Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
13/05/2021 - 12/05/2021 - 11/05/2021 - 10/05/2021 - 09/05/2021 - 08/05/2021 - 07/05/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 10/05/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 TLC 274.20105.677346HA18,19LHNAM HAIHA TINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
00:00 PULAU TOUYI6.57127.6714253HC43,47LHHOANG DIEUSAI GONVOSA HẢI PHÒNG.
00:30 AS SERENA8175.1022314DT,HC36LHTAN VUCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:30 VMU SHIRAI3.7061.90999LHTHANG LONG GASVUNG TAUCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:00 VIET THUAN 568 (SB)4.50112.698918HC43,47LHCANG CA HA LONGTHANH HOACTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 BIENDONG NAVIGATOR8.30149.5012400HC45,36LHTAN VUVUNG TAUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
08:30 GIA BAO 36 (SB)6.1079.144065LHDAPNGHE ANCTY TNHH TM GIA BAO
09:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936HC46,54LHVIET NHATTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:30 AIDEN II4.3089.303365HC46,28LHTHUONG LYMALAYSIACTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
11:30 VICTORIA 193.4091.945195HC28,46LHVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 ABB ELKE6.2013812806HC43,28LHHOANG DIEUTAIWANCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:00 AKADEMIK OPARIN4.6075.50841LHCHUA VEOPEN SEACN CTY CP VIET LONG
12:00 VIET NGA 79 (SB)266.621988CTTIEN MANHQUANG NINHCTY TNHH VAN TAI VIET NGA
12:00 TRUONG XUAN 02356.08951LH19 - 9THANH HOACTY CPTM TRUONG XUAN
12:30 VLADIVOSTOK8182.1224766.20HA35,TP03LHVIP GREEN PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
13:00 TRUONG AN 35 (SB)2.9079.903084LHBEN LAMQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN GIA BAO
14:30 HAIAN VIEW8.40171.9921440HA35,TP3,760KWLHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
15:00 XUYEN A 185.5079.203101LHVAT CACHINDONESIACTY CP VT 1 TRACO
15:00 XIN LONG YUN 229233.1739916A8,62,86,1250KWLHHICTCHINACTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
15:30 GAS SELLAN5.70116.926954LHLACH HUYEN 2VUNG TAUFGAS PETROL., JSC
16:00 DERYOUNG SUPERSTAR6.90100.498289HC28,47LHHOANG DIEUHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 GANG TONG 195.50141.609140689,699LHNAM HAICHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
17:00 NAM SON 692.6079.803061FRHOANG DIEUCHINFONCTY TNHH ĐTVT BIEN VIET
18:00 BAO HONG 961106564HC43,47LHHOANG DIEUNGHI SONCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 HAIAN VIEW7171.9921440HA35,TP03BDMPC PORTHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:00 TRUONG XUAN 022.2056.08951SCBACH DANG19 - 9CTY CPTM TRUONG XUAN
09:00 HIEP HUNG 952.4078.633230VCBEN LAMTU LONGCTY TNHH VTB HUNG PHUC
10:30 GAS SELLAN5.60116.926954CL15,18LHEURO DINH VULACH HUYEN 2FGAS PETROL., JSC
11:30 VIET PHU 18 (SB)2.80793243.75VCNAM NINHTLVCCTY CP THUONG MAI VA VTB PHU GIA
13:00 HUONG DIEN 274732696VCBEN LAMCANG CA HA LONGCTY TNHH HUONG DIEN
15:30 TRUONG HAI 882.8078.603207VCNAM NINHTLVCCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUONG HAI
16:30 VIET PHU 18 (SB)2.80793243.75VCTLVCVAT CACHCTY CP THUONG MAI VA VTB PHU GIA
17:00 PHUONG NAM 98 (SB)5.7079.904783LHTU LONGHON DAUCTY TNHH PHUONG NAM
18:00 HIEP HUNG 894.1079.803148.20VCBEN LAMHOANG DIEUCTY TNHH VTB HUNG PHUC
18:30 HANNARA6.14102.704576HA18,19LHMPC PORTLACH HUYEN 2TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM
