Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
17/06/2019 - 16/06/2019 - 15/06/2019 - 14/06/2019 - 13/06/2019 - 12/06/2019 - 11/06/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 14/06/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 INSIGHT7.6017221719DT,HC34LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
02:00 OCEAN UTE5.50139.9512797HC34,45LHCVAUSTRALIACN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
04:30 KOTA JASA7.40193.0324924HA35,HL699LHNHDVCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
05:00 LONG HAI 2684.50701978LHVAT CACHDUNG QUATCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
06:00 MANH THANG 073.5074.523029VCVAT CACHHAI DUONGCTY CP VTB MANH THANG
08:30 TRUONG HAI STAR 36132.608015HL689,699LHC128DA NANGCTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
10:00 PHUONG LINH 19 (SB)2.4079.803066CTBEN CANG TU LONGQUANG NINHCTY CP THUONG MAI DICH VU VAN TAI PHUONG LINH QN
10:00 CHANG DA 36841228933HC28,54LHCHPHONG KONGCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
10:30 AN PHU 154.50117.409939.07CL15,ASH68LHPETECTHANH HOACTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG
10:30 VIET PHUC 055.50783221LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
10:30 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD02LHBEN CANG XANG DAU 19 - 9CHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:30 HAI HA 558378.632828.70LHBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 THAI THUY 1695.3078.603207LHBACH DANGCAN THOCTY CP VAN TAI BIEN 18
11:00 TUAN CUONG 88579.603140LHBEN LAMCAM RANHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:30 VENUS 09.499.604319CL15,ASH68LHBEN CANG EURO DINH VUDUNG QUATCTY CP DAU KHI FGAS
12:30 HAIAN TIME8.10161.8518055HA19,35LHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
12:30 NORDEMILIA8169.9923673DT,HC45LHDV(CHP)QUY NHONCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
13:00 OOCL SAVANNAH9.8026050490TC10,A18,86LHHICTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
14:00 HAI DANG 1683.5091.945098.60HC47,54LHCHPQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:30 SUNNY LOTUS7.70146.2012400HA17,19LHNHDVCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
15:00 THAI BINH DUONG 065.30793040LHBEN LAMAN GIANGCTY CP DAU TU VA DVVT THAI BINH DUONG
18:00 FORTUNE NAVIGATOR8119.108515HC36,47LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
18:00 VANESSA 122.8048516LHCVTHAI BINHCTY TNHH DVHH MINH LONG
18:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936CL15,ASH68LHBEN CANG EURO DINH VUNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
20:30 NEFELI7.40175.8023379HA17,35LHVIPG.PORTCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:30 SAN GIORGIO717024265DT,HC45LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:30 BP JACKY4.201139316SV,BCLHDAPINDONESIACN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
22:30 VIETSUN FORTUNE6.801177990HA17,HL689LHC128CUA LOCTY TNHH LE PHAM
22:30 DA XING 003338LHC128CHINACTY TNHH THUY CHI
23:30 VP ASPHALT 13.80983102HC47,54LHTHUONG LYTAIWANCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:30 GAS EMPEROR4.201055599HA18,19LHBEN CANG EURO DINH VUBGFGAS PETROL., JSC
05:30 NEFELI7.70175.8023379ST,SK,HA17LHHICTVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:00 TRUONG SINH 68379.803179.70VCBEN CANG TU LONG.BEN LAMCTY TNHH VTB TRUONG SINH
09:30 TRUONG SINH 68379.803179.70VCBEN LAMBEN CANG TU LONG.CTY TNHH VTB TRUONG SINH
13:30 HOANG GIA 562.30793090VCNAM NINHBEN CANG TU LONGCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
14:30 HAI LONG 01 (SB)3.60681416.40VCTLVCVIET NHATCTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
14:30 CONG THANH 1262.4079.803118.80VCCVBEN CANG TU LONGCTY CP TM DV CONG THANH
14:30 THANH THANH DAT 552.60792048.50VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:00 HAI YUN 368138600SCBACH DANGC128CTY TNHH THUY CHI
17:00 STAR 02-BLC2.6078.633233VCVAT CACHTLVCCTY CP TRUONG THANH
