Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/03/2019 - 25/03/2019 - 24/03/2019 - 23/03/2019 - 22/03/2019 - 21/03/2019 - 20/03/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23/03/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 PHUC KHANH7.501328238.70HC47,36LHCVSAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
00:30 TYGRA7.6015517525HA17,35LHVIPG.PORTCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
02:00 DONGJIN AUBE7.7014715219STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
02:30 WOOJIN EVELYN7.80123.5011959HL689,699LHXDDVPHILIPPINESCTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:30 MOL HOPE7.8017221767DV6,9,TC1LHDV(CP)CHINACTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
04:00 TRUNG DUNG 06379.802978.20LHNAM NINHNAM DINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
04:00 ROYAL 094.6075.142368.30LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
04:00 DUY PHAT 68279.803198LHQUYNH CUQUANG NINHCTY TNHH VTB DUY PHAT
04:30 WAN HAI 1628159.5917697DT,HC43LHDV(CHP)TAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
04:30 YM INCEPTION7.90172.7022027STAR,SKYLHPTSC DVTAIWANCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
06:00 HAI DUONG 26 (SB)2.2069.801812FRCHPGIA DUC THUY NGUYENCTY CP XNK HAI DUONG
06:00 PADIAN 2814715248HL689,699LHNAM HAICHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 DYNAMIC OCEAN 093.8098.567200HA18,19LHCANG CA HLHA TINHCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
06:30 VIET SEA4.80119.988007CL15,DX1LHXDDVNGHI SONCTY CP TM VA DT BIEN VIET
08:30 SUNSHINE BANDAMA7.80171.9921470TP3,HL699LHNHDVDA NANGHOI AN COMPANY LTD
10:30 SITC YOKKAICHI8141.0311847DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
10:30 HEUNG A SARAH8.20141.0311806HC34,45LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:00 HOANG HA 162 (SB)2.4054.94763VCXDDVNINH BINHCTY TNHH HOANG HA
11:30 VP ASPHALT 14983102HC54,46LHVAT CACHCHINACTY CPTM DUC THO
12:00 KAI JIE4.50119.807800HA18,19LHCANG CA HLCHINACN CTY CP VIET LONG
12:30 HOANG HUNG 182.8063.221724.10CTNAM NINHQUANG NINHCTY CP TMDL VA VTB HOANG HUNG
12:30 HIEP HUNG 98379.803179LHBEN LAMQUANG NINHCTY TNHH KHACH SAN SONG LA
14:00 TRUNG DUNG 09 (SB)2.3048.10625VCXDDVNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:30 PHUC HAI 6882.6069.851986.60VCNAM NINHHAI DUONGCTY TNHH VTB PHUC HAI
16:30 POLARIS LEADER7.50179.9017406DT,HC43LHDV(CHP)THAILANDCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
17:00 THANH LINH 182.5069.861981.10VCNAM NINHHAI DUONGCTY TNHH DICH VU VA VAN TAI THANH LINH
17:00 HOA ANH 01 (SB)2.8035.75233.30CTBACH DANGQUANG NINHCTY CP HOA ANH
17:30 OPEC CAPRI4962740HC47,54LHTHANG LONGDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
18:30 PEGASUS ZETTA7.60142.7013006STAR,SKYLHHAI ANCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
18:30 SUNNY CLOVER7.20137.6812419HA17,19LHNHDVCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
22:00 HUYEN TRANG 023.8083.243632HA18,19LHCANG CA HLQUANG NINHCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 HAI LONG 126255.88850FR19 - 9BACH DANGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
02:30 HOANG HA 162 (SB)1.7054.94763BDBACH DANGXDDVCTY TNHH HOANG HA
03:30 MIA SCHULTE7.50188.5030231.40STAR,SKY,HA17LHCNQT HPVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
05:00 TRUNG DUNG 18 (SB)2.5053.98866BDBACH DANG19 - 9CTY CP TMVT TRUNG DUNG
08:00 TUNG QUAN 88379.803155VCSONG DA 12.4SONG DA 12.4CTY TNHH TMDV VTB MINH HOANG
08:00 VIET THANG 188579.803050VCTLVCVAT CACHCTY CP TRUONG THANH
08:30 TRUNG DUNG 18 (SB)2.5053.98866BD19 - 9BACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
