Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/03/2019 - 25/03/2019 - 24/03/2019 - 23/03/2019 - 22/03/2019 - 21/03/2019 - 20/03/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/03/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 AS FENJA8154.5917316STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
00:30 KHARIS HERITAGE814715221HC34,43LHDV(CHP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
02:30 AS LEONA7.90142.7012789HL689,BD2LHTC 189CHINASITC VIETNAM
02:30 HAIAN TIME8.70161.8518055HA19,35LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:30 KING CRIMSON8.50182.4724150HA35,17LHNHDVSINGAPORECTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 CONG THANH 09 (SB)2.60794999LHNAM NINHQUANG NINHCTY CP DV MINH NHAT THANH
04:30 SILVER SEA4.1096.304020CL15,ASHICO68LH19 - 9NGHI SONCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
04:30 HARIS8.1018525972STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
06:00 DERYOUNG SUNBRIGHT4.50116.9511238.50HC44,46LHCHPCHINAVOSA HẢI PHÒNG.
06:30 WAN HAI 2667.90198.0423648TNK1,HC45LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:00 HIEN ANH 799 (SB)2.1065.681461.50VCNAM NINHHAI DUONGCTY TNHH DV VTB ANT
08:00 GAS NIRVANA41055886HL689,699LHDAI HAICHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:30 PROSPER8.40119.168515HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
08:30 ALS SATSUKI7163.6617705HA19,35LHC128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
08:30 VINALINES PIONEER7.80120.849088HC34,45LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
08:30 HAI HA 5583.3078.632828.70LHK99THAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 HAIAN LINK714715750STAR,SKYLHG.PORTHONG KONGVOSA HẢI PHÒNG.
10:00 QUANG PHUC 08 (SB)2.1079.823830CTDOAN XAQUANG NINHCTY TNHH TM VT QUANG PHUC
10:30 JJ NAGOYA7135.2011064HL689,699LHNAM DVHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
12:00 HAI CHAU 88 (SB)1.4020.57NTBACH DANGNGHI SONCTY CP TU VAN VA XAY DUNG PHU XUAN
12:00 PHU XUAN 11 (SB)1.8039.24588.40NTBACH DANGNGHI SONCTY CP TU VAN VA XAY DUNG PHU XUAN
13:00 HIEP HUNG 955.4078.633230LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH VTB DUY HUNG
14:00 VTB 1684.2092.184880.40HC54,47LHCHPQUANG NINHCTY TNHH VTB VA XNK HTK
15:30 BIEN DONG 1895.35783229.10VCTLVCCAN THOCTY TNHH VTB TOAN GIA
16:30 ALPHA GAS4.2092.553753HA17,18LHXDDVCHINACTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
16:30 DA XING 308338350LHC128CHINACTY TNHH THUY CHI
18:00 QUEEN 362.80793117VCBEN LAMHAI DUONGCTY CP TM&VTB KHAC ANH
18:30 RUN FAR4.501054105HL689,699LHXDDVCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
20:30 ZHONG LIAN HAI XIA7149.7612707HA17,19LHPTSC DVCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
20:30 WISDOM GRACE6.50161.8518193DV6,9,TC1LHDV(CP)DA NANGSITC VIETNAM
22:30 MOUNT KELLETT6.60169.9923354DT,HC44LHDV(CHP)CHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 HOANG DUNG 568469.601900FRDV(CP)BACH DANGCTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
01:30 GAS NIRVANA51055886HL689,699SCXDDVDAI HAICTY TNHH DVHH DONG DUONG
01:30 ALPHA GAS4.8092.553753HA17,18BDXDDVXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
07:30 MINH THUAN PHAT 66662.6074.363172.70VCSONG DA 12.4TLVCCTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
08:30 HIEP HUNG 955.3578.633230VCVAT CACHBEN LAMCTY TNHH VTB DUY HUNG
11:00 THANH LINH 183.5069.861981.10VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH DICH VU VA VAN TAI THANH LINH
14:30 BIEN DONG 1895783229.10VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VTB TOAN GIA
15:30 CONG THANH 179379.803064.80VCBEN LAMSONG DA 12.4CTY CP DV MINH NHAT THANH
16:00 DAI PHUC 18379.983201VCTLVCVAT CACHCTY CP VTB PHUC DAI LOC
17:00 QUEEN 362.80793117VCNAM NINHBEN LAMCTY CP TM&VTB KHAC ANH
17:30 NAM KHANH 892.80793155VCNAM NINHTLVCCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
