Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/01/2019 - 23/01/2019 - 22/01/2019 - 21/01/2019 - 20/01/2019 - 19/01/2019 - 18/01/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20/01/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:30 VINALINES DIAMOND8.50147.8713760HC34,36LHDV(CHP)VUNG TAUCTY VAN TAI BIEN VINALINES
02:30 YM HARMONY8168.8019104TP03,HA17LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 MIA SCHULTE7.90188.5030231.40ST,SK,HA17LHVIPG.PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:30 EVER ABLE8.7016515505.70ST,SK,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
04:30 AN PHU 154.50117.409939.07DX01,CL15LHXDDVTHANH HOACTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG
05:00 DUC VIET 568 (SB)678.603765.07LHSONG DA 12.4CAM RANHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
05:30 HAI DUONG 272.40701942VCNAM NINHHAI DUONGCTY CP DT TM DV CUONG THINH
06:00 FS BITUMEN NO.15.40105.504999DX01,HA18LHDOAN XATAIWANCTY CPTM DUC THO
06:00 HUNG MANH 364.80793229LHCANG CA HLPHU QUOCCTY TNHH TM VA DV VAN TAI TRAN GIA
06:00 GANG HANG 13.5046.50320LHC128CHINACTY TNHH TM & DV HOANG QUE
06:30 YONG YUE 77.30132.608000HL689,699LHNHDVTO ORDERCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:30 SITC WEIHAI7.50142.7012827DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
06:30 ALPHA GAS4.2092.553753HA17,18LHXDDVDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:30 SITC YANTAI7.50143.2012378BD02,HL689LHTC 189CHINASITC VIETNAM
08:30 PRIME SANDS5.90127.2012937HC43,47LHK99NGHI SONCN CTY TNHH 1 THANH VIEN VIPCO HA LONG TAI HAIPHONG
09:00 THUY AN 163792671.50FRVAT CACHCHINFONCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 VU GIA 18 (SB)5.9079.984830LHCANG CA HLHON GAICTY TNHH TM&VT VU GIA TAM
15:00 NAM SON 165.2079.943033LHSONG DA 12.4DONG NAICTY CP PTCNTT NAM SON
15:00 PHUONG NAM 88579.803094.50LHSONG DA 12.4DONG NAICTY CP PHAT TRIEN TOAN CAU
15:00 MIEN BAC 02 (SB)1.6053854VC19 - 9THAI BINHCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
16:00 CMA CGM BANGKOK6.90147.8713996STAR,SKYLHG.PORTTAIWANCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
16:30 HAI HA 558378.632828.70LHBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 NASHICO 08497.105374.50HC 46;54VCCHPBEN KIEN CTY CP PTCNTT NAM SON
18:30 RATHA BHUM6121.908018HA17,18LHC128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
22:30 UNI-PRUDENT7.30181.7619308.85STAR,SKY,HA17LHDV(CHP)MALAYSIACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 GREAT LADY6.601187130.30HA18,19LHHON DAUHAI LINHCTY CPTM DUC THO
06:00 SEAS 38.90189.9437227DT,HC45,28LHHA LONGCHPCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 TRUONG DUNG 268 (SB)1.4057.60991.50SCCO KHI DONG TAU HA LONGBACH DANGCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
15:00 HOANG GIA 463793090VCNAM NINHBEN LAMCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
17:00 CHAU THANH SHIP 182.60701945SCBEN LAMCHPCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 NAM THINH 264.20691964VCBEN LAMVAT CACHCTY TNHH TM VTB TAN TAI
18:00 DIEM DIEN 294.5078.633258.60VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH DIEM DIEN
18:00 HOANG GIA 45379.803100VCNAM NINHSONG DA 12.4CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
22:00 HONG HA GAS4.10781601VCTOTAL GASTHANG LONGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 YONG YUE 77.30132.608000HL689,699LHHONG KONGNHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
02:00 LONG TAN 168 (SB)6.9091.946063HA18,19LHHA TINHCANG CA HLCTY CP VT 1 TRACO
03:30 RATHA BHUM6.60121.908018HA17,18LHHONG KONGC128VNT LOGISTICS HAI PHONG
03:30 HAIAN BELL8.80154.5016584HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
05:30 GUI FEI5.3099.993133HL699,689LHCHINAXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:30 KOTA JATI8.60193.0324973HA35,HL699LHSINGAPORENHDVCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
06:00 GREEN PACIFIC7.1014715210DX01,BD02LHSAI GONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 PROSPER8.30119.168515HA17,19LHSAI GONPTSC DVCTY CP HANG HAI VSICO
09:00 NGOC MINH 45-BLC379.793124VCHAI DUONGVAT CACHCTY CP TMDV VTB NGOC MINH
09:30 KESTREL6.9017222071ST,SK,HA17LHTHAILANDVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
10:00 PEGASUS UNIX7.80142.7013002ST,SKLHHONG KONGG.PORTVOSA HẢI PHÒNG.
