Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-31) 3842682
Fax
(84-31) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
17/04/2014 - 16/04/2014 - 15/04/2014 - 14/04/2014 - 13/04/2014 - 12/04/2014 - 11/04/2014
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14/04/2014
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 CAI YUN HE718324259LHPTSC DINH VUCHINACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
00:30 BIENDONG NAVIGATOR4.50149.5012400LHDINH VU(CỔ PHẦN)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
01:00 PATCHARAWADEE 144.3098.623983LHXANG DAU DINH VUHONG KONGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:00 HAI PHONG 183.4090.724374NTPHAO BACH DANGINDONESIACTY TNHH TM-VT HAI PHONG
02:00 HAI LINH 014.8099.904998.90LHHAI LINHDUNG QUATCTY TNHH HAI LINH
05:30 VENUS 093.6071.501298LHMIPECDUNG QUATCTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
06:00 SUPA BHUM6.30121.908016LHCHUA VEHONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
06:00 DUY TRUNG 012.20793074VCSONG DA 12.4TP. HO CHI MINHCTY TNHH VTB NAM DUY TRUNG
06:30 BACH LONG3.6030.67179LHK20BACH LONG VITONG DOI TNXP HAI PHONG
11:00 THANH PHONG 272.5064.501524VCTL VAT CACHQUANG NINHCTY TNHH VTB THANH PHONG
12:00 VAN HUNG6.60112.517020LHDINH VU (CẢNG HP)NGHE ANCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
12:00 VIETSUN FORTUNE6.401177990LHCHUA VECUA LOCTY TNHH LE PHAM
12:30 SEA VICTOR5702138LHPTSC DINH VUVINH BAC BOCTY CP CANG DICH VU DAU KHI DINH VU (PTSC DINH VU)
13:00 QUY DUC 163.3057.23938.10VCVAT CACHDA NANGCTY TNHH THUONG MAI VTB TAM PHAT
13:00 SAO MAI 2343.5056970.50VCVAT CACHQUY NHONCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
13:00 BIEN DONG 19-ALCI1.8069.861975LHCANG HPCHINFONCTY CP TM &VT BIEN DONG
14:00 SARA7.90142.7012813LHNAM HAICHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
15:00 LOC NGUYEN 685.3079.973067VCSONG DA 12.4DA NANGCN CTY CP SXTM VA VTB VIEN DONG TAI DA NANG
18:00 TRUONG VINH 162.4055948VCLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)HOANG THACHCTY CP TM VT GIANG SON
18:30 ACCLAIM714713902.24LHDINH VU(CỔ PHẦN)HONG KONGCN CTY TNHH KMTC (VIET NAM) TAI HP
20:30 SKY PRIDE7.50142.7013006LHDINH VU (CẢNG HP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
22:00 NASICO SKY6.10103.994751.60LHCHUA VETP. HO CHI MINHCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN NAM TRIEU (NASICOSHIP)
22:00 HAO RUI 6587.804207LHCANG CA HA LONGDA NANGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:00 DAI DUONG QUEEN4113.7110033SCCANG HPNINH TIEPCN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA)
02:00 HOA BINH 455.9093.274207.10LHBEN GOTCANG HPCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
06:30 MARQUIS DE PRIE3.6099.506200LHDONG TAU PHA RUNGBEN GOTCN CTY CP DAI LY HANG HAI VIETNAM DAI LY HANG HAI HP (VOSA)
06:30 MINH LINH 264.5069.951983VCTL VAT CACHVAT CACHCTY TNHH TMVT MINH LINH
06:30 ARENT3.6099.506200LHDONG TAU PHA RUNGBEN GOTCN CTY CP DAI LY HANG HAI VIETNAM DAI LY HANG HAI HP (VOSA)
07:00 VIET STAR3.8090.984944LHNEO HON DAUBEN GOTCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
08:00 PHUONG NAM 362.5069.852010VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH PHUONG NAM
09:00 CAT TUONG 45-BLC378.603256VCQUYNH CUSONG DA 12.4CTY TNHH CAT TUONG
09:00 THANH LIEM 095.3078.703234VCBEN LAMLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH THANH LIEM
09:00 VIET PHU 093.4074.702367VCCANG HPBEN LAMCTY CP VTB DONG PHONG
09:00 TRUONG VINH 163.2055948VCBEN LAMLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY CP TM VT GIANG SON
09:30 THANH CONG 362.80793020VCQUYNH CUBEN LAMCTY TNHH TM THANH CONG
