Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
20/11/2018 - 19/11/2018 - 18/11/2018 - 17/11/2018 - 16/11/2018 - 15/11/2018 - 14/11/2018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 17/11/2018
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 SCSC FORTUNE5.80117.808411HC44,46LHCHPJAPANCN CTY CP VIET LONG
00:00 FS BITUMEN NO.15105.504999DX1,HA18LHDOAN XATAIWANCTY CPTM DUC THO
00:30 RHL ASTRUM7176.9123640HA17,19,35LHPTSC DVCHINACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
01:30 CUU LONG GAS4.2095.502999DD1,CL15LHTHANG LONGDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
02:00 SINOKOR AKITA7.50135.7511030STAR,SKYLHG.PORTCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 UNI-ASPIRE7.5016515511STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 WAN HAI 1628.50159.5917697DT,HC43LHDV(CHP)TAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
06:30 SINAR BITUNG7.50161.8517815DV6,8,9LHDV(CP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:30 PROMOTE8.40119.168515.50HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
07:00 HOANG HUNG 181.8063.221724.10CTNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH VTB HONG MINH
08:00 VINAFCO 287.30112.507040HC45,46LHCVDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
08:00 HENGTAI 84.5099.905400HC47,54LHCHPNGHI SONCN CTY CP VIET LONG
08:00 AS FENJA8.50154.5917316STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
09:30 JAWAR UM QASR5.5029.55485LHDAMEN SCMALAYSIACN CTY TNHH WILHELMSEN SUNNYTRANS TAI TP HP
10:00 BINH NGUYEN 88-ALCI578.633222LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VTB PHUC HAI
10:00 NAM PHAT 18 (SB)2.6064.101272LHBEN LAMDA NANGCTY CP DONG TAU & VTB NAM PHAT
10:30 BLUE ARROW5.80110.018372DD1,CL15LHXDDVHONG KONGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 IWASHIRO7.80193.0324381TP3,HA35LHNHDVDA NANGHOI AN COMPANY LTD
10:30 HEUNG-A YOUNG7.7014111806HC34,45LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:00 VT THANH CONG 168 (SB)5.1079.233270LHBEN LAMSAI GONCTY CP VAN TAI BIEN 68
11:00 VUONG DAT 66 (SB)1.8044.92328NTPETECTHANH HOACTY TNHH VTB VA TM VUONG DAT
12:30 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD2LHHAI LINHCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:30 VAN LY6.90113.016832HA17,19LHC128SAI GONCTY TNHH LE PHAM
14:00 CONG THANH 07 (SB)2.6079.985162LHCANG CA HLQUANG NINHCTY CP DV MINH NHAT THANH
15:30 BITUMEN SHOURI4.6096.503638HL689,BD2LHTHUONG LYCHINACTY CPTM DUC THO
15:30 HOANG ANH 36 (SB)5.20793197LHSONG DA 12.4SAI GONCTY TNHH TM VA VT THUY HOANG ANH
16:00 DA FU7.9015316957DX1,HL689,STARLHDOAN XAMALAYSIACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:30 BIENDONG NAVIGATOR7.90149.5012400HC44,34LHDV(CHP)VUNG TAUCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
22:00 ZAMBALES5.50119.515164HC44,46LHCHPHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 TRUONG SINH 682.5079.803179.70VCSONG DA 12.4VAT CACHCTY TNHH VTB TRUONG SINH
09:00 NAM PHAT 18 (SB)2.6064.101272SCCHPBEN LAMCTY CP DONG TAU & VTB NAM PHAT
09:30 VUONG DAT 66 (SB)1.3044.92328SCBACH DANGPETECCTY TNHH VTB VA TM VUONG DAT
09:30 MIA SCHULTE7.50188.5030231.40STAR,SKY,HA17LHCNQT HPVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:30 14-11-87269.951964.70VCTIEN MANHDONG HAILU DOAN 273 - QK3
10:30 BLUE OCEAN 014.5096.724939HC45,46LHPETECBGCN CTY TNHH 1 THANH VIEN VIPCO HA LONG TAI HAIPHONG
11:00 VINALINES PIONEER6.80120.849088DX1,STARSCDV(CP)TRANSVINACTY VAN TAI BIEN VINALINES
12:00 GAS ICON51055586HA17,18BDXDDVXDDVFGAS PETROL., JSC
12:00 THUY AN 164.60792671.50VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 VINALINES DIAMOND7147.8713760DX1,STARLHNAM HAIHON DAUCTY VAN TAI BIEN VINALINES
13:30 GAS NIRVANA4.401055886DD1,CL15BDDAI HAIXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:00 HOANG PHUONG 464.6079.743013VCBEN LAMVAT CACHCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
19:00 HAIAN BELL5.50154.5016584HA19,35SCHAI ANPTSC DVCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 VINALINES PIONEER7.20120.849088DV6,9LHHONG KONGDV(CP)CTY VAN TAI BIEN VINALINES
04:00 SUNNY ROSE7.20137.6812419STAR,SKYLHHONG KONGG.PORTCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
04:30 MIA SCHULTE7.90188.5030231.40TC18,86LHSINGAPORECNQT HPCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
05:30 EVER APEX7.4016515605STAR,SKY,HA17LHDA NANGVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 SITC OSAKA8.2014111650HL689,BD2LHHONG KONGTC 189SITC VIETNAM
07:30 HAIAN BELL8.10154.5016584HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
07:30 AMERICAN HIGHWAY8.50179.1416750DT,HC34LHSAI GONDV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:00 DA FU8.1015316957DX1,HL689,STARLHCHINADOAN XACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:00 HOANG PHUONG 464.6079.743013LHINDONESIABEN LAMCTY TNHH DT TM VT HAI NAM
09:30 HOANG ANH 2683.2056969.20LHNGHE ANBACH DANGCTY TNHH THANH CONG
10:00 ZAMBALES6.24119.515164HC44,46LHJAPANCHPVOSA HẢI PHÒNG.
10:00 MINH NGUYET 882.8074.363080.30VCHAI DUONGSONG DA 12.4CTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
10:30 SOUTHERN WEALTH6.1091.944998.80HC47,54LHTHANH HOAVIET NHATCTY TNHH VTXD NAM PHAT DAT
11:00 THUY AN 164.60792671.50LHLONG ANTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:30 YM INSTRUCTION7.20172.7022027HA17,35LHDA NANGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:30 OTANA BHUM8.5014813760HL689,699LHHONG KONGNAM DVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 DIEM DIEN 294.5078.633258.60LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH DIEM DIEN
13:30 AVRA C7.50142.7012501DV6,9LHQUANG NAMDV(CP)SITC VIETNAM
15:00 HUONG DIEN 274.50732696LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH HUONG DIEN - THAI BINH
16:30 LONG HUNG 3 (SB)3.20601415LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH DV VT LONG HUNG
19:00 NAM THANH 365.2079.573032.20LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH VAN TAI BIEN MINH HUYEN
19:30 CHEN YANG4.6098.225318HA17,18LHHONG KONGC128CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
19:30 HAIAN SONG7.70158.7518409HA19,35LHCHINAHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
20:00 GREEN PACIFIC7.6014715210DD1,DX1LHSAI GONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

09:00 MANH THANG 07474.523029LHQUANG NGAIHAI DUONG
13:00 HOANG DUNG 5682.6069.601900LHQUANG NAMCHINFON
09:00 THAI THUY 169578.603207LHDA BACNGHI SON
15:00 BINH NGUYEN 19-BIDV4.6065.951948.20LHHAI DUONGDA NANG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)