCEANUS 94.3099.905054CL15,ASHICO68LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
12:30 HAIAN SONG8.30158.7518409HA19,35LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
13:00 DUC VIET 568 (SB)5.6078.603765.07LHSONG DA 12.4SAI GONCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 VMU SHIRAI3.8061.90999LHTHANG LONGDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
13:30 SAO THUY 01579.902999.80LHVAT CACHLONG ANCTY CP TK VA XAY DUNG SAO THUY
14:00 THANH DAT 682.8075.703073.30LHNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:00 GREEN PACIFIC8.5014715210HL689,DX1LHNAM HAISAI GONCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:00 ZIRCON4.10111.898758FR1,3LHNMFRHON GAICTY TNHH MTV INLACO LOGISTICS
14:30 PROMOTE8.40119.168515.50HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
16:00 GREAT TRUST DRAGON 13.5090.704375.90HL689,BD2LHCANG CAMQUANG NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 DONG BAC 02 (SB)1.6065.902577CTBACH DANGQUANG NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 NEAPOLIS7.80168.8021152HA19,35LHPTSC DVMALAYSIACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:30 GAS EMPEROR4.501055599HA18,19LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
18:00 HARVEY WELL6154.3824252DT,HC43LHCHPNGHI SONCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:00 VINAFCO 287.30112.507040HC45,46LHCVDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
22:30 TAN CANG FOUNDATION7112.517040HA17,19LHC128SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
22:30 RATHA BHUM6121.908018HA17,18LHC128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
22:30 BIENDONG NAVIGATOR7.80149.5012400HC43,45LHDV(CHP)VUNG TAUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:00 HUNG MANH 862.4074.393200.20VCCVBEN LAMCTY TNHH TM VA DV VAN TAI TRAN GIA
05:30 TAN CANG FOUNDATION5112.517040HL689,BD2SCTC 189C128CN CTY CP VTB TAN CANG
06:30 MINH THUAN PHAT 66665.5074.363172.70VCVAT CACHBEN LAMCTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
06:30 TUAN DUNG 254.4079.903112.82VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
07:30 VU GIA 052.8079.803140VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM&VT VU GIA TAM
09:30 MINH KHANH 25 (SB)277.563469.60VCVIET NHATLE QUOCCTY CP VTTM MINH KHANH
10:00 DONG BAC 02 (SB)1.6065.902577FRCVBACH DANGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 AN PHAT 18-BLC4.50701948VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:30 QUANG THINH 184.90793072VCVAT CACHTLVCCTY TNHH QUANG THINH
17:00 NAM KHANH 892.80793155VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
18:00 TUNG LINH 01 (SB)4.9079.203243.75VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 LONG TAN 168 (SB)6.8091.946063HC54,47LHHA TINHCHPCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
02:00 PHUONG NAM 126 (SB)679.985337LHHA TINHCANG CA HLCTY TNHH PHUONG NAM
03:30 BIENDONG NAVIGATOR6.60149.5012400HC34,43LHSAI GONDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
05:30 RATHA BHUM7121.908018HA17,18LHHONG KONGC128VNT LOGISTICS HAI PHONG
05:30 KYOTO TOWER6.80171.9921975STAR,SKY,HA17LHSINGAPOREVIPG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
05:30 TAN CANG PIONEER7.70118.027060HL689,BD2LHSAI GONTC 189CN CTY CP VTB TAN CANG
06:00 DA HUA6.3015316957STAR,HL689,DX1LHPHILIPPINESDOAN XACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:30 SUNNY CANNA8137.6512502DV6,9LHHONG KONGDV(CP)CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
13:30 ALPHA GAS5.2092.553753CL15,DX1LHCHINAXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:30 SINAR SUBANG7.50171.9921937STAR,SKY,HA17LHTHAILANDVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
13:30 HAIAN PARK6.50144.8312649HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
14:30 VIET GAS4.7078.031600CL15LHVUNG TAUTHANG LONGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
14:30 TRISTEN5.2589.932952HC46LHMALAYSIATHUONG LYCN CTY TNHH 1 THANH VIEN VIPCO HA LONG TAI HAIPHONG
14:30 BLUE OCEAN 015.6096.724939HC54,47LHTHANH HOAVIET NHATCTY CPTM DUC THO
15:00 VIET PHUC 024.6079.803156LHAN GIANGSONG DA 12.4CTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
15:30 MSC REUNION8.50181.4531829HA17,35LHSINGAPORENAM DVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
15:30 WARNOW MATE8180.3721146STAR,SKY,HA17LHCHINANHDVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
15:30 HAI LINH 028.40118.0611394HA17,19LHVUNG TAUHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
17:30 MIYUNHE8182.8723853HA17,19,35LHHONG KONGPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
20:00 MINH CONG 686.40925251HL689,BD2LHHA TINHCANG CA HLCTY CP TMDV MINH CONG
21:30 JAKARTA BRIDGE7.40171.9921956HA17,35LHTHAILANDNHDVCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
21:30 SKY WIND7.8017222507DT,HC45LHHONG KONGDV(CHP)CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

10:00 AN PHAT 186 (SB)3.50660LHCHINFONQUANG NAM
11:30 HONG PHU 09 (SB)4.8079.523203.80LHHAI DUONGVINH LONG
12:00 AN TRUNG 46470.802252LHCHINFONKY HA
12:00 MANH THANG 075.2074.523029HAI DUONGQUANG NGAI
20:30 YN571778631.500LHFODAMEN SC
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)