09:30 THUAN PHAT 68-ALCI3793089VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH VT TM HUNG THINH
09:30 THUAN PHAT 185.4079.143007VCBEN LAMDUY LINHCTY TNHH LE PHAM
11:00 NGOC LINH 184.50691981VCTL VAT CACHLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH VTB NGOC LINH
11:00 VIET THUAN 183793071SCCANG HPCANG HPCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
11:00 CAT TUONG 365.10793061VCBEN LAMVAT CACHCTY TNHH CAT TUONG
11:00 LONG THANH 262691968VCLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)BACH DANGCTY TNHH TMDV LONG THANH
11:30 CONG THANH 1262.4079.803118.80VCQUYNH CUBEN LAMCTY CP TM DV CONG THANH
12:00 SAO MAI 136258.101081VCTL VAT CACHVAT CACHCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
12:30 THANH TRUNG 364.5074.502656VCBACH DANGBEN LAMCTY TNHH VT THANH TRUNG
14:00 MARY 99374.363052VCBEN LAMCANG HPCTY TNHH NHAT HA NGUYEN
15:30 MANH CUONG 05379.803179FRCANG CAMBACH DANGCTY CP TAU BIEN MANH CUONG
15:30 DAI TAN 104.2069.931893.80VCBACH DANGBEN LAMCTY TNHH DAI TAN
16:30 NGOC LAN 17579.803220VCTL VAT CACHTIEN MANHCTY TNHH NGOC LAN-THAI BINH
17:30 HAI PHUONG 282.2069.992391VCNAM NINHBACH DANGCTY TNHH VT HAI PHUONG
18:30 HAI HA 28378.402422.80VCTL VAT CACHNAM NINHCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
21:00 SAGITTARIUS7184.1023051SCNAM HAI DINH VUDINH VU (CẢNG HP)CTY TNHH LE PHAM
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 VSICO PIONEER7.10112.507064LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
02:00 VIETSUN FORTUNE6.801177990LHSAI GONCHUA VECTY TNHH LE PHAM
02:30 HA PHUONG 183.6069.851950FRDA BAC - TNBACH DANGCTY CP VT & TM HA PHUONG
04:30 BLUE LOTUS4.10134.0414187LHCHINADONG TAU PHA RUNGCN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
05:30 DRAGONARIA6.70107.306555.06LHCHINAHAI LINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 SOGA7.50159.5017224LHTAIWANDINH VU (CẢNG HP)CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
07:00 DA CAI YUN10166.5028378QNKOREAHA LONGTHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
07:30 PACIFIC GLORIA7.80132.809039LHSAI GONNAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:30 TRUNG HAI 05579.803140LHAN GIANGTL VAT CACHCTY TNHH TRUNG HAI
10:30 HOANG CHIEN 18574.803075LHAN GIANGTL VAT CACHCTY CP TM DV & VT HOANG CHIEN
12:00 FORTUNE FREIGHTER8123.578938LHSAI GONTRANSVINACTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGITICS VOSCO
12:30 CONG THANH 179579.803064.80LHCAN THOBEN LAMCTY CP DV MINH NHAT THANH
12:30 SAU DUNG 095.1079.803146LHSAI GONBEN LAMCTY TNHH VTB SAU DUNG
12:30 PV OIL DELTA4.1079.503079.60LHCHINATHUONG LYCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:30 STAR 02-BLC578.633233LHAN GIANGBEN LAMCTY CP TRUONG THANH
12:30 NAM PHAT 014.50671924LHSAI GONVAT CACHCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
13:00 QUANG AN 013.2051.60864LHNGHE ANTL VAT CACHCTY CPXL -TM-TONG HOP LAM HONG
14:00 PHUC HOANG 264.2079.903017VCBEN KIEN BACH DANGCTY TNHH LE PHAM
15:00 HOANG PHUONG 05-ALCI4.4069.121909LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH HOANG PHUONG
17:30 AQUAMARINE GAS4.8066.251670LHDUNG QUATXANG DAU DINH VUCTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
20:00 SINOTRANS DALIAN8147.9013481LHCHINAGREEN PORTVOSA CORPRATION ORIENT MARITIME SERVICE(ORIMAS)
22:00 YUSHAN BLOSSOM71108788LHKOREACANG CA HA LONGCTY CPTM DUC THO
22:00 PL HAU LAAM5.6094.093922LHHONG KONGGREEN PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
23:30 DONG MAI8119.168515LHSAI GONHAI ANCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
Kế hoạch tàu qua luồng
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3842682 Fax: (84-31) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)