Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/01/2019 - 23/01/2019 - 22/01/2019 - 21/01/2019 - 20/01/2019 - 19/01/2019 - 18/01/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 19/01/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 WAN HAI 1727.90172.7022171DT,HC34LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
00:30 PHUONG DONG STAR51109045.70DD1,CL15LHPETECNGHI SONCONG TY CP VAN TAI DAU PHUONG DONG VIET
02:00 DONGJIN AUBE814715219STAR,SKYLHG.PORTCHINACN CTY CP TRANSIMEX TAI HA NOI
02:30 WAN HAI 1628.50159.5917697DT,HC43LHDV(CHP)TAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
02:30 RATANA THIDA715115027HA19,35LHC128CHINAVNT LOGISTICS HAI PHONG
02:30 PHUONG NAM 126 (SB)679.985337LHPHAO BDQUY NHONCTY TNHH PHUONG NAM
02:30 BOX ENDEAVOUR8.50171.9021732HA35,TP3LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
02:30 HANSA DRAKENBURG7.50175.5423464HA17,19,35LHPTSC DVCHINACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
04:30 MAX KING8.20182.5023840TNK1,HC34LHDV(CHP)QUY NHONHOI AN COMPANY LTD
05:00 CFC 03579.602958LHSONG DA 12.4DONG NAICTY TNHH PHUONG NAM
05:00 DONG THIEN PHU 09579.803145LHSONG DA 12.4CAN THOCTY CP DONG THIEN PHU MIEN NAM
05:00 PHUONG NAM 575793100LHSONG DA 12.4CAM RANHCTY TNHH PHUONG NAM
06:00 HUNG MANH 684.3074.402367LHVAT CACHPHU QUOCCTY CP VTB HUNG MANH
06:00 THANH LIEM 092.6078.703234FRCHPCHINFONCTY TNHH THANH LIEM
06:00 VINAFCO 267.30121.357225HC45,46LHCVSAI GONCTY CP VTB VINAFCO
06:30 TAN CANG PIONEER7.60118.027060HL689,BD2LHTC 189SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
06:30 HOANG HA 162 (SB)2.4054.94763CTPETECTHANH HOACTY TNHH HOANG HA
11:00 LONG HUNG 14.70111.986586LHBGSINGAPORECTY CPTM DUC THO
11:30 TRUNG DUNG 09 (SB)2.2048.10625CTPETECNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
13:00 HIEP HUNG 985.2079.803179LHSONG DA 12.4CAN THOCTY TNHH KHACH SAN SONG LA
14:30 GAS EASTERN.4.3099.935214.92HA17,18SCHAI LINHCHINAFGAS PETROL., JSC
15:00 THANH LUYEN 362.2073.332476VCTIEN MANHHAI DUONGCTY TNHH VT THANH LUYEN
16:00 DERYOUNG SHINESTONE4.501008270HC54,46LHCHPHA TINHVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 BIEN DONG 19-ALCI2.4069.861975VCTLVCHAI DUONGCTY CP TM &VT BIEN DONG
18:00 PHU SON 102.8075.842290.80VCNAM NINHHAI DUONGCTY TNHH TM VAN TAI BIEN PHU SON
18:30 PACIFIC GENEVA7134.4011408DV6,9LHDV(CP)HONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
20:00 PHUC HUNG 013.5092.855492.20HA18,19LHCANG CA HLQUANG NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
20:30 EPIC ST.VINCENT4.201005023.47HL689,699LHXDDVCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
22:30 UNI-ASPIRE7.6016515511HA19,35LHPTSC DVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:30 FESCO VOYAGER814715213HL689,699LHNAM DVHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:30 BLUE OCEAN 014.5096.724939HC43,47LH19 - 9THANH HOACTY CPTM DUC THO
22:30 HEUNG A SARAH8141.0311806HC45,34LHDV(CHP)HONG KONGDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:00 HOANG HA 162 (SB)1.6054.94763SCBACH DANGPETECCTY TNHH HOANG HA
05:30 GAS EASTERN.599.935214.92HA17,18SCXDDVHAI LINHFGAS PETROL., JSC
