Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thủ tục hành chính
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
29/10/2021 - 28/10/2021 - 27/10/2021 - 26/10/2021 - 25/10/2021 - 24/10/2021 - 23/10/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/10/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 JIAHONG3.6089.783700HC46LHCANG CA HA LONGHA TINHCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
00:00 STAR EXPLORER814112265.36ST,SKLHGREEN PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
00:30 SITC RIZHAO8161.8517815HP008,DV9LHDINH VUTHAILANDSITC VIETNAM
02:30 BAOHANG8.30159.5917221HP008,DV9LHDINH VUTHAILANDSITC VIETNAM
02:30 SITC SHIDAO8.3014112331689,699LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
02:30 CHATTANOOGA8.50143.2012580HC36,45LHTAN VUTAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
03:00 BELLAVIA9.50294.1266478DT,62,A8LHHICTCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
04:00 TIEN PHONG 032.7030.8085.10CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
04:00 HAI AU 352.703285.10CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
04:00 TIEN PHONG 022.7030.8085CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
04:30 HAIAN BELL9.20154.5016435HA17,35LHHAI ANSAI GONCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
04:30 LILA BHUM8.20135.9010901HA17,19LHCANG 128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
04:30 TSS VICTORY9.40149.1514065689,699LHNAM HAI DINH VUMALAYSIACTY CP CANG NAM HAI DINH VU
06:00 THIEN PHUC 17 (SB)2.5069.901948FRMPC PORTCHINFONCTY CP VTB & DVHH NHAT PHAT
06:00 VINAFCO 267.30121.357225HC45,34LHCHUA VESAI GONCTY CP VTB VINAFCO
06:30 UNI-PREMIER8.80181.7619308HA35,TP2,970KWLHVIP GREEN PORTMALAYSIACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 HANSA BREITENBURG8.80175.4823606HA35,TP2,880KWLHVIP GREEN PORTCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
07:30 YN5136085.3022.805.30LHDAMEN SCQUANG NINHCTY CP DONG TAU SONG CAM
08:30 ANH PHAT PETRO 01 (SB)2.7050.68958NTBACH DANGTHAI BINHCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
09:00 VIET PHUC 07 (SB)6.10794406LHHON DAUCAN THOCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
09:00 VIET THANG 1262.6078.633223.90LHTLVCTHANH HOACTY CO PHAN VTB HAI AN
10:00 CONG THANH 09 (SB)2.90794999LHCHUA VEHA TINHCTY CP VAN TAI THINH THANH
10:30 HERON5.60116.926954.20HA17,18LHEURO DINH VUCHINAFGAS PETROL., JSC
11:00 BIEN DONG 1895.35783229.10LHHON DAULONG BINHCTY CP HANG HAI SEVEN SEAS
11:00 VICTORIA 083.5091.945236.30HC28,47LHVIET NHATHA TINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
11:30 APOLLO PACIFIC4.50101.982995.80HC46,54LHTHANG LONG GASTHAI BINHFGAS PETROL., JSC
11:30 LONG PHU 083.5076.821663LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
12:00 HUONG ANH 684.80762422LHBEN LAMDONG NAICTY TNHH TM VTB HUONG ANH
12:00 TRUONG XUAN 02356.08951LHBACH DANGTHANH HOACTY CPTM TRUONG XUAN
14:00 MINH THANH 262.8069.983117.20FRDONG HAICHINFONCTY CP HANG HAI MINH THANH
14:00 MIDSHINE4.20984998HC46,54LHHOANG DIEUHA TINHCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
15:00 GIA HUNG 168 (SB)379.303200LHBEN LAMNINH BINHCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
16:00 LIBRA5101.506438.23DX1,BD2LHTRANSVINAKOREACN CTY CP VIET LONG
16:30 HAI LONG 1262.5055.88850LH19 - 9THAI BINHCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
22:30 SKY HOPE7.60145.7111884HC36,43LHTAN VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:30 GAS DOLLART4.8099.984998689,699LHDAPINDONESIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
22:30 RUN XING7.20132.608238689,699SCNAM HAI DINH VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:30 ALL MARINE 09484.243175CL15LHEURO DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

09:30 HUONG ANH 684.80762422VCTU LONGBEN LAMCTY TNHH TM VTB HUONG ANH
09:30 BIEN DONG 1895.35783229.10LHBEN LAMHON DAUCTY CP HANG HAI SEVEN SEAS
10:00 TUAN CUONG 882.8079.603140SCVIET NHATTU LONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 GIA HUNG 289 (SB)379.303232VCBEN LAMVIET NHATCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
