Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-31) 3842682
Fax
(84-31) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
27/04/2015 - 26/04/2015 - 25/04/2015 - 24/04/2015 - 23/04/2015 - 22/04/2015 - 21/04/2015
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23/04/2015
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 SINOKOR TOKYO7135.6010935LHCHUA VEHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
01:30 PV OIL DELTA2.8079.503079.60LHTD THUONG LYCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
02:00 GL LAN XIU6.501204105LHCANG HPHONG KONGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
04:30 WARNOW MATE6.90180.3721146S.SKY,S.STAR,HA17LHPTSC DINH VUCHINAJARDINE SHIPPING SERVICES (VIET NAM) LTD
06:00 THIEN ANH 08-ALCI1.7056940FRTIEN MANHHOANG THACHCTY CP VAN TAI SB THIEN ANH
06:00 ZHE HAI 1678.80189.9957013QNHA LONGSAI GONCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:30 SITC JAKARTA7171.9922052DV6,DV9,TCLHDINH VU(CỔ PHẦN)CHINASITC VIETNAM
08:00 HOANG PHUONG 164.20641607LHBACH DANGLONG ANCTY TNHH HANG HAI HOANG PHUONG
10:30 SINAR BANGKA714714943LHDINH VU(CỔ PHẦN)CHINACN CTY TNHH KMTC (VIET NAM) TAI HP
12:00 ABILITY614715219LHGREEN PORTHONG KONGCN CTY CP DAI LY HANG HAI VIETNAM DAI LY HANG HAI HP (VOSA)
12:00 TIEN THANH 685.3074.363075.20LHBACH DANGCAN THOCTY CP TIEN THANH
12:00 SAO BIEN342.60100LHHAI DANG (SHELL GAS)CAT BATRUONG DAI HOC HANG HAI
12:30 VAN LY7113.016832LHCANG 128-HQSAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
14:00 VIETSUN FORTUNE61177990LHCHUA VECUA LOCTY TNHH LE PHAM
14:30 BIENDONG TRADER7.20124.807000LHDINH VU (CẢNG HP)DA NANGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
14:30 MORNING VISHIP8.30115.028721LHCANG 128-HQSAI GONCTY CP VTB VINAFCO
14:30 PACIFIC GRACE6.8014412368LHDINH VU (CẢNG HP)HONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:30 WAN HAI 1017144.1011921LHDINH VU (CẢNG HP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
14:30 WARNOW BOATSWAIN7.80180.3721200LHDINH VU (CẢNG HP)QUY NHONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
15:00 DUC NAM 015.2078.633152.10LHSONG DA 12.4VUNG TAUCTY CP DT VA VTB DUC NAM S&G
16:00 DA TUONG3.6032206LHDINH VU (CẢNG HP)VINH BAC BOCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
16:00 MICLYN 2592.4076.205500LHBACH DANGVINH BAC BOCTY CP TM VA LOGISTICS A CHAU
16:30 YM IMMENSE6.70172.7021700LHNAM HAI DINH VUDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 PHUONG NAM 455793149LHLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)SAI GONCTY TNHH PHUONG NAM
16:30 SINAR BINTAN714714972LHDINH VU (CẢNG HP)SAI GONHOI AN COMPANY LTD
17:00 TRUONG GIANG 54-BIDV2.50691970NTBEN LAMQUANG NINHCTY TNHH VTB TRUONG GIANG
18:00 CONCORD7.30152.0517445LHGREEN PORTTAIWANCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
18:30 SAI GON GAS3.80952999HL688LHXANG DAU DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
18:30 BIENDONG NAVIGATOR7.20149.5012400LHDINH VU(CỔ PHẦN)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
20:00 XIN ZHOU HAI4.80985383HL688,689LHCANG CA HA LONGCAM PHACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:00 PACIFIC EXPRESS7.90128.5311117HA17,DX01LHNAM HAISAI GONCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
20:00 VINALINES DIAMOND8.80147.8713760LHDOAN XASAI GONCÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES
22:00 NASICO NAVIGATOR7.20134.317278LHCHUA VESAI GONCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN NAM TRIEU (NASICOSHIP)
22:00 NANHAI6.80188.3339181LHCANG HPCAM PHACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
22:30 JS GREENSAND6142.9815016LHXANG DAU DINH VUSINGAPORECTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 THANH DAT 09-ALCI578.653185VCTL VAT CACHVAT CACHCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
