Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-31) 3842682
Fax
(84-31) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/08/2014 - 23/08/2014 - 22/08/2014 - 21/08/2014 - 20/08/2014 - 19/08/2014 - 18/08/2014
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/08/2014
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:00 HUNG THANG 172.80701945LHVAT CACHTHANH HOACTY TNHH VTB HUNG THANG
06:00 VINASHIP STAR6.30158.5023949LHCANG CA HA LONGTO ORDERCTY CPTM DUC THO
06:30 K-WATER6.60132.708253LHDINH VU (CẢNG HP)TAIWANCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:00 THANH VINH 015.3078.603212NTCANG HPDONG NAICTY CP VTB VUONG THANH VINH
08:00 SAINTY VIGOUR7.30158.3913800LHGREEN PORTCHINACN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
09:00 ANH DUY 168-BIDV2.40701934LHLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)QUANG NINHCTY TNHH ANH DUY
09:00 BINH DUONG 6884.6069.861970LHTL VAT CACHDA NANGCTY TNHH TMDV 668
09:00 HOANG BAO 68-ALCI3.4056.30950NTSONG DA 12.4GO DAUCTY TNHH VTB HOANG BAO
09:30 WAN NING 663.5051.50NTTHUY SAN IICHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:00 TRUONG AN 282.6079.863093.20FRMINH DUCPHUC SONCTY TNHH VT TRUONG AN
10:30 VAN LY7113.016832LHDINH VU (CẢNG HP)TP. HO CHI MINHCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
10:30 SAO BIEN3.6042.60100LHHAI DANG (SHELL GAS)CAT BATRUONG DAI HOC HANG HAI
11:00 LONG THANH 262691968VCTL VAT CACHPHUC SONCTY TNHH TMDV LONG THANH
11:00 CAT TUONG 365.10793061VCBEN LAMCAN THOCTY TNHH CAT TUONG
12:00 LIN YUAN7.90123.359996LHDOAN XACHINAJARDINE SHIPPING SERVICES (VIET NAM) LTD
12:00 14-11-874.5069.951964.70SCBACH DANGNHA TRANGLU DOAN 273 - QK3
12:00 HOANG TRIEU 274.8079.812969SCCANG CAMBEN KIEN CTY CO PHAN HOANG TRIEU
12:00 MEDPEARL7.80180.4321200LHDINH VU (CẢNG HP)QUY NHONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
12:00 CAT TUONG 385.10783207VCSONG DA 12.4DONG NAICTY CP TM VTSB PHU AN
12:30 YANTRA BHUM6.30145.7015345LHCANG 128-HQCHINAVNT LOGISTICS HAI PHONG
12:30 STADT RAVENSBURG7.50129.628300LHHAI ANTAIWANMARINA LOGISTICS HAIPHONG
13:00 VENUS 083.6067.961167LHDONG TAU PHA RUNGCHINACTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
13:00 TRUNG DUNG 263.4556.95835FRBACH DANGTHANH HOACTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:00 KOTA HARMUNI8.10159.5919234LHNAM HAICHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
14:00 BIEN DONG STAR7120.809108LHDINH VU(CỔ PHẦN)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
14:30 SUNNY LOTUS8146.2012400LHNAM HAI DINH VUCHINACN CTY TNHH KMTC (VIET NAM) TAI HP
15:00 PACIFIC LOHAS7.20130.7012218LHCANG HPKOREACN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
15:00 VIETSUN PACIFIC6.40124.127030LHCHUA VECUA LOCTY TNHH LE PHAM
15:00 PHUONG NAM 455793149NTCANG CA HA LONGVUNG TAUCTY TNHH PHUONG NAM
15:00 DONG TENG3.2078.551800LHCANG HPHONG KONGVOSA CORPRATION ORIENT MARITIME SERVICE(ORIMAS)
15:00 BOW MASTER4.80103.606046LHK99MALAYSIACTY TNHH LE PHAM
15:30 HOANG HUY 36253904VCNAM NINHTHANH HOACTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
16:00 GRAND BLUE6119.309742LHCANG HPTP. HO CHI MINHCN CTY CP DAI LY HANG HAI VIETNAM DAI LY HANG HAI HP (VOSA)
17:00 TRUNG THANH 362.5079.803145LHVAT CACHQUANG NINHCTY CP DV VTB TRUNG THANH
17:30 PACIFIC EXPRESS7.30128.5311117SCDINH VU (CẢNG HP)HONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
18:00 TRUNG NGUYEN 053783205LHVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH TM XD DAI TRUNG NGUYEN
18:00 HOANG HA 453.2057.90826.90SCPETECNINH BINHCTY TNHH HOANG HA - NINH BINH
18:30 SKY PRIDE7.20142.7013006LHDINH VU (CẢNG HP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
20:00 BBC LOUISIANA6.40138.0712780LHCANG HPTHAILANDTHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
