Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
17/12/2017 - 16/12/2017 - 15/12/2017 - 14/12/2017 - 13/12/2017 - 12/12/2017 - 11/12/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14/12/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 PEGASUS ZETTA7.30142.7013006STAR,SKYLHG.PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
02:00 FSL BUSAN8154.4916584ST,SKLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
04:30 SITC HAIPHONG8161.8518061DV6,9LHDV(CP)THAILANDSITC VIETNAM
04:30 ZHONG LIAN HAI XIA7.90149.7612707HA17,19LHPTSC DVCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
04:30 PACIFIC PEARL7.40132.819125HA17,19LHHAI ANCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 TRUONG SON 16379.802982SCCANG CA HLNGHE ANCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:30 WAN HAI 2667.20198.0423648DT,HC29,34LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
06:30 VINAFCO 287.30112.507040HL689,699LHTC 189DA NANGCTY CP VTB VINAFCO
06:30 CAPE FORTIUS7.80184.9925310HA18,19,35LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:30 KOTA JATI7.20193.0324973HA35,HL699LHNHDVCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
07:00 PHU DAT 88578.603162LHVAT CACHSAI GONCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
08:00 VINASHIP STAR7.70158.5023949STAR,HA18,TP2LHCANG CA HLQUANG NINHCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:30 HAI LINH 026118.0611394HA17,19LHHAI LINHDUNG QUATCTY TNHH HAI LINH
08:30 OKEE ALBA7.90175.4923493TBK1,HC34LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 PV OIL CHARLIE3.2079.503080LHTD TH.LYDUNG QUATCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
10:00 HOANG HAI 268-ALCI3.8069.861981LHDONG HAIDA NANGCTY TNHH VTB HOANG HAI
10:00 JJ NAGOYA7.50135.2011064DX01,DD01LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:30 YM INCEPTION7.80172.7022027HA17,35LHNHDVMALAYSIACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:00 NAM SON 162.8079.943033LHVIET NHATCHINACTY CP PTCNTT NAM SON
12:00 HAI NAM 01 (SB)2.2055.66942.60CT19 - 9QUANG NINHCTY TNHH HAI NAM
12:00 PHUC KHANH7.401328238.70HC47,43LHCVCUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
12:30 BIEN DONG STAR7120.809108DV6,9LHDV(CP)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
13:00 BINH NGUYEN 19-BIDV4.3065.951948.20LHVAT CACHDA NANGCTY TNHH TM DICH VU 688
14:00 THUAN PHAT 18379.143007LHCHPCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 GLORY SHANGHAI7.6014112419DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
16:30 AN PHU 164.5097.305645.30HA17,DD1LHXDDVDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
18:30 TAN CANG PIONEER7.70118.027060HL689,699LHC128SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
19:30 HAI NAM 663.50793010.20LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH HAI NAM
22:30 CAPE FARO8170.1520316DT,HC45LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
22:30 LANTAU BRIDGE7.80142.7012818HC45LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 MIEN BAC 02 (SB)2.2053854SCBACH DANG19 - 9CTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
05:30 GLORY SHANGHAI6.5014112419DV6,9LHHON DAUDV(CP)SITC VIETNAM
06:00 MIEN BAC 02 (SB)1.6053854SC19 - 9BACH DANGCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
07:30 HOANG TUAN 28-ALCI3.6074.242854.80VCTLVCVIET NHATCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 PB 113.501347864LHBGBGVOSA HẢI PHÒNG.
13:00 MERCURY 52.6032486LHBGBGVOSA HẢI PHÒNG.
