Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/11/2020 - 25/11/2020 - 24/11/2020 - 23/11/2020 - 22/11/2020 - 21/11/2020 - 20/11/2020
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22/11/2020
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 GAS MONARCH4.50993800LHBEN GOTTO ORDERCTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:00 MSR NO 15.60100.808973HC46,28LHHOANG DIEUCUA LOCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
02:30 BAOHANG7.60159.5917221TP02,03LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
04:30 POLARIS LEADER8.10179.9017406K1,HC36,1300KWLHTAN VUPHILIPPINESCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
04:30 PACIFIC EXPRESS8.50128.5311117HA17,19LHNAM DINH VUVUNG TAUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
05:00 THANH NAM 69578.803187LHTU LONGSAI GONCTY CP TM VTB ATK
06:00 HOANG HA 162 (SB)2.4054.94763NTBACH DANGNINH BINHCTY TNHH HOANG HA
06:30 AN PHU 164.5097.305645HA18,19LHEURO DINH VUNGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
06:30 HF FORTUNE7.9014212781TP02,HA35LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
06:30 HANSA RENDSBURG8.60175.5823587TP03,HA35,880KWLHVIP GREEN PORTCHINACTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
06:30 PREMIER8.60143.8012473H17,19LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
07:00 PERFORMANCE9.30293.8774453A8,TC86,2924HPLHHICTCHINACTY CP CANG NAM HAI DINH VU
09:30 AIDEN II4.4089.303365HC47,28LHTHUONG LYMALAYSIACTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
09:30 DKC 024.2091.904719HC47,54LHVIET NHATTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
10:00 VISSAI VCT 123.7097.125188HA18,19LHCANG CA HA LONGHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
10:30 KMTC KEELUNG7.80168.4520962.90ST,SK,TC01LHVIP GREEN PORTCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
10:30 HAIAN PARK8.30144.8312649HA17,19LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
10:30 BIENDONG TRADER7.80124.807000HC36,45LHTAN VUVUNG TAUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
10:30 SITC SHENZHEN8.50143.2012738HL689,699LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
11:00 STAR 62378.633093.40LHVAT CACHCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:00 SUN NOBLE8.60116.9912131.24HC43,46LHHOANG DIEUINDONESIACTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
14:00 FS BITUMEN NO.15105.504999.21DX01,BD02LHDOAN XATAIWANCTY CPTM DUC THO
15:00 QUANG HAI 015.1079.803141.80LHVAT CACHLONG ANCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 FODASEVEN8.60118.0111600.22LHHA LONGINDONESIACTY TNHH DVHH MINH LONG
20:00 VTB 163.2091.945177BD02,DX01LHDOAN XAHA TINHCTY TNHH DUYEN HAI STAR
20:30 CRANE GAIA5.40114.768838HL689,699LHEURO DINH VUTAIWANCTY TNHH DVHH DONG DUONG
22:30 JJ NAGOYA7135.2011064HL689,699LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 HA NGOC 064.2069.861931VCBEN LAMTU LONGCTY TNHH VTB HA NGOC
03:00 HOANG HA 162 (SB)2.4054.94763SC19 - 9BACH DANGCTY TNHH HOANG HA
09:00 HOA PHUONG DO2.7052.35174SCCSBCANG 128UY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
10:00 HANNARA5.10102.704576HA18,19BDMPC PORTBACH DANGTRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM
15:30 HOA PHUONG DO2.7052.35174LHCANG 128BACH LONG VYUY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
15:30 THANH PHAT 084.5069.851947VCBEN LAMTIEN MANHCTY CP TM DAI LY VTB THANH PHAT
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:30 VP ASPHALT 24.60983095HC28,47LHTAIWANVAT CACHCTY CPTM DUC THO
03:30 TAN CANG PIONEER7.80118.027060BD02,689LHSAI GONCANG 128CN CTY CP VTB TAN CANG
03:30 NEW ENERGY7.90160.1614603TP02,03LHHA TINHMPC PORTCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