20:00 LADY VALENCIA4.80993942CL15,18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
21:30 IRIS5.10963200689,699LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 JARU BHUM7.8017220026HA35,TP03LHTHAILANDNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
04:00 GANG TONG 197.70141.609140HL689,699LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 STAR TYCHE6147.2020139.78HC28,43LHCHINAHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:30 OPEC CAPRI5.50962740CL15,18LHDUNG QUATTHANG LONG GASFGAS PETROL., JSC
09:30 GAS ICON5.201055586CL15,18LHCHINAEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
09:30 MTT SEMPORNA7.90159.9815332HL689,699LHMALAYSIANAM DINH VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
10:00 LIMCO ACE6.1087.504070.70LHCHINAHON DAUCTY TNHH HH QUOC TE HAI DANG
10:30 VIET PHUC 055.2078.634166LHLONG ANTIEN MANHCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
11:30 TAN CANG PIONEER7.80118.027060HL689,BD02LHSAI GONTAN CANG 189CN CTY CP VTB TAN CANG
12:00 MINH HANG 882 (SB)7.2079.634785LHQUANG NGAICANG 128CTY TNHH VAN TAI MINH HANG
12:00 VANDON ACE5106.867204HC28,47LHPHILIPPINESCANG CA HA LONGCN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA)
13:00 VIET PHUC 07 (SB)3794406VCBEN KIEN VAT CACHCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
13:30 HAI LINH 028.20118.0611394HA19,TP2LHNGHI SONHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
13:30 LADY VALENCIA5993942CL15,18LHDUNG QUATEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:30 GREAT DOLPHIN71157695HL689,BD02LHCHINA19 - 9CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:30 POLARIS LEADER8.20179.9017406K1,HC36LHSAI GONTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
14:00 VISSAI VCT 126.8097.125188DX01,BD02LHHA TINHDOAN XACTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:30 BLUE OCEAN 02696.724936HC54,46LHTHANH HOAVIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
15:30 SITC KAOHSIUNG8.30139.7211936HP008,009LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
15:30 KOTA NEBULA8.40179.6725985ST,689,TP3LHTAIWANVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:00 TOYO PEONY7.1012012990HC43,44LHTAIWANHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
19:30 HAIAN PARK8.30144.8312649HA17,19LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
20:00 VINAFCO 267.20121.357225HC44,45LHDA NANGCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
21:30 KANWAY GALAXY7.50193.0324386HA35,TP3,970KWLHMALAYSIAPTSC DINH VUCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
21:30 RUN HE8.30154.5116421699,TP03LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:00 SHUN AN 1782.5048LHCHINACANG CAMCTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

12:00 PHUONG NAM 88579.803094.50LHSAI GONHAI DUONG
05:00 XUAN DAT 86-BLC469.861970LHHAI DUONGDA NANG
08:30 VIET THUAN 18 (SB)2.80104.204349.90LHDONG NAIDIEN CONG
12:30 HOANG ANH 88 (SB)5.2078.634238LHBINH THUANHAI DUONG
05:00 THAI HA 6666 (SB)579.853008LHGIA DUCCAN THO
13:00 THANH DAT 328 (SB)4.95750LHDUNG QUATHAI DUONG
13:00 ISTAR 36 (SB)4.2084.233680LHVUNG TAUHAI DUONG
13:00 HA NGOC 063.5069.861931LHQUY NHONHAI DUONG
19:00 AN PHAT 186 (SB)3.5069.901948LHDUNG QUATHAI DUONG
16:00 THANG LOI 89 (SB)384.994559FRBEN KIENCHINFON
14:00 CONG THANH 88 (SB)2.8079.984679CTHAI DUONGQUANG NINH
15:00 XUAN DAT 86-BLC469.861970LHHAI DUONGDA NANG
09:00 XUAN DAO 36 (SB)2780CTQUANG NINHDA BAC
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)