Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
17/06/2019 - 16/06/2019 - 15/06/2019 - 14/06/2019 - 13/06/2019 - 12/06/2019 - 11/06/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 13/06/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 AS FLORA7.80154.5917266ST,SK,HA17LHBEN CANG GREEN PORTNGHI SONCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
00:30 LILA BHUM7135.9010908HL689,699LHNHDVHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
00:30 SINOSEA CHERY6.6013210945HL689,699LHBEN CANG EURO DINH VUTHAILANDCTY TNHH DVHH DONG DUONG
00:30 KHARIS HERITAGE7.5014715221HC43,TNK1LHDV(CHP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
00:30 MSC SIERRA II8.20181.4031829HA17,35LHNAM DVQUY NHONCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
02:30 WISDOM GRACE7.60161.8518193DV9,TC01LHDV(CHP)DA NANGSITC VIETNAM
02:30 WAN HAI 2667.80198.0423648HC45,TNK1LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
02:30 ZHONG LIAN HAI XIA8.10149.7612707HA17,19LHPTSC DVCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
05:00 PHU AN 2895.2078.633170LHVAT CACHTHAILANDCTY CP PHU AN
06:00 LONG TAN 033.5091.945098HC47,54LHCHPQUANG NINHCTY TNHH VAN TAI VA TM LONG TAN
06:00 HAIAN LINK714715750ST,SKLHBEN CANG GREEN PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
06:30 VINALINES PIONEER7.90120.849088HC34,45LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
06:30 IWASHIRO7.20193.0324381DT,HC34LHDV(CHP)TAIWANCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
08:00 BACH LONG2.7030.5617.97LHBEN BINHBACH LONG VITONG DOI TNXP HAI PHONG
08:30 SAO THUY 01579.902999.80LHBGCAM RANHCTY CP TK VA XAY DUNG SAO THUY
10:00 TRUONG XUAN 062.5069.792054VCVAT CACHHAI DUONGCTY CP VTB TRUONG XUAN
10:30 GAS DOLLART4.2099.984998HL689,699LHDAPMALAYSIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 JJ NAGOYA7135.2011064HL689,699LHNAM DVHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:00 VT THANH CONG 168 (SB)5.1079.233270LHBEN CANG TU LONG.SAI GONCTY CP VAN TAI BIEN 68
11:00 TRUONG XUAN 092.5069.402028.55VCTIEN MANHHAI DUONGCTY CP VTB TRUONG XUAN
12:00 TOAN PHAT 685.4079.903195LHNAM NINHDONG NAICTY TNHH SXTM VA DV THANG PHAT
12:00 DAI DUONG 885.1078.633117LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VTB DAI DUONG THAI BINH
12:00 NAM THANH 365.3079.573032.20LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VAN TAI BIEN MINH HUYEN
13:00 TRUNG DUNG 26 (SB)2.5056.95835NTBACH DANGTHAI BINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:00 SN QUEEN7.90109.3111536HA18,19LHCANG CA HLMALAYSIACTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
14:30 MOONCHILD7.60182.4224152DV9,TC01LHDV(CP)CHINACN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
14:30 SITC HANSHIN7.70171.9921355DV6,9,TC01LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
15:00 PHUC THUAN 36579.143007LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 VIETSUN PACIFIC7124.127057HA17,HL689LHC128SAI GONCTY TNHH LE PHAM
17:00 NORTHERN JAGUAR11.8033.59108677.40TC86,A18,10,HA35LHHICTCHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
18:30 THANG LONG GAS4.5095.304002HL689,699LHBEN CANG EURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
18:30 FUTURE7.70182.1224700ST,SK,HA17LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
18:30 YM INTELLIGENT7.80172.7022027HA17,35LHNHDVDA NANGCTY CP NAM HẢI ĐÌNH VŨ
20:00 OCEAN LEADER6118.659736HA17,DX01LHNAM HAICAMBODIACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