14:30 RUN XING5.70132.608238689,699SCNAM HAINAM HAI DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:00 ATHENS BRIDGE9.40261.4951313.70TC62,A8,DTLHHICTHON DAUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
17:00 BIENDONG NAVIGATOR6149.5012400HC34,43BDTAN VUTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
18:00 GIANG HAI4.2091.854738HC28,47/HC46,54LHVAT CACHCANG CA HA LONGCTY CPTM DUC THO
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 SKY HOPE8.60145.7111884HC36,43LHCHINATAN VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
03:30 BIENDONG MARINER8.10149.5012474BD2,699LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
04:30 ATHENS BRIDGE9.60261.4951313.70DT,A8,62LHSINGAPOREHICTCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
05:30 JADE STAR 15691.944998HL689,BD02LHTHANH HOAK99CTY CPTM DUC THO
05:30 HAIAN VIEW8.40171.9921440HA17,35,760KWLHHONG KONGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
05:30 ALL MARINE 095.4084.243175CL15LHDUNG QUATEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:00 RUN XING7.10132.608238689,699LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 DONGJIN AUBE8.8014715219ST,SKLHKOREAGREEN PORTCN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
06:30 JIN SHUN HE8.70205.5128370DT,62,A8LHCHINAHICTCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
06:30 HAI DUONG 094.70111.7710959LHCHINADT PHA RUNGCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
07:30 YM HORIZON8168.8019104HP008,DV9LHHONG KONGVIP GREEN PORTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
07:30 MSC BANU9.1023139186K1,DT,HA17LHHONG KONGNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
08:00 HAI AU 352.703285.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
08:00 TIEN PHONG 022.7030.8085CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
08:00 TIEN PHONG 032.7030.8085.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
08:30 HAI NAM 69579.503079.60LHDUNG QUATMIPECCTY TNHH HAI NAM
09:30 NORDMAAS817223416.90DT,44,1200KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 HAI LONG 1263.1055.88850LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
09:30 CNC NEPTUNE8.3017222081HA35,699,1010KWLHDA NANGNAM DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
09:30 BRIGHT LAEM CHABANG8.10161.8517852HA17,35LHHONG KONGPTSC DINH VUDVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
11:00 XUAN DAO 45 (SB)3.2078.803567LHDONG NAITLVCCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
14:00 PACIFIC EXPRESS7.80128.5311117HA17,19LHSAI GONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:00 BINH SON 76 (SB)479.802819.70LHDUNG QUATCANG 128CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
16:00 EAST WELL5.5087.253789.80HC46LHJAPANHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:00 XIN HAI XIANG5.50136.6412144HC28,44LHPHU MYHOANG DIEUCN CTY CP VIET LONG
18:30 MINH QUANG 06 (SB)3.7098.755539.42HC28,47LHSAI GONVIET NHATCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
21:30 GAS EMPEROR5.501054999CL15,18LHTHAI BINHHAI LINHFGAS PETROL., JSC
23:30 ANNIE GAS 095.40105.923688CL15,18LHDUNG QUATEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

16:00 HQ 33-91-93 &HQ 26-9101122.500LHDT HONG HAF0 VA NGUOC LAI
01:00 TIEN PHAT 25 (SB)5.2079.753150LHCUA LOHAI DUONG
11:00 VTT 37 (SB)5.5078.703298LHNGHE ANHAI DUONG
06:00 YN5136085.3000LHDAMEN SCF0 VA NGUOC LAI
10:30 THANH THANH DAT 663792930LHCAU KIENQUANG TRI
06:30 TIEN QUANG 68792.507028LHVUNG TAUHAI DUONG
12:30 TRUONG AN 19 (SB)2.80824791LHNGHE ANTRUONG AN
05:00 TUNG LAM 19 (SB)4.3577.902995LHHAI DUONGF0
11:00 XUAN DAO 45 (SB)3.2078.803567CTDUNG QUATHAI DUONG
10:00 VIET THUAN 25 (SB).3.30732401SCDA BACQUANG BINH
08:30 BINH MINH 79 (SB)5.2079.304012.35LHDIEN CONGTHANH HOA
08:30 HOANG BACH 01 (SB).3.9564.481956LHCHINFONQUANG NAM
10:00 MINH PHUC 86 (SB)4.3079.800LHHAI DUONGNGHE AN
12:00 TRUONG AN PHU 46 (SB)2.40732232.60VCHAI DUONGCHINFON
11:00 HAI DUONG 89 (SB)3.6079.952692LHGIA DUCQUANG BINH
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)