19:30 HOANG HA 135 (SB)1.6057826.70BDBACH DANGBEN CANG EURO DINH VUCTY TNHH HOANG HA
23:30 HOANG HA 135 (SB)2.8057826.70BDBEN CANG EURO DINH VUBACH DANGCTY TNHH HOANG HA
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 BLUE OCEAN 026.3096.724936CL15,ASH68LHTHANH HOABEN CANG EURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
01:30 SITC YOKKAICHI7.40141.0311847HL689,BD02LHDA NANGTC 189SITC VIETNAM
02:00 XIN HAI 67.6017226045DT,HC36,28LHHONG KONGCHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 DONGJIN AUBE6.6014715219ST,SKLHKOREABEN CANG GREEN PORTCN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
07:30 VIETSUN FORTUNE6.901177990HA17,HL689LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
07:30 AN PHU 166.6097.305645.30HC34,46LHTHANH HOAK99CTY CPTM DUC THO
08:30 HAI HA 1682.6079.803199.10VCHAI DUONGVAT CACHCTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
08:30 DAI HAI PHAT 17 (SB)379.804746LHTHANH HOACANG CA HLCTY CO PHAN THUONG VAN HUONG DUONG
09:00 TRUNG NGUYEN 054.50783205LHLONG ANVAT CACHCTY TNHH KHACH SAN SONG LA
09:30 HUNG KHANH 10 (SB)6895087HL689LHHA TINHC128CTY CP THUONG MAI HUNG KHANH
09:30 SAN GIORGIO717024265DT,HC45LHTHAILANDDV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:00 TASCO ANAN5.10102.953851DX01,HA18LHKHANH HOADOAN XACTY CPTM DUC THO
11:00 TRUONG AN 08 (SB)2.8070.982189LHHON KHOINAM NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:30 HEUNG A SARAH7.60141.0311806HC43,45LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:30 SUNSHINE BANDAMA7.90171.9921470HL699,TP03LHDA NANGNHDVHOI AN COMPANY LTD
11:30 UNI-ACCORD7.5016515511ST,SK,HA17LHCHINAVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
13:00 HAI LONG 01 (SB)3.60681416.40LHNGHE ANTLVCCTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
13:00 HOANG HA 135 (SB)1.6057826.70NTNINH BINHBACH DANGCTY TNHH HOANG HA
13:00 NAM THANH 354.70691950LHVUNG ROBEN LAMCTY CP VTB NAM THANH
13:30 WAN HAI 1627.30159.5917697DT,HC34,43LHTAIWANDV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
13:30 SITC SHIDAO8.1014112331DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
13:30 YOU SHEN 37.20103.097051HA17,19LHDONG NAIBEN CANG EURO DINH VUCN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
15:30 YM INCEPTION7.10172.7022027HA35,TP03LHSINGAPOREPTSC DVCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
16:00 VINAFCO 287112.507040HC45,46LHSAI GONCVCTY CP VTB VINAFCO
16:00 PHUC THAI6.80129.528271HC36,47LHSAI GONCVCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
17:00 BIEN DONG 1892.80783229.10VCHAI DUONGBEN LAMCTY TNHH VTB TOAN GIA
17:00 NAM KHANH 682.8079.803199LHAN GIANGVAT CACHCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
17:30 PROMOTE8.10119.168515.50HA17,19LHSAI GONDV(CP)CTY CP HANG HAI VSICO
19:00 NGOC LINH 19-BLC4.3069.861977.10LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH HANG HAI NHAT LINH
19:00 BACH LONG2.7030.5617.97LHBACH LONG VIBEN BINHTONG DOI TNXP HAI PHONG
19:00 MIEN BAC 02 (SB)2.2053854CTTHAI BINHBACH DANGCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
19:30 TRUNG DUNG 26 (SB)3.3056.95835LHTHAI BINHBEN CANG XANG DAU 19 - 9CTY CP TMVT TRUNG DUNG
19:30 SITC DALIAN7.80143.2012738DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
20:00 ITHACA PATIENCE7.30169.3728349DT,HC54LHVUNG TAUCHPCTY TNHH DVHH MINH LONG
20:00 SUNNY ROSE6.80137.6812419ST,SKLHHONG KONGBEN CANG GREEN PORTCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
20:00 MINH THANH 265.4069.983117.20LHDONG NAIBEN LAMCTY CP HANG HAI MINH THANH
22:30 MIA SCHULTE8.20188.8530231.40TCA18,86LHQUY NHONHICTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

06:00 NAM NINH 09-BLC1.5079.903183.90CTHAI DUONGQUANG NINH
14:00 THUAN HAI 362.8079.803177LHNHA TRANG HAI DUONG
12:00 HOANG BAO 68-ALCI3.2056.30950LHGIA DUCKIEN GIANG
12:30 TAN KHOA 28-BLC4.6069.931893.20LHHAI DUONGHON KHOI
20:00 TRUONG GIANG 882.6069.801907LHQUANG NGAIHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)