03:30 JJ NAGOYA7.40135.2011064HA17,19LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
04:00 DAREEN7.20139.957285HA18,19LHAUSTRALIACANG CA HA LONGCTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
04:00 TRI FRIEND7.501108969.70HC43,46LHKOREAHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
05:30 GREAT DOLPHIN6.601157695HL689,BD02LHCHINAHAI LINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 FORTUNE FREIGHTER8.30123.578938HC34,44LHSAI GONCHUA VECTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
07:00 VIETSHIP 03 (SB)3.2052.48826.40LHHUEBACH DANGCTY CP VAT TU THIET BI VIETSHIP
07:30 SITC HANSHIN8.50171.9921355TP02,HA35LHMALAYSIADINH VUSITC VIETNAM
07:30 GAS DOLLART6.3099.984998HL689,699LHMALAYSIADAPCTY TNHH DVHH DONG DUONG
07:30 LOBIVIA8.20188.1030374TP03,HA35LHDA NANGVIP GREEN PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:00 PROMOTE8.15119.168515.50HC34,44LHSAI GONCHUA VECTY CP HANG HAI VSICO
09:30 BLUE OCEAN 025.9096.724936HA18,19LHTHANH HOAEURO DINH VUCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:30 HAI HA 6684.80793100LHDUNG QUAT19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 PROSPER.8.30174.9322198HC45,K1,880KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 MORNING CONDUCTOR9.25199.9722186TP2,HA35,1500KWLHDJIBOUTINAM HAI DINH VUCN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
10:30 XUAN DAT 86-BLC469.861970LHQUANG NAMNAM NINHCTY TNHH TM XNK & DV VT THE ANH
10:30 SEASPAN BRIGHTNESS11.20337119409TC86,62,10,A8,3000KWLHVUNG TAUHICTCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
10:30 BLUE OCEAN 015.9096.724939.90HC47,28LHTHANH HOAVIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
10:30 HOANG ANH 36 (SB)3.40793197LHDONG NAIBEN LAMCTY TNHH TM VA VT THUY THANH BINH
11:00 CONG THANH 1792.5079.803064.80VCHAI DUONGTU LONGCTY CP DV MINH NHAT THANH
11:30 HAIAN VIEW7.20171.9921440HA35,TP02LHHONG KONGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
11:30 STARSHIP LEO9.10172.1323927ST,SK,TC01LHHONG KONGVIP GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
12:00 THANH HUNG 2775.40105.737098HA18,19LHVUNG TAUCANG CA HA LONGCTY TNHH HANG HAI TRUONG GIANG
12:00 DUC VIET 568 (SB)6.3078.603765.07LHSAI GONHOANG DIEUCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 DAI LOC PHAT 3683.90793229LHQUY NHONNAM NINHCTY TNHH VAN TAI BIEN DAI LOC PHAT
13:30 THANH PHAT 084.5069.851947LHDONG THAPBEN LAMCTY CP TM DAI LY VTB THANH PHAT
14:00 TRUONG AN 263.2076.402387LHVUNG RONAM NINHCTY TNHH TM VTB MINH KHANG
14:30 HAI HA 1282.6079.803193VCHAI DUONGBEN LAMCTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
17:30 VIETSUN HARMONY7.401177650HA18,19LHSAI GONCANG 128CTY TNHH LE PHAM
21:30 GAS ICON5.701055586HA17,18LHCUA LOEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
23:59 HUA KAI6.601136819SK,DX01LHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

09:00 VTT18 (SB)5.5087.853645LHSAI GONPHU THAI
12:00 YN 5118044.7029.750LHDAMEN SCHON DAU
10:00 HAI DUONG 272.40701942CTHAI DUONGQUANG NINH
04:30 AN BINH 99 (SB)583.833568LHQUANG NGAIHAI DUONG
10:30 VIET PHUC 052.4078.634166LHSAI GONHAI DƯƠNG
12:00 NAM KHANH 884.6074.682484LHVUNG TAUHAI DUONG
05:00 VTT 39 (SB)5.2084.083894LHDIEN CONGNGHI SON
08:30 THANG LOI 09-ALCI2.50793098FRHAI DUONGCHINFON
08:30 THANG LOI 1262.6079.834011CTQUANG NINH CHINFON
16:00 VTT 37 (SB)5.5078.703298LHNGHE ANHAI DUONG
14:00 HONG DUONG 184752688LHCHINFONKY HA
12:00 HOANG NGAN 5684.4067.501927LHDIEN CONGDONG NAI
12:30 HUNG DUNG 12 (SB)5.40790LHDIEN CONGTHANH HOA
17:30 TRUNG HOA (SB)4.6089.754152.70LHHAI DUONGSAI GON
16:00 HP-008 (SB)330105.30CTNM NOSCOHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)