13:30 SOUTHERN FALCON5115.509051HA17,DD1LHXDDVBGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
21:30 TIEN DAT 99 (SB)1.6058.58814SC19 - 9K99CTY TNHH HIEN DAT
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 TAN CANG PIONEER7.70118.027060HL688,689LHSAI GONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
01:30 CAPE FARO7.80170.1520316DT,HC45LHCHINADV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
03:30 LANTAU BRIDGE8142.7012818HC43LHCHINADV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
03:30 ST MARY7.6016822321DTLHHONG KONGDV(CHP)CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 UNIHOPE7.5097.558559HC47,54LHINDONESIACHPCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:30 HAI NAM STAR5.50873901LHCHINATLVCCTY CP DT&PT HAI NAM
07:30 SINAR BRANI8.1014715220HA19,35LHCHINAC128CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
07:30 WAN HAI 1718172.7022171DT,HC29,34LHMALAYSIADV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
09:30 BARRY TRADER7.8018525293TB,HC34LHMALAYSIADV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 GREAT DOLPHIN6.701157695HL689,BD02LHCHINAHAI LINHCTY CPTM DUC THO
09:30 YM INITIATIVE7.50172.7022027TP02,03LHHONG KONGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:00 FORTUNE NAVIGATOR8119.108515HC43,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
10:00 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80NTTHAI BINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
10:00 HAI NAM 01 (SB)1.6055.66942.60CTQUANG NINH19 - 9CTY TNHH HAI NAM
10:00 SHIH CHUAN4.5089.455363HC47LHHONG KONGCHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:00 BIEN DONG 1893783229.10VCHAI DUONGSONG DA 12.4CTY TNHH VTB TOAN GIA
12:00 THUAN HAI 68 (SB)2.9072.282165.97CTHON KHOIBEN LAMCTY TNHH MTV TM&VT MINH HAI HD
13:00 TUAN DUNG 253.7079.903112.82LHLONG ANVAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 NGHIA HAI 024.7079.143194.40LHLONG ANTLVCCTY TNHH NGHIA HAI
13:00 DAI LUC 07479.943269LHCHINABEN LAMCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 HOANG LINH 363.6066.401654.70LHDA NANGQUYNH CUCTY TNHH VTB HOANG LINH
13:00 PHUC HOANG 284.2079.803101LHCHINATLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 NGOC MINH 27-BIDV3.20701948LHVUNG TAUCANG CAMCTY CP TMDV VTB NGOC MINH
13:00 MINH TRUONG 02 (SB)2.7060.651542LHQUY NHONSONG DA 12.4CTY TNHH KD TM NGOC PHUONG
13:30 HSL AQUA6.9014715204DV6,9LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
13:30 HAI PHUONG 284.5069.992391LHHON KHOIBEN LAMCTY TNHH VT HAI PHUONG
15:00 CHAU THANH SHIP 274.10701970LHQUY NHONNAM NINHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:00 VIET THUAN 235-03515023726LHMALAYSIAHON DAUCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:30 GAS SELLAN5.80116.926954HA18,DD1LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
16:00 CONG THANH 07 (SB)6.5079.985162LHHA TINHDOAN XACTY CP TM DV CONG THANH
16:00 TU CUONG 27 (SB)5.4091.905219HA17,18LHHA TINHCANG CA HLCTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
17:00 BINH DUONG 6663.2057939LHHON KHOISONG DA 12.4CTY TNHH HOANG NGAN
17:30 VAN LY7.30113.016832HC47,36LHSAI GONDV(CP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
17:30 ANNIE GAS 095.40105.923688HA18,DD1LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
18:00 HAM RONG 083.5077.052226LHSINGAPORECANG CA HLCTY TNHH DVHH MINH LONG
19:00 MINH SANG 07-ALCI4.70792947LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
19:00 VIET THUAN 28 (SB)2.6073.982401.60LHNHA TRANGTLVCCTY TNHH VT VIET THUAN
19:30 HAI HA 6685793100LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
20:30 VP ASPHALT 24.60983095DD1,TH2LHSINGAPORETHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
21:30 TAN CANG GLORY7133.608489HL689,699LHQUY NHONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
22:00 PHUONG NAM 1266.2079.985337LHHA TINHCANG CA HLXI NGHIEP VAN TAI TU NHAN PHUONG NAM -HP
23:30 TRIDENT7.40145.1212550HC16,43LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

13:00 THANH PHAT 18-ALCI3.3064.131516LHQUY NHONHAI DUONG
09:00 MINH THUAN PHAT 66665.1074.363172.70LHVUNG TAUHAI DUONG
09:00 HOANG MINH 685.10793221LHVINH LONGHAI DUONG
13:00 VIET THUAN 063.6074.523029LHQUY NHONHAI DUONG
10:00 VIET THUAN 09 (SB)3.2079.905345LHDA BACCAM PHA
10:00 VIET THUAN 682.50793181.90FRHAI DUONGDIEN CONG
16:30 TRUONG NGUYEN 18 (SB)591.800LHVUNG TAUHAI DUONG
09:00 DUC LOC 161.8054.80905CTCHINFONNINH BINH
09:00 MAI LINH 36 (SB)2770FRHAI DUONGCHINFON
15:00 TOAN PHUC 36 (SB)5790LHVUNG TAUHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)