Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-31) 3842682
Fax
(84-31) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
28/07/2016 - 27/07/2016 - 26/07/2016 - 25/07/2016 - 24/07/2016 - 23/07/2016 - 22/07/2016
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/07/2016
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 HONG GONG 65874133LHCANG CA HA LONGTAIWANCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
02:30 HONGKONG VOYAGER7.2014715219SCGREEN PORTHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
05:00 SON LOC 092.9078.683126VCDAPLONG ANCTY TNHH DV VTSB SON LOC
06:00 VIETSUN PACIFIC6.40124.127057LHGREEN PORTDA NANGCTY TNHH LE PHAM
06:00 DAI PHUC 185.6079.983201SCCANG HPDONG NAICTY CP VTB PHUC DAI LOC
08:30 SUNNY CAMELLIA7.5014111650LHDINH VU (CẢNG HP)HONG KONGCN CTY TNHH KMTC (VIET NAM) TAI HP
10:00 DAI DUONG 1251.8054994CAI TRAPTIEN MANHQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
10:30 JINYUNHE6.60182.8724244LHPTSC DINH VUHONG KONGCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
11:00 HOANG THINH 175.1079.603069LHSONG DA 12.4SAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 QUANG HUNG 362.5069.752050FRDONG HAICHINFONCTY TNHH DVVTB QUANG HUNG
12:30 RED DRAGON51225140SCXANG DAU DINH VUVUNG TAUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:00 HAI HA 284.7078.402422.80LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
14:00 FINESSE5.70138.7012720LHCANG CA HA LONGKOREACN CTY TNHH BARWIL VAN TAI QUANG HUNG
14:30 UNI-POPULAR7.20181.7619308LHVIP GREEN PORTSAI GONCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
15:00 STAR 015.2078.633233.42LHTL VAT CACHCAN THOCTY CP VTB NGOC ANH
15:00 HA NGOC 095.3078.633236LHSONG DA 12.4DONG THAPCTY TNHH VTB HA NGOC
15:00 DUC NAM 01378.633152.10LHNAM NINHQUANG NINHCTY CP DT VA VTB DUC NAM S&G
16:00 FORTUNE NAVIGATOR8.10119.108515LHCHUA VESAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
16:30 MARE FRIO7154.4916442LHDINH VU (CẢNG HP)CHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
18:00 DAI DUONG 68578.633206LHBACH DANGSAI GONCTY TNHH VTB DAI DUONG THAI BINH
18:30 AQUAMARINE GAS371.501670LHXANG DAU DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:30 HAI HA 284.7078.402422.80VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
08:30 STAR 015.2078.633233.42VCVAT CACHTL VAT CACHCTY CP VTB NGOC ANH
12:00 HOANG PHAT 26-ALCI3.8069.901888VCBEN LAMQUYNH CUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
13:30 HAI NAM 683.50793028FRXANG DAU DINH VUBACH DANGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
15:30 AN HAI379.872027BDBACH DANGPHAO BACH DANGTRUONG CAO DANG HANG HAI 1
16:30 VU GIA 05379.803140VCVAT CACHSONG DA 12.4CTY TNHH TM&VT VU GIA TAM
19:30 GAS SELLAN6.50116.926954LHHON DAUXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
21:30 GUI FEI4.5099.993133LHHON DAUXANG DAU DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 VINAFCO 267.10121.357225LHDA NANGCANG 128-HQCTY CP VTB VINAFCO
05:30 GREAT LADY6.701187130.30LHCHINAHAI LINHCTY CPTM DUC THO
05:30 SUZURAN7.50163.6617704LHTAIWANDINH VU (CẢNG HP)CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
06:00 LEO ASPHALT 16.10102.515249LHTAIWANDOAN XACTY CPTM DUC THO
07:30 TRUNG THAO 36-BLC4.8081.743036LHDUNG QUATPETECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
08:00 NEW SILK ROAD 2696.905328LHHONG KONGCANG HPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:00 THUY AN 164.60792671.50LHSAI GONQUYNH CUCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 HOANG PHAT 26-ALCI3.8069.901888LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
13:00 THANH THANH DAT 684.60762336LHAN GIANGVAT CACHCTY TNHH THANH THANH DAT
13:00 PHU SON 104.2075.842290.80LHSAI GONLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH TM VAN TAI BIEN PHU SON
13:30 AQUAMARINE GAS4.6071.501670LHVUNG ANGXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:30 TAN CANG FOUNDATION7112.517040LHSAI GONCANG 128-HQCN CTY CP VTB TAN CANG
14:00 MINH NGUYET 183.1071.642073.80LHTHANH HOABEN LAMCTY TNHH TM VTB MINH NHAT
14:30 HOANG TRIEU 274.3079.812969VCBEN KIEN TL VAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 VIET THUAN 065.1074.523029LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH DLHH DAI TAY DUONG
15:30 WISDOM GRACE7.90161.8518193LHHONG KONGDINH VU(CỔ PHẦN)SITC VIETNAM
17:00 THAI BINH DUONG 064.80793040LHCAN THONAM NINHCTY TNHH VTB TRUONG AN
19:00 CONG THANH 179579.803064.80LHAN GIANGNAM NINHCTY CP DV MINH NHAT THANH
19:30 HAFNIA LENE10.80183.2049999NILTHAILANDLAN HACTY CPTM DUC THO
19:30 SITC LAEM CHABANG8171.9622080LHTHAILANDDINH VU(CỔ PHẦN)SITC VIETNAM
20:00 HAI TRUONG5.1078.603149LHAN GIANGLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
20:00 PACIFIC GRACE8.3014412368LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
21:30 SPIRIT OF CAPE TOWN8.50195.6030703LHSAI GONNAM HAI DINH VUCTY TNHH LE PHAM
21:30 CONCORD8.90152.0517445LHTAIWANVIP GREEN PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
21:30 MSC PYLOS8.40177.6029651LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
23:00 HAI LINH 026118.0611394NILVUNG TAULAN HACTY TNHH HAI LINH
23:59 OCEAN DRAGON6.8098.476099LHCHINADOAN XACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3842682 Fax: (84-31) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)