07:30 HAI PHUONG 284.2069.992391VCBEN LAMLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH VT HAI PHUONG
07:30 DONG NHAT 184.4070.101948VCTL VAT CACHTIEN MANHCTY TNHH VTB VINH MINH THU
07:30 BIENDONG NAVIGATOR6149.5012400DV6,DV9SCHAI ANDINH VU(CỔ PHẦN)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
08:00 SAI GON GAS4.10952999HL689LHXANG DAU DINH VUBEN GOTCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
11:30 SAI GON GAS4.10952999HL689LHBEN GOTXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:00 NIMEX 01379.993164VCCANG CAMBEN LAMCTY CP DT & XNK DAI NAM
14:30 TRUNG HAI 05379.803140VCTIEN MANHSONG DA 12.4CTY TNHH TRUNG HAI
14:30 TRUONG GIANG 54-BIDV2.50691970VCNAM NINHBEN LAMCTY TNHH VTB TRUONG GIANG
15:30 HAI TIEN 18492.255087FRVAT CACHDONG TAU PHA RUNGCTY TNHH DVHH MINH LONG
17:00 CONG THANH 189579.803199VCNAM NINHTL VAT CACHCTY CP DV MINH NHAT THANH
17:00 HONG DUONG 183752688VCVAT CACHBACH DANGCTY TNHH HONG DUONG
17:30 HOP NHAT 8563.6071.501972.40VCTL VAT CACHNAM NINHCTY TNHH HANG HAI TRUONG NAM
17:30 NIMEX 01379.993164VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY CP DT & XNK DAI NAM
18:30 HOANG TRIEU 27579.812969VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH THUONG MAI VT & DV HOANG TRIEU
20:30 CHU LAI 09256963.30VCNAM NINHBEN LAMCTY CP & TM SON DONG BAC
21:30 NEW OCEAN 275.3090.985538SCCANG CA HA LONGCANG CA HA LONGCTY TNHH VT TM TAN DAI DUONG
22:30 HB 882.6053602VCDONG TAU THUY SAN VIET NAMTL VAT CACHCTY CP CONG TRINH-VAN TAI
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 VIETSUN FORTUNE6.501177990LHSAI GONCHUA VECTY TNHH LE PHAM
02:00 HUNG DAO7.201338658LHDA NANGCHUA VECN CTY CP HUNG DAO CONTAINER TAI HAI PHONG
09:30 DYNAMIC OCEAN 083.6091.944990.10LHSINGAPOREBACH DANGCN CTY TNHH BARWIL VAN TAI QUANG HUNG
10:00 CAM RANH 075.4099.884893DX01,HC47LHSAI GONTRANSVINACTY CP TM&VTB DAI TAY DUONG
11:00 CAT TUONG 255.3078.603207LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
11:00 HOANG MINH 364.7079.803143LHPHU MYBEN LAMCTY TNHH HOANG MINH
12:00 VIET PHU 094.5074.702367LHMALAYSIABACH DANGCTY TNHH HH QUOC TE HAI DANG
13:00 HUU NGHI 015.30793067LHCAN THOBEN LAMCTY TNHH TM & HUU NGHI
13:00 HOANG TRIEU 27579.812969LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH THUONG MAI VT & DV HOANG TRIEU
13:00 HONG AN 19-BIDV4.3069.861977.10LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH VTB HONG AN
13:00 TIEN THANH 454.5067.501926LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH VTB TIEN THANH
15:00 BETA692.301270NILVUNG TAUVINH BAC BOBINH AN SHIPPING AGENCY
16:30 HAI AN 015.5091.944997HL688,BD02LHDUNG QUATMIPECCTY CPTM DUC THO
17:00 TRUNG HUNG 095.3079.993067.90LHAN GIANGBEN LAMCTY CP VTB&TM KT TRUNG HUNG
17:30 SITC HAKATA8.30161.8518069DV6,DV9,TC01LHCHINADINH VU(CỔ PHẦN)SITC VIETNAM
18:30 NGOC LAN 154.5069.931917LHAN GIANGBEN LAMCTY TNHH NGOC LAN-THAI BINH
18:30 PHUONG BAC 075.20793130LHLONG BINHTL VAT CACHCTY CP VTB PHUONG BAC
20:30 HOANG HAI 88-ALCI6.3087.204069LHAN GIANGTIEN MANHCTY TNHH VTB HOANG HAI
21:30 DRAGONARIA6.70107.306555.06LHCHINA19 - 9CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
21:30 YOSSA BHUM7.70145.6815414DX01,HA17LHSINGAPOREHAI ANVNT LOGISTICS HAI PHONG
21:30 MCC DHAKA8.90175.1022314LHHONG KONGDINH VU (CẢNG HP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
21:30 PACIFIC PEARL8.20132.819125HA17,DD01LHTAIWANNAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
22:00 JACKELINE-H7.80129.218300LHHONG KONGDOAN XACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu qua luồng
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3842682 Fax: (84-31) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)