18:00 THANH NAM 685.10793061VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VTB HOANG HIEP
18:30 HIEP HUNG 98379.803179VCNAM NINHBEN LAMCTY TNHH KHACH SAN SONG LA
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 RUN FAR5.401054105HL689,699LHCHINAXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
01:30 WISDOM GRACE8.20161.8518193DV6,9,TC1LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
04:30 HAI NAM 694.8079.503079.60LHDUNG QUATTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
05:30 BP JACKY6.101139316BC,SVLHINDONESIADAPCN CTY TNHH WILHELMSEN SUNNYTRANS TAI TP HP
05:30 INSIGHT8.8017221719TNK1,HC45LHMALAYSIADV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:30 SAN LORENZO8.4017221454STAR,SKY,HA17LHHONG KONGVIPG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
07:30 YM HEIGHTS6.70168.8016965HA17,35LHHONG KONGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 NORDEMILIA8.10169.9923673DT,HC45LHSINGAPOREDV(CHP)CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
08:00 VINAFCO 267121.357225HV45,46LHDA NANGCVCTY CP VTB VINAFCO
09:30 MOUNT KELLETT6.80169.9923354DTLHQUY NHONDV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 KOTA ANGGUN7.20182.8323842HA35,HL699LHSINGAPORENHDVCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
09:30 TAN CANG VICTORY6.90109.396029HL689,BD2LHHONG KONGTC 189CN CTY CP VTB TAN CANG
09:30 MOONCHILD6.80182.4224152DV6,9,TC1LHTAIWANDV(CP)CN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
10:00 TRUONG HUNG 27 (SB)1.60721966.90CTQUANG NINHCVCTY TNHH VT TRUONG HUNG
11:30 ISEACO FORTUNE7.90166.9018581HA19,35LHSINGAPOREC128CN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
12:00 GREAT TRUST DRAGON 25.7090.704376LHPHILIPPINESCHPVOSA HẢI PHÒNG.
15:00 VIET THANG 188579.803050LHSAI GONTLVCCTY CP TRUONG THANH
15:00 TUNG LINH 01 (SB)2.5079.203243.75LHCUA LOVAT CACHCTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
15:00 HOANG GIA 564.90793090LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
15:00 GIA VINH 68-BLC578.603256LHLONG ANSONG DA 12.4CTY TNHH THUONG MAI GIA VINH
15:00 HUU NGHI 025.4079.993239LHDONG NAIVAT CACHCTY TNHH TM DV HUU NGHI
15:00 NHIEM AN 184.5079.503015.90LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH TMVT QUOC TE HOANG DUONG
15:00 MINH KHANH 25 (SB)3.6077.563469.60LHCAN THOVIET NHATCTY CP VTTM MINH KHANH
17:00 NGHIA HAI 025.3079.143194.40LHCAN THONAM NINHCTY TNHH NGHIA HAI
17:30 TRUNG THAO 36-BLC4.7081.743036CL15LHDUNG QUATXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
18:30 COSCO WELLINGTON11.10216.1049962TC18,86,10LHSINGAPORECNQT HPCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
19:00 TOAN PHAT 68579.903195LHLONG BINHNAM NINHCTY TNHH SXTM VA DV THANG PHAT
19:30 GUI FEI599.993133HL689,699LHHONG KONGXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
21:30 SITC MOJI6.50143.2012738DV6,9LHDA NANGDV(CP)SITC VIETNAM
23:30 VIETSUN INTEGRITY7.40132.608015HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
23:59 DYNAMIC OCEAN 097.1098.567200HA18,19LHHA TINHCANG CA HLCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

10:00 THUAN HAI 68 (SB)3.9072.282165.97LHHOANG THACHQUY NHON
12:00 SINH DOI 102 (SB)579.053804LHHAI DUONGDA NANG
05:30 THANH NAM 69578.803085LHDIEN CONGDONG NAI
12:00 AN PHAT 186 (SB)1.50650CTKY HACHINFON
04:00 YN571778631.500LHDAMEN SCFO
06:00 NAM THINH 264.60691964LHGIA DUCHON KHOI
15:00 DUC VIET 568 (SB)478.603765.07LHCAN THOBEN KIEN
02:30 QN58985.40990LHQUANG NINHHAI DUONG
13:30 QN63282.20950LHHAI DUONGQUANG NINH
12:00 NAM VY 79 (SB)4.6072.282591LHHAI DUONGDA NANG
12:00 GIA LONG 2222.8079.202951.50LHBEN KIENQUANG NINH
14:00 DONG VIET 18471.511981LHCHINFONKY HA
13:30 TAN KHOA 28-BLC469.931893.20LHHAI DUONGKHANH HOA
17:30 PHUONG DONG 5683.8097.125381LHBEN KIENQUANG NINH
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)