10:00 HONG HA GAS4.50781601HL689LHVUNG TAUTOTAL GASCTY TNHH DVHH DONG DUONG
11:00 TRUONG XUAN 364.6078.603227.40LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
12:00 TRUONG SINH 684.5079.803179.70LHLONG ANSONG DA 12.4CTY TNHH VTB TRUONG SINH
13:00 HOANG LOC 25579.803184LHAN GIANGTIEN MANHCTY CP VTB HOANG LOC
13:00 DAI DUONG 16374.803075LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH VT DUONG THUY DAI DUONG
13:00 NAM VIET 18 (SB)5.30773114LHQUANG BINHBEN LAMCTY TNHH MTV VAN TAI THUY NAM VIET
13:00 TRUNG HUY 5884.9079.802981LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG HUY
13:00 THANH THANG 894.5078.633206LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH DVVT VIET TRUNG
13:00 DUC VIET 568-183.9079.803146.90LHCAM RANHSONG DA 12.4CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 THINH LONG 36579.143155.60LHSAI GONQUYNH CUCTY TNHH XANG DAU THINH LONG
13:00 HA NGOC 095.3078.633236LHAN GIANGTLVCCTY TNHH VTB HA NGOC
13:00 VIET THANG 1884.8079.803050LHCAN THOQUYNH CUCTY CP TRUONG THANH
13:00 DIEM DIEN 294.5078.633258.60LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH DIEM DIEN
14:00 XUYEN A 184.5079.203101LHINDONESIACHPCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:00 HAI VAN 3681.5041.95320LHCHINACANG CAMCTY TNHH TM & DV HOANG QUE
15:00 DAI DUONG 285.2069.952925LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH VT DUONG THUY DAI DUONG
15:00 CHAU THANH SHIP 182.60701945LHDUNG QUATBEN LAMCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
22:00 DONG HONG 86149.9816371DX1,HA17LHSAI GONDOAN XACN CTY CP VIET LONG
23:30 SUNNY CANNA7.50137.6512502DV8,9LHHONG KONGDV(CP)CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

06:00 THANH LIEM 095.3078.703234LHCHINFONSAI GON
05:00 THANG LOI 27574.853148LHCHINFONSAI GON
07:00 HOANG BAO 893.1056.31950LHCHINFONTHANH HOA
10:00 TRUONG GIANG 882.6069.801907CTQUANG NGAIHAI DUONG
13:00 HUONG DIEN 274.50732696LHVUNG TAUHAI DUONG
13:00 BINH NGUYEN 88-ALCI2.7078.633222LHHA TINHDIEN CONG
09:00 VIET THUAN 35368.301930LHQUANG BINHDA BAC
15:00 CHAU THANH SHIP 182.60701945LHDUNG QUATDIEN CONG
15:00 MINH KHANH 25 (SB)4.50770LHDA NANGBEN KIEN
13:00 TUNG LINH 01 (SB)579.203243.75LHHAI DUONGSAI GON
19:00 TRUONG AN 08 (SB)1.8070.982189LHPHU YENMINH DUC
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)