22:00 JACKELINE-H6.20129.218300LHTRANSVINAHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:30 SEA VICTOR5702138LHPTSC DINH VUVINH BAC BOCTY CP CANG DICH VU DAU KHI DINH VU (PTSC DINH VU)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:00 CAT TUONG 363793061VCVAT CACHBEN LAMCTY TNHH CAT TUONG
05:00 TRUNG DUNG 26356.95835FRXANG DAU DINH VUBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
06:00 HONG LINH 08379.802981VCVAT CACHTL VAT CACHCTY CP DT PT TRUONG AN
07:00 PHUONG NAM 884.5079.803094.50VCBEN LAMNAM NINHCTY CP PHAT TRIEN TOAN CAU
09:00 SON LONG 083793098FRDAPBACH DANGCTY TNHH VTB KIM NGUU
11:00 DONG ANH 062.2057931FRDAPBACH DANGCTY CP VTB DONG PHONG
11:30 SAI GON GAS4.30952999SCXANG DAU DINH VUXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
11:30 ORIENTAL CHEMI6.50113.988762SCXANG DAU DINH VUDAPCTY TNHH DVHH DONG DUONG
12:00 HOANG HA 452.2057.90826.90SCNINH TIEPPETECCTY TNHH HOANG HA - NINH BINH
13:30 PVOIL ALLIANCE4.3093.506012FRPETECBACH DANGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
22:00 CFC 03379.602958VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH VTB TRUONG AN
23:00 DUY PHAT 68579.803198LHSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH VTB DUY PHAT
23:59 WAN NING 1962.5055.20780LHBEN GOTTRANSVINACTY TNHH THUY CHI
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 SEA VICTOR5702138LHVINH BAC BOPTSC DINH VUCTY CP CANG DICH VU DAU KHI DINH VU (PTSC DINH VU)
03:30 YM HARMONY6.60168.8019104LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
05:30 SAI GON GAS4.60952999LHDUNG QUATXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:00 VIETSUN PACIFIC6.50124.127030LHSAI GONCHUA VECTY TNHH LE PHAM
10:00 PACIFIC LOHAS7.40130.7012218HCLHSINGAPORECANG HPCN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
10:00 DAI TAY DUONG 253.60915173LHCHINASCTB VINALINES-DONG DOCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
11:00 NAM PHAT 012.80671924NTDUNG QUATCANG HPCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
11:00 NAM THINH 262.8069.951964NTSAI GONCANG HPCTY TNHH TM VTB NAM THINH
11:00 THANH AN 09-BIDV4.2069.851941LHAN GIANGTIEN MANHCTY CP VTB THANH AN
12:30 TU THANH 1265.1079.573022LHSAI GONVAT CACHCTY TNHH PHAT TRIEN TM VA DVVT HUY HOANG
12:30 HA PHUONG 18469.851950LHKY HALE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY CP VT & TM HA PHUONG
12:30 QUANG HUNG 093.5054978LHHON KHOIVAT CACHCN CTY TNHH DVGNVT QUANG HUNG
14:00 AN HAI WAN6.20106.996165LHSAI GONDOAN XACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
14:00 WAN HAI 1028.4014411921LHCHINACHUA VECN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
15:00 PHUC HAI 1684.8079.803179.70LHCAN THOSONG DA 12.4CTY TNHH VTB & TM PHUC HAI
15:30 SITC JAKARTA8.40171.9922052LHTHAILANDDINH VU(CỔ PHẦN)SITC VIETNAM
15:30 YM INVENTIVE8.70172.7022027LHSINGAPOREHAI ANCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
15:30 SINAR BINTAN8.2014714972LHQUY NHONDINH VU (CẢNG HP)HOI AN COMPANY LTD
15:30 PVT DRAGON6.301128710LHVUNG ANGXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
16:00 EVER UNION6.2099.905358LHTAIWANCANG HPCN CTY CP VIET LONG
16:00 PACIFIC GLORIA7.60132.809039LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:00 GL LAN XIU6.301204105LHAUSTRALIACANG CA HA LONGCN CTY CP DAI LY HANG HAI VIETNAM DAI LY HANG HAI HP (VOSA)
16:30 NAM NINH 09-BLC2.2079.903183VCPHU THAIBEN LAMCTY TNHH VAN TAI NAM NINH
17:30 SITC HOCHIMINH8.10143.2012738LHHONG KONGDINH VU(CỔ PHẦN)SITC VIETNAM
18:00 HUY AN 364.10762298LHVUNG ROCANG CAMCTY TNHH THANH AN
19:30 BIENDONG TRADER6.90124.807000LHSAI GONCANG 128-HQCN CTY CP DICH VU VTB TAN CANG
20:00 VAN HUNG6.80112.517020LHSAI GONCHUA VECTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
23:59 XING GUANG693.704490LHHONG KONGGREEN PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
Kế hoạch tàu qua luồng
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3842682 Fax: (84-31) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)