Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/03/2018 - 18/03/2018 - 17/03/2018 - 16/03/2018 - 15/03/2018 - 14/03/2018 - 13/03/2018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 16/03/2018
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 MORNING VISHIP8.30115.028721HC43,46LHCVSAI GONCTY CP VTB VINAFCO
00:30 KOTA JASA7.20193.0324924HA35,HL699LHNHDVCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
00:30 GREAT LADY4.801187130.30HL689,BD2LHHAI LINHCHINACTY CPTM DUC THO
00:30 OCEANUS 08496.513753DD1,CL6LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
02:30 SINAR BANGKA814714943DV6,9LHDV(CP)CHINACN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
02:30 WAN HAI 1727.80172.7022171DT,HC29,34LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
02:30 KIMOLOS TRADER7.3018525294DT,HC34LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 TEKNOGAS499.974999DD1,CL6LHDAPMALAYSIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:00 HOANG TRIEU 364.5079.503060.70LHTLVCCHINACTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
05:00 HOANG GIA 45579.803100LHSONG DA 12.4CAN THOCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
05:00 DONG THIEN PHU GOLDEN579.143067LHSONG DA 12.4CAN THOCTY TNHH TM VAN TAI QUOC TE HAI TIN
05:00 HUYEN TRANG 026.3083.243632LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH DUY TRUNG.
06:00 THINH LONG 362.5079.143155.60LHCANG CAMQUANG NINHCTY TNHH XANG DAU THINH LONG
06:30 VIETSUN PACIFIC6.80124.127057HA17,19LHC128SAI GONCTY TNHH LE PHAM
06:30 EPONYMA7.70141.9311817DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
09:00 TM-HAI HA PETRO4.501044813LHBGDUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 DERYOUNG SHINESTONE7.301008270HC43,47LHCHPPHILIPPINESVOSA HẢI PHÒNG.
10:30 HH689 (SB)260.261255LH19 - 9THAI BINHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 PHUONG NAM 683.50925298LHTLVCBEN KIEN CTY TNHH DVHH MINH LONG
12:30 HAI HA 3883.6086.604085.60LHBACH DANGAN GIANGCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 THANG LOI 36 (SB)5.2069.152693LHSONG DA 12.4SAI GONCTY TNHH SX&TM CO KHI THANG LOI
14:00 MINH CONG 683.60925251DX1,HA18LHDOAN XAQUANG NINHCTY CP TMDV MINH CONG
14:30 VAN LY6.80113.016832DT,HC36LHDV(CHP)SAI GONCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
18:00 JOINT PACIFIC4.2084.573740HC47LHCHPCHINACN CTY CP VIET LONG
18:00 VIET PHUC 022.6079.803156FRQUYNH CUCHINFONCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
18:30 VIET HUNG 093.3087.683151DD1LHXDDVVUNG ANGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
20:30 UNI-ANGEL716515477STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
20:30 ANH TUAN 154.20924998DD1,CL6LHPETECSINGAPORECTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
22:00 SINAR BITUNG7.40161.8517815STAR,SKYLHG.PORTTAIWANCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
22:30 VIET SEA4.80119.988007DD1,DX1LHK99DUNG QUATCTY CP TM VA DT BIEN VIET
22:30 CONTSHIP WIN7.40147.8713809STAR,SKYLHVIPG.PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
23:30 PV OIL DELTA3.5079.503079.60LHTD TH.LYDUNG QUATCTY TNHH HAI NAM
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

06:30 SON LOC 092.4078.683126VCNMBINH ANBEN LAMCTY TNHH DV VTSB SON LOC
07:00 NAM PHAT 02479.803090.30SCVAT CACHDOAN XACTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 PV OIL DELTA3.5079.503079.60VCTHUONG LYTD TH.LYCTY TNHH HAI NAM
08:30 HAI NAM 664.80793010.20VCTD TH.LYTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