07:30 MIA SCHULTE7188.5030231.40STAR,SKY,HA17LHCNQT HPVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:00 DAI PHUC 182.6079.983201FRTLVCNAM NINHCTY CP VTB PHUC DAI LOC
11:00 DUC VIET 568 (SB)378.603765.07LHBEN LAMSONG DA 12.4CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 BIEN DONG 19-ALCI2.4069.861975VCNAM NINHTLVCCTY CP TM &VT BIEN DONG
22:00 PHUONG NAM 882.7079.803094.50VCCHPSONG DA 12.4CTY CP PHAT TRIEN TOAN CAU
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 MIA SCHULTE8.10188.5030231.40TC18,86LHSINGAPORECNQT HPCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
01:00 SEAS 310189.9437227QNRUSSIAHA LONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
01:30 EVER ABLE8.5016515505.70STAR,SKY,HA17LHTAIWANVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
01:30 FESCO VOYAGER8.9014715213HL689,699LHHONG KONGNAM DVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
03:30 BLUE OCEAN 016.3096.724939HC43,47LHTHANH HOA19 - 9CTY CPTM DUC THO
03:30 UNI-PRUDENT8.70181.7619308.85STAR,SKY,HA17LHMALAYSIADV(CHP)CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:30 UNI-ASPIRE8.2016515511HA19,35LHCHINAPTSC DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
04:00 FS BITUMEN NO.16.40105.504999DX1,HA17LHTAIWANDOAN XACTY CPTM DUC THO
05:30 AN PHU 156.70117.409939.07DX1,CL15LHTHANH HOAXDDVCTY CP DICH VU HANG HAI VA LAI DAT DAI DUONG
07:00 TRUNG DUNG 09 (SB)1.6048.10625NTTHAI BINHPETECCTY CP TMVT TRUNG DUNG
07:30 YM HARMONY7.40168.8019104HA17,35LHHONG KONGNHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 SITC YANTAI8.20143.2012378HL689,BD2LHHONG KONGTC 189SITC VIETNAM
09:00 DUC VIET 568 (SB)378.603765.07LHCAM RANHBEN LAMCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:30 HEUNG A SARAH7.80141.0311806HC43,34LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:00 MINH PHUONG 07 (SB)2541029.40CTQUANG NGAIBACH DANGCTY TNHH VT DUONG BIEN DUONG BO MINH PHUONG
11:30 SITC WEIHAI7.40142.7012827DV6,9LHCHINADV(CP)SITC VIETNAM
11:30 GANG HANG 11.5046.50320LHCHINAC128CTY TNHH TM & DV HOANG QUE
13:00 CONG THANH 179579.803064.80LHAN GIANGNAM NINHCTY CP DV MINH NHAT THANH
13:00 GREAT LADY6.601187130.30LHCHINAHON DAUCTY CPTM DUC THO
17:00 NAM KHANH 884.6074.682484LHQUY NHONLE QUOCCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
18:00 VU GIA 18 (SB)5.9079.984830LHHA TINHCANG CA HLCTY TNHH TM&VT VU GIA TAM
21:30 ALPHA GAS5.2092.553753CL15,DX01LHCUA LOXDDVCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
23:59 CMA CGM BANGKOK7.60147.8713996ST,SKLHSINGAPOREG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

09:00 AN PHAT 18-BLC2701948LHDUNG QUATHAI DUONG
08:00 HONG PHUC 18 (SB)471.502020LHCHINFONQUANG NAM
13:00 THANH DAT 18-BLC (SB)1.5057.23969.39CTHUEGIA DUC
13:00 CONG THANH 1893.4079.803199LHCAN THOBEN KIEN
09:00 TUAN DUNG 254.2079.903112.82LHVUNG TAUHAI DUONG
06:00 VIET THUAN 25 (SB).3.50770LHQUANG BINHDA BAC
07:30 AN PHAT 186 (SB)3.50690LHCHINFONKY HA
15:00 THANH DAT 28 (SB)5.20793296LHHAI DUONGNHA TRANG
14:00 THANH PHONG 28 (SB)2.4072.903111LHQUY NHONHAI DUONG
12:00 PHU TOAN 084.6079.143012LHVUNG TAUHAI DUONG
11:00 THANH DAT 98-BLC2.50793128LHHAI DUONGQUANG NINH
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)