20:30 MAERSK ATLANTIC6.5015517733DT,HC45LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:30 WARNOW MATE7.40180.3721146HA19,35LHPTSC DVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:30 KESTREL7.5017222071ST,SK,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 MANH THANG 07374.523029VCCHPVAT CACHCTY CP VTB MANH THANG
07:30 PHUC THUAN 36579.143007VCBEN CANG TU LONGBEN LAMCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
07:30 GREAT DOLPHIN6.601157695HL689,BD02LHHON DAUBEN CANG XANG DAU 19 - 9CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
07:30 PHUONG LINH 19 (SB)4.9079.803066VCBEN LAMBEN CANG TU LONGCTY CP THUONG MAI DICH VU VAN TAI PHUONG LINH QN
14:30 HOANG HAI 88-ALCI6.3087.204069HC47LHCHPBGCTY TNHH HH QUOC TE HAI DANG
16:00 PHUONG NAM 464.80793090.30VCBEN LAMVAT CACHCTY TNHH PHUONG NAM
16:30 QUANG ANH GM491.944997HC46,34LHPETECBGCTY CPTM DUC THO
23:30 TUAN CUONG 88579.603140VCBEN CANG TU LONGBEN LAMCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 NORDEMILIA8.20169.9923673DT,HC45LHSINGAPOREDV(CHP)CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
01:30 KESTREL7.6017222071ST,SK,HA17LHTAIWANVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
01:30 THANG LONG GAS4.8095.304002HL689,699LHMALAYSIABEN CANG EURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
01:30 YM INTELLIGENT7.80172.7022027HA19,HL699LHHONG KONGNHDVCTY CP NAM HẢI ĐÌNH VŨ
03:30 INSIGHT7.8017221719HA19,HL699LHMALAYSIADV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:30 WARNOW MATE7.60180.3721146HA19,35LHTHAILANDPTSC DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 MAERSK ATLANTIC6.7015517733DT,HC45LHCHINADV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:30 KOTA JASA7.20193.0324924HA35,HL699LHSINGAPORENHDVCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
08:00 OCEAN LEADER6.50118.659736DX,HA17LHKOREANAM HAICTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
09:00 TRUONG XUAN 365.2078.603227.40LHAN GIANGLE QUOCCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
09:00 PHUC HAI 6882.8069.851986.60LHDUNG QUATTIEN MANHCTY TNHH VTB PHUC HAI
13:00 TRUONG XUAN 083.8069.851947LHQUY NHONNAM NINHCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
13:00 TUAN CUONG 88379.603140LHSAI GONBEN CANG TU LONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 STAR 02-BLC4.9078.633233LHDONG NAIVAT CACHCTY CP TRUONG THANH
15:00 PHUONG NAM 464.80793090.30LHCUA LOBEN LAMCTY TNHH PHUONG NAM
15:00 THANG LOI 1262.6069.952925LHQUANG NAMTLVCCTY TNHH VT DUONG THUY DAI DUONG
16:00 HAI DANG 1686.4091.945098.60HC54,47LHHA TINHCHPCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
17:30 AN PHU 155.90117.409939.07DX01,CL15LHTHANH HOAPETECCTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG
17:30 TRUONG HAI STAR 35.70132.608015HL688,689LHQUANG NAMC128CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
18:00 VANESSA 122.7048516LHTHAI BINHCVCTY TNHH DVHH MINH LONG
21:30 SUNNY LOTUS7.60146.2012400HA17,19LHCHINANHDVCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
21:30 BP JACKY6.101139316BC,SVLHINDONESIADAPCN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
21:30 VENUS 09.4.8099.604319CL15,ASH68LHCUA LOBEN CANG EURO DINH VUCTY CP DAU KHI FGAS
22:30 NEFELI8.80175.8023379TCA18,86LHHONG KONGHICTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:30 OOCL SAVANNAH9.8026050490TCA18,10,86LHSINGAPOREHICTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
23:30 DA XING 003138LHCHINAC128CTY TNHH THUY CHI
23:59 FORTUNE NAVIGATOR7.20119.108515HC36,47LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

13:00 THANG LOI 1262.6069.952925LHQUANG NAMCHINFON
10:00 XUAN DAT 86-BLC4.4069.861970LHBEN KIENQUANG NGAI
12:00 NAM VY 79 (SB)4.6072.282591HAI DUONGHUE
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)