10:00 MOON BRIGHT379.983084VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
11:30 AN THANG 392.60793146VCVAT CACHTLVCCTY TNHH AN THANG
11:30 HOANG DUNG 568469.601900FRBACH DANGDV(CP)CTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
12:00 HUNG MANH 862.4074.393200.20SCBEN LAMCVCTY TNHH TM VA DV VAN TAI TRAN GIA
12:30 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD2LHHAI LINHBGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 TIEN DAT 08 (SB)2.5072.852141VCNAM NINHVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 TUNG QUAN 88579.803155VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH TMDV VTB MINH HOANG
16:30 HOANG GIA 463793090VCQUYNH CUSONG DA 12.4CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
18:30 VMU SHIRAI4.4061.90999VCTD TH.LYTHANG LONGFGAS PETROL., JSC
19:30 HAIAN SONG7.20158.7518409HA19,35SCC128HAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
21:00 GAS EMPEROR5.201055599HA18,19LHXDDVXDDVFGAS PETROL., JSC
21:00 OCEANUS 9599.905054CL15,ASHICO68LHXDDVXDDVFGAS PETROL., JSC
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SUNNY CLOVER7.80137.6812419HA17,19LHCHINANHDVCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
03:30 PEGASUS ZETTA7.80142.7013006STAR,SKYLHKOREAHAI ANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
05:30 UNI-ACCORD7.9016515511STAR,SKY,HA17LHTAIWANVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:00 HOANG HA 135 (SB)1.4057826.70NTTHANH HOABACH DANGCTY TNHH HOANG HA
06:00 SUNNY ROSE7.20137.6812419STAR,SKYLHHONG KONGG.PORTCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
07:30 OCEANUS 95.4099.905054CL15,ASHICO68LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
07:30 SITC YANTAI8.40143.2012378DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
07:30 VIETSUN HARMONY6.801177650HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
08:00 DONG BAC 02 (SB)2.2065.902577CTQUANG NINHCVCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 TRUNG DUNG 09 (SB)1.6048.10625NTTHAI BINHXDDVCTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:30 NEAPOLIS8.10168.8021152HA19,35LHMALAYSIAPTSC DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
09:30 GAS EMPEROR5.201055599HA18,19LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
09:30 YM INTELLIGENT6.90172.7022027HA17,35LHDA NANGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
09:30 HAIAN SONG8.30158.7518409HA19,35LHSAI GONC128CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
11:30 PROMOTE8.25119.168515.50HA17,19LHSAI GONPTSC DVCTY CP HANG HAI VSICO
15:00 TRUONG XUAN 064.3069.792054LHAN GIANGTIEN MANHCTY CP VTB TRUONG XUAN
15:00 DUY PHAT 254.50691980LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH VTB DUY PHAT
15:00 VT THANH CONG 168 (SB)4.5079.233270LHLONG ANBEN LAMCTY CP VAN TAI BIEN 68
15:00 TUAN DUNG 254.4079.903112.82LHVUNG TAUTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 THUY AN 164.50792671.50LHLONG ANTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 AN PHAT 18-BLC4.50701948LHSAI GONBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:00 GREEN PACIFIC7.8014715210DX1,BD2LHQUY NHONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 DONG AN4.2098.177091FR1,3LHQUANG NINHNMFRCTY CPTM DUC THO
17:00 HAI DAT 685.2078.633228LHDONG THAPQUYNH CUCTY TNHH DV VT HAI DAT
18:00 DUC VIET 568 (SB)378.603765.07VCBEN KIEN SONG DA 12.4CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
23:59 VINAFCO 287112.507040HC36,47LHSAI GONCVCTY CP VTB VINAFCO
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

15:00 TIEN DAT 364702258LHVUNG TAUBG - HAI DUONG
04:00 PHU SON 104.5075.842290.80LHHAI DUONGCAN THO
12:00 TRONG ANH 454.8069.851950LHHAI DUONGVUNG RO
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)