09:30 HAI LONG 01 (SB)2.50681416.40LHVIET NHATBACH DANGCTY CP THIEN MINH DUC
13:00 GUI FEI4.1099.993133DD1,CL6SCDAI HAIHAI DANGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:00 MAI DUONG 1262.5074.502458VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH TM VT SONG BIEN MAI DUONG
21:00 HOANG HA 188 (SB)1.2051.741200SCBACH DANGPETECCTY TNHH HOANG HA
23:30 MIEN BAC 06 (SB)1.3055.85818.84SCBACH DANGPETECCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 PROSPER8.20119.168515HA17,19LHHOCHIMINH CITYPTSC DVCTY CP HANG HAI VSICO
01:30 YM INTELLIGENT7.90172.7022027HA17,35LHHONG KONGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
02:30 PHUONG NAM 683.50925298LHPHILIPPINESTLVCCTY TNHH DVHH MINH LONG
03:30 VIET HUNG 094.6087.683151DD1LHDUNG QUATXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
03:30 CONTSHIP WIN8.70147.8713809LHHONG KONGVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:30 UNI-ANGEL8.5016515477STAR,SKY,HA17LHDA NANGVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:30 HAIAN SONG8.70158.7518409HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
03:30 BALTIC HIGHWAY7.80179.4718767DT,HC34LHSINGAPOREDV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
03:30 BIENDONG MARINER8.60149.5012400HL689,699LHSAI GONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
03:30 KESTREL8.2017222071TP2,3LHSINGAPORENHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:00 GUI FEI5.1099.993133DD1,CL6LHCHINADAI HAICTY TNHH DVHH DONG DUONG
04:00 FORTUNE FREIGHTER8.50123.578938HC36,46LHHOCHIMINH CITYCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
05:30 ANH TUAN 155924998HA17,18LHDA NANGPETECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:00 TUAN CHAU 012.803083.50CTHON GAIPTSC DVCTY TNHH DVHH MINH LONG
07:30 RATANA THIDA8.3015115027HA19,35LHSINGAPOREC128VNT LOGISTICS HAI PHONG
08:00 SINAR BITUNG7.80161.8517815STAR,SKYLHSINGAPOREG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
08:00 LE TAI7.5016922288DT,HC28LHCHINACHPCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
09:30 HEUNG A SARAH7141.0311806HC45LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:00 HOANG PHUONG 464.6079.743013LHCHINATLVCCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
11:30 AVRA C7.40142.7012501DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
11:30 VIETSUN FORTUNE6.801177990HA17,19LHSAI GONTC 189CTY TNHH LE PHAM
11:30 HAI HA 15 (SB)2.6047.60598LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 HUNG KHANH 10 (SB)4.60895087HA17LHDA NANGCANG CA HLCTY CP THUONG MAI HUNG KHANH
18:00 QN 6038 (SB)2782958CTQUANG NINHBEN LAMCTY NGO DINH HUONG
19:00 STAR 014.2078.633233.42LHNGHE ANVAT CACHCTY TNHH VTB CONG VINH
19:30 OPEC CAPRI5962740CL6,DD1LHNGHE ANXDDVFGAS PETROL., JSC
23:59 VINAFCO 267121.357225HC43,46LHDA NANGCVCTY CP VTB VINAFCO
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

11:00 MANH THANG 07356.50943.10LHDA NANGHAI DUONG
07:00 TRUONG GIANG 884.5069.801907LHHAI DUONGQUY NHON
07:00 AN TRUNG 464.3070.802252LHCHINFONQUANG NAM
07:00 HOANG THINH 684.2067.582129LHHAI DUONGCAN THO
07:30 VIET THUAN 28 (SB)373.982401.60LHDIEN CONGQUANG BINH
15:00 NAM THINH 1263.5069.951983LHVUNG TAUHAI DUONG
17:00 DAI NGHIA 89-BLC4.3070.361933LHGO DAUHAI DUONG
10:30 MINH SANG 07-ALCI2.80792947LHHAI DUONGQUANG NINH
10:30 HOANG LINH 364.2066.401654.70LHHAI DUONGQUY NHON
13:00 THANH DAT 28-ALCI5793089LHHAI DUONGQUY NHON
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)