Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/08/2017 - 18/08/2017 - 17/08/2017 - 16/08/2017 - 15/08/2017 - 14/08/2017 - 13/08/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/08/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 FU QIANG4.50100.649733HL689,BD2LHCANG CA HLDA NANGCTY TNHH LE PHAM
00:30 PV ALLIANCE4.4093.504999LHBACH DANGDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
02:00 NASICO NAVIGATOR7.10134.317278HC36,46LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
04:30 PERTH BRIDGE7.50161.8017946DV9,TC1LHDV(CP)QUANG NAMSITC VIETNAM
05:00 HIEP HUNG 89579.803148.20LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH VTB DUY HUNG
05:00 CHAU THANH SHIP 274701970LHCHPCAN THOCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
05:00 PHUONG NAM 364.5069.852010LHVAT CACHDA NANGCTY TNHH PHUONG NAM
06:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.1050.50724.80NT19 - 9THAI BINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
06:00 GIA BAO 36379.143154LHCANG CAMNGHI SONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
06:00 NEW SILK ROAD 1590.704050HL689,BD2LHCANG CA HLJAPANCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 SPIRIT OF MANILA6.50195.6030554HA17,35LHNHDVCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 MY THINH4.10130.0414348FR1,3LHNMFRHON GAICTY CP VTB VINASHIP
08:00 VICTORIA 823.5091.945234HC54,47LHCHPHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
08:30 WISDOM GRACE7161.8518193DV9,TC1LHDV(CP)DA NANGSITC VIETNAM
09:30 ALPHA GAS592.553753DD1,HC45LHMIPECDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:00 DONG PHONG 862.8079.943067VCTLVCPHUC SONCTY CP TM&VT THIEN TAN
14:30 APOLLO PACIFIC4.20101.982995.80HA17,19LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
15:00 VIET PHU 162.8074.702367LHNMBĐQUANG NINHCTY CP VIET PHU
15:00 HUY AN 364.50762298LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH THANH AN
16:00 HAI DUONG 06456.90898.10LHCHPTHAI BINHCTY TNHH DVHH MINH LONG
16:30 VSICO PIONEER7.40112.507064HA18,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
16:30 OCEANUS 94.3099.905054HA18,DD1LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
16:30 SKY HOPE7.50145.7111948HL688,689LHNHDVCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
18:00 THANG LOI 27574.853148VCSONG DA 12.4HAI DUONGCTY CP VT& TM HA PHUONG
20:00 DERYOUNG SUPERSTAR5100.498289HC54,47LHCHPHA TINHVOSA HẢI PHÒNG.
20:30 CONCORD6.80152.0517445S.STAR,STAR,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
20:30 LANTAU BREEZE7.50142.7012779.20HA17,19LHNHDVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 CONCORD6.50152.0517445S.STAR,SKY,HA17BDG.PORTVIPG.PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
07:00 SKY HOPE7.90145.7111948HL688,689BDNAM HAINHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 DONG PHONG 862.8079.943067VCQUYNH CUTLVCCTY CP TM&VT THIEN TAN
08:00 HUY AN 364.55762298VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH THANH AN
09:00 NAM KHANH 265.20752354.80LHBGTLVCCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
11:30 SAO BIEN3.6042.60100LHHAI DANGLAN HATRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM
14:00 NAM KHANH 265.20752354.80VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
16:00 HUNG MANH 884.2078.603200VCVAT CACHTLVCCTY CP VTB HUNG MANH
17:00 GREAT LADY4.801187130.30HL689,BD2LHHAI LINHHON DAUCTY CPTM DUC THO
17:30 SON LOC 09578.683126VCVAT CACHSONG DA 12.4CTY TNHH TMDVVT HOA PHUONG NAM
18:30 DAI DUONG SEA3.5090.704375.90BD2,HL689VCVIET NHATTLVCCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
19:30 XIN MING LONG4.5095.502998DX1,HA17SCHAI DANGXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
23:00 MING HENG 16.50119.808000DX1,HL689LHDOAN XAHON DAUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 LANTAU BREEZE7.50142.7012779.20HA17,19LHHONG KONGNHDVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:30 MING HENG 17119.808000LHTAIWANDOAN XACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
03:30 VINAFCO 266.60121.357225HL689,BD2LHDA NANGTC 189CTY CP VTB VINAFCO
06:00 XIN MING LONG595.502998BD2,HL689LHCHINAHAI DANGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
07:30 TRUNG DUNG 262.4056.95835LHNAM DINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:00 HAI NAM 284.4079.863061.70LHQUY NHONQUYNH CUCTY CP DT&PT HAI NAM
09:00 MINH TUAN 272.8075.252597LHCHINAVAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 TRUNG DUNG 06579.802978.20LHCHINATLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 SITC ZHEJIANG7.80171.9921355LHTHAILANDDV(CP)SITC VIETNAM
10:30 PV OIL CHARLIE5.1079.503080LHDUNG QUATTD TH.LYCTY TNHH DAI DUONG HAI PHONG
11:00 THANG LOI 272.8074.853148VCHAI DUONGSONG DA 12.4CTY CP VT& TM HA PHUONG
11:30 TRUNG THAO 1818-BLC5.1075.702703LHDUNG QUATPETECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
12:00 CK GLORY8.90187.5049406LHTAIWANHA LONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:00 TAY SON 01413613394HA17,19LHPHILIPPINESCANG CA HLCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
13:00 DIEM DIEN 294.2078.633258.60LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH DIEM DIEN
13:00 QUANG ANH 25358.03884LHCAN THOTLVCCTY TNHH TM VA VTB QUANG ANH
13:30 SITC PYEONGTAEK.8161.8518077DV9,TC1LHCHINADV(CP)SITC VIETNAM
15:30 HAIAN TIME8161.851805517,19LHSAI GONHAI ANCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
17:30 XUTRA BHUM7.80194.9030832HA35,17LHCHINANHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
18:00 MINH KHANH 88 (SB)3.5270.681967CTHAI DUONGHA LONGCTY CP VTTM MINH KHANH
19:30 AQUAMARINE GAS4.6071.501670LHVUNG TAUXDDVFGAS PETROL., JSC
20:00 FORTUNE CARRIER7.90119.168515.50HC43,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
22:00 ALICIA 85.40115.6313030DX1,HL689LHTAIWANDOAN XAVOSA HẢI PHÒNG.
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

08:30 PHU TOAN 063.9072.852065.80LHPHUC SONQUY NHON
05:00 VIET THUAN 15 (SB)576.600LHDIEN CONGTHANH HOA
11:00 XUAN TOAN 35 (SB)5783206LHHAI DUONGDA NANG
05:00 QUANG PHUONG 174.5069.861980LHHAI DUONGCAM RANH
08:00 TRUONG PHAT 453.2086.634501.27LHQUANG NINHNM NOSCO
06:30 THANH THANG 1894.5069.900LHHAI DUONGSAI GON
11:00 THANH THANH DAT 17253.48917CTHA TINHHAI DUONG
05:00 HONG MINH 182631724CTHAI DUONGQUANG NINH
13:00 THANH THANH DAT 082.2053885CTQUY NHONHAI DUONG
08:30 HAI NAM 1364.5069.121889LHPHUC SONNHA TRANG
13:00 DAI DUONG 885.2078.633117LHVUNG TAUHAI DUONG
11:00 WINDY 323 + WINDY 90141270LHNM NOSCOCAM PHA
10:00 DONG NHAT 184.5070.101948LHHAI DUONGLONG BINH
15:00 THANH TRUNG 262.50742459LHKY HACHINFON
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)