Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/03/2018 - 18/03/2018 - 17/03/2018 - 16/03/2018 - 15/03/2018 - 14/03/2018 - 13/03/2018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/03/2018
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 PHUC HUNG7.201158300HC43,47LHCVCUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
00:00 FSL BUSAN8.10154.4916584STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
00:30 HOANG HA STAR3.5089.502993HA17LHPETECDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
00:30 STRIDE8182.1224799HA18,19,35LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
02:30 HAIAN TIME8.40161.8518055HA19,35LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:30 BIEN DONG STAR8120.809108DT,HC34LHDV(CHP)VUNG TAUCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
02:30 MOONCHILD8182.4224152STAR,SKY,HA17LHNHDVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
04:00 HENGLIN4.6097.227644HC46,54LHCHPCHINACTY CPTM DUC THO
04:30 SOUTHERN GROWTH5.70105.676928.70CL6,DD1LHXDDVQUANG NINHCTY TNHH VTXD NAM PHAT DAT
06:00 SE POTENTIA5.90138.5012767HC44,28LHCHPSINGAPORETHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
06:00 CSC RONG HAI5.50117.808349HC45,47LHCHPCHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 BICH THANH 183.5091.945235HC46,54LHCHPQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
06:00 THAI BINH 35379.993040LHCANG CAMCHINACTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
06:00 JJ NAGOYA7135.2011064DX1,DD1LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 HUU NGHI 015793067VCVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH TM DV HUU NGHI
06:00 LANTAU BAY7.30142.7012829STAR,SKYLHG.PORTHONG KONGCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
06:30 BELLA J7.50193.0324370DT,HC44LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:30 ZHONG LIAN HAI XIA7.90149.7612707HA17,19LHPTSC DVCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
07:00 NAM THINH 262.80691964LHNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH TM VTB TAN TAI
08:00 HOANG PHUONG STAR693.274334HA17,19LHCANG CA HLMYANMARCTY TNHH HANG HAI HOANG PHUONG
09:00 KHANH NGOC 182.4069.931914LHVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH VTB HA KHANH NGOC
10:00 VICTORIA 193.3091.945195DX1,HA18LHDOAN XACAM PHACTY CP VT 1 TRACO
10:30 BIENDONG TRADER6.60124.807000DV6,9LHDV(CP)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
10:30 JOSCO LUCKY7171.9924572DT,HC45LHDV(CHP)SAI GONCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
12:30 HAI THINH 02 (SB)361.871426.50BDBACH DANGQUANG BINHCTY TNHH TMDV DUC THUAN
14:30 HAI HA 6683793100LH19 - 9DUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 STAR 89379.802995FRTLVCDIEN CONGCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:00 TAI PING SHAN6.50189.9956607QNHA LONGPHILIPPINESCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:30 PACIFIC GRACE6.8014412368HA17,19LHHAI ANCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 OPEC JOHN4962677HA17,18LHXDDVDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
16:30 HA NGOC 062.6069.861931VCVAT CACHHAI DUONGCHI NHANH CTY TNHH VTB HA NGOC
18:30 SUNNY CAMELLIA714111650DV6,9LHDV(CP)CHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
22:00 HONG GONG 64874133DX1,HA18LHDOAN XACHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
22:00 LUCKY STAR 84.5095.985838HA16,47LHCVCAM PHACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
22:30 TAN CANG PIONEER7.60118.027060HL689,699LHTC 189SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 GREAT LADY6.701187130.30HL689,BD2LHHON DAUHAI LINHCTY CPTM DUC THO
06:00 HOANG GIA 45379.803100VCVAT CACHSONG DA 12.4CTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
06:30 HUYEN TRANG 026.3083.243632VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH DUY TRUNG.
07:30 HA NGOC 092.8078.633236VCTLVCVAT CACHCTY TNHH VTB HA NGOC
16:30 GREEN LAND379.522930VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY CP DT THIEN TAN
16:30 NGHIA HAI 02379.143194.40VCVAT CACHBEN LAMCTY TNHH NGHIA HAI
18:00 HAI PHONG 185.6090.724374HC46,54LHBGCHPCTY TNHH VTB VA XNK HTK
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 TEKNOGAS699.974999DD1,CL6LHINDONESIADAPCTY TNHH DVHH DONG DUONG
03:30 PACIFIC GRACE7.8014412368HA17,19LHDA NANGHAI ANCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 WAN HAI 1728.50172.7022171DT,HC29,34LHMALAYSIADV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
04:00 VIOLET ACE8.40115.4511664HC16,47LHJAPANCVVOSA HẢI PHÒNG.
05:30 NORDLION8.30169.9923573DT,HC34LHSINGAPOREDV(CHP)HOI AN COMPANY LTD
05:30 KOTA JASA7.90193.0324924HA35,HL699LHSINGAPORENHDVCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
05:30 TAN CANG PIONEER7.90118.027060HL689,699LHHOCHIMINH CITYTC 189CN CTY CP VTB TAN CANG
05:30 OCEANUS 085.4096.513753CL6,DD1LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
06:30 PV OIL DELTA4.8079.503079.60LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
07:30 KIMOLOS TRADER7.3018525294DT,HC34LHMALAYSIADV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:30 HAI NAM 664.80793010.20LHDUNG QUATTD TH.LYCTY TNHH HAI NAM
09:00 THINH LONG 26578.633242LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH TM THINH LONG
11:00 MIEN BAC 06 (SB)1.3055.85818.84NTTHAI BINHBACH DANGCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
11:00 THAI ANH 064.50701965LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH MTV VTB THAI ANH
11:30 VIET SEA6.85119.988007DD01,DX01LHDUNG QUATK99CTY CP TM VA DT BIEN VIET
12:30 MINH CONG 686.30925251DX1,HA18LHHA TINHDOAN XACTY CP TMDV MINH CONG
15:30 VIETSUN PACIFIC6.80124.127057HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
15:30 VAN LY6.70113.016832DT,HC36LHSAI GONDV(CHP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
16:00 BACH LONG330.67179LHBACH LONG VIBEN BINHTONG DOI TNXP HAI PHONG
16:00 HOANG TRIEU 364.5079.503060.70VCBEN KIEN TLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 HOANG HA 135 (SB)1.4057826.70NTTHANH HOABACH DANGCTY TNHH HOANG HA
17:30 LADY ROXANA5.50105.034998HA18,DD1LHDUNG QUATXDDVFGAS PETROL., JSC
19:00 MAI DUONG 1262.5074.502458LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH TM VT SONG BIEN MAI DUONG
20:00 BF AYITA4.80145.6310385HC28,44LHTHAILANDCHPCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
21:30 HH689 (SB)3.7060.261255LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
23:30 PHU SON 104.6075.842290.80LHAN GIANGQUYNH CUCTY TNHH TM VAN TAI BIEN PHU SON
23:59 THAI RIVER5.80100.488474HC43,47LHCHINACHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

08:00 VIET THUAN 26 (SB)3650LHDIEN CONGQUANG BINH
08:00 QN77883720LHDA BACQUANG BINH
07:00 HOANG BAO 283.3056909LHGIA DUCDUNG QUAT
07:00 THANH CONG 09-ALCI5793189LHCHINFONSAI GON
11:00 HIEN ANH 688 (SB)4.8079.904141LHVUNG TAUHAI DUONG
09:00 THANH DAT 18 (SB)3.50570LHGIA DUCCUA LO
07:00 THANH CONG 454.2079.203031LHDIEN CONGKIEN GIANG
13:00 THINH HAI 02 (SB)4.30760LHDIEN CONGTHANH HOA
18:30 HOA YEN 02 (SB)4.2084.800LHVUNG TAUHAI DUONG
15:00 HUNG DUNG 10 (SB)5790LHTHANH HOADIEN CONG
10:30 DAI LOC 363.4057.20998LHHAI DUONGDA NANG
11:00 XUAN DAT 86-BLC2.3069.861970LHHAI DUONGQUANG NINH
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)