Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/11/2020 - 25/11/2020 - 24/11/2020 - 23/11/2020 - 22/11/2020 - 21/11/2020 - 20/11/2020
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 20/11/2020
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 SKY HOPE7.20145.7111948HC36,45LHTAN VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
02:00 MORNING VINAFCO8.30115.028721HC34,44LHCHUA VESAI GONCTY CP VTB VINAFCO
02:30 TAICHUNG7.90183.2124316HL689,HA35LHNAM HAI DINH VUDA NANGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
02:30 HF SPIRIT8.30161.8518054TP2,3LHDINH VUHONG KONGSITC VIETNAM
04:30 SITC HAKATA8.30161.8518069TP2,3LHDINH VUDA NANGSITC VIETNAM
05:00 PHU DAT 169 (SB)379.904467CTHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH TM AN DUNG PHAT
05:00 HAI AU 182.4025.50145.60CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
05:00 NAM KHANH 68679.803944LHTLVCQUY NHONCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
06:00 TRUNG DUNG 09 (SB)2.8048.10977.48NTMIPECTHANH HOACTY CP TMVT TRUNG DUNG
06:30 HANSA LANKA9182.4524152HA35,699,1280HPLHNAM HAI DINH VUSINGAPORECTY CP CANG NAM HAI DINH VU
06:30 WAWASAN RUBY7.10145.5319956689,699LHEURO DINH VUCHINACTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:00 ANH CUONG 09 (SB)270.451731NT19 - 9DIEM DIENCTY TNHH ANH CUONG
08:30 SAN LORENZO8.9017221454DT,HC43,800KWLHTAN VUSINGAPORECTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
08:30 EVER PEARL7.50181.7619308.85ST,SK,TC1,970KWLHVIP GREEN PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
08:30 LONGHUNG 15.20111.986586HL689,BD02LHPETECDUNG QUATCTY CPTM DUC THO
08:30 MCC NINGBO8185.9937056HA35,TP3,1000KWLHVIP GREEN PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
08:30 MIYUNHE8.80182.8723853HA35,TP3LHPTSC DINH VUHONG KONGCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
09:00 CFC 035.3079.603050LHTU LONGDONG NAICTY TNHH PHUONG NAM
10:00 PHUONG LINH 16 (SB)2.6079.803443VCTU LONGHOP THANHCTY CP THUONG MAI DICH VU VAN TAI PHUONG LINH QN
10:30 HAI HA 883.2079.812936LHBACH DANGDIEM DIENCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 SITC KWANGYANG8.20142.7012868HA689,699LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM
11:00 TIEN PHAT 18-BSL5.4079.903183.90LHTLVCBINH THUANCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 ELJOY3.5047.40612LHCANG CA HA LONGINDONESIACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:00 MANH THANG 69 (SB)379.803449.90VCTU LONGHAI DUONGCTY CP DONG TAU BIEN BAC
16:00 HAI PHUONG 454.80792969LHHOANG DIEUTAIWANCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
22:30 HANSA FLENSBURG6.6017523578699,TP3,880KWLHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:30 HAI HA 883.2079.812936BDK99BACH DANGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 TIEN PHAT 18-BSL3.5079.903183.90VCVAT CACHTLVCCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
09:30 HOA PHUONG DO2.7052.35174LHCANG 128CSBUY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
10:30 HAI NAM 683.50793028BDTHUONG LYBACH DANGCTY TNHH HAI NAM
11:00 SHINSUNG BRIGHT5.20103.6410068DX1,BD2/HC28,46SCDOAN XAHOANG DIEUCN CTY CP VIET LONG
13:30 GIA BAO 36 (SB)2.6079.144065FRBACH DANGDAPCTY TNHH TM GIA BAO
14:30 THANH NAM 683793061VCNAM NINHTU LONGCTY TNHH VTB HOANG HIEP
15:30 TRUNG THANH 168369.851917VCQUYNH CUTLVCCONG TY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG THANH
16:00 GAS MONARCH4.50993800LHEURO DINH VUBEN GOTCTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:00 THANH NAM 692.6078.803187VCVAT CACHTU LONGCTY CP TM VTB ATK
18:30 FODASEVEN7.85118.0111600.22HA17,DX1LHDAPHA LONGCTY TNHH DVHH MINH LONG
19:00 AN HUNG 452.8078.633293.10VCCHUA VETU LONGCTY CPVT AN HUNG
22:00 TIGER KNIGHT5.60113.988811689,699LHEURO DINH VULACH HUYEN 2CTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:30 HSL AQUA8.1014715204HC36,45LHKOREATAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
03:30 ASIATIC NEPTUNE7.8014912690HC36,45LHDA NANGTAN VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
06:00 XIN HONG5.50100.648537HC28,46LHCHINAHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
06:00 ELJOY3.5047.40612LHINDONESIACANG CA HA LONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 HEUNG-A AKITA8.5014112473ST,SKLHHONG KONGGREEN PORTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
07:00 VINABUNKER 072.40601708NTVUNG TAUBACH DANGCTY TNHH VTB VA TM VUONG DAT
07:30 HAI LINH 028.30118.0611394HA17,19LHNGHI SONHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
07:30 HANSA FLENSBURG917523578699,HA35,800KWLHMALAYSIANAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
07:30 TIGER KNIGHT6.50113.988811689,699LHSAI GONEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:00 JI SHUN7110.307050HA19,CL18LHKOREACANG CA HA LONGCN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA)
09:00 HAI AU 182.4025.50145.60CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
09:30 SITC YANTAI8.70143.2012378HA17,TP2LHHONG KONGDINH VUSITC VIETNAM
09:30 SOUTHERN WEALTH6.1091.944998.80HA19,CL18LHNGHI SON19 - 9CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:30 SM TOKYO7.50147.8713760689,TP3LHKOREAHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
09:30 GREEN ACE9.10175.5023380HA35,TP3,900KWLHHONG KONGVIP GREEN PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:00 MIIKE5.40127.7014041HC28,54LHMALAYSIAHOANG DIEUCTY TNHH LE PHAM
13:30 SITC SHENZHEN7.30143.2012738689,699LHDA NANGTAN CANG 189SITC VIETNAM
14:00 BRIGHT CORAL8.10127.6714289HC34,44LHJAPANCHUA VECTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
14:30 TAY SON 34136.4013285NA02,FR1,2LHCHINADT PHA RUNGCN CTY TNHH DAI LY TAU BIEN PHIA BAC (NSA)
16:30 VIETSHIP 10(SB)2.5063.801608LHCUA VIETBACH DANGCTY CP VAT TU THIET BI VIETSHIP
16:30 MSC LUISA10299.9985927A8,62,86,2682HPLHCHINAHICTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
21:30 OCEANUS 085.3096.513753CL15,DX1LHCHINAEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
22:00 VU GIA 18 (SB)4.6079.984830LHDUNG QUATHOANG DIEUCTY TNHH TM&VT VU GIA TAM
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

09:00 THANH LUYEN 36 (SB)5.1073.333366LHQUANG NGAIHAI DUONG
08:00 TRUNG THANG 88-BIDV2.5079.803199CTHOP THANHQUANG NINH
09:00 THANH TRUNG 364.5074.502656LHDUNG QUATHAI DUONG
09:00 HUNG DUNG 12 (SB)2.8079.800CTTHANH HOADIEN CONG
09:00 VTT 39 (SB)2.4084.083894CTNGHI SONDIEN CONG
01:00 DONG BAC 22-03414721978LHHON CAMNOSCO
13:00 THANH NAM 88 (SB)4.8079.803381LHCUA LOHAI DUONG
13:00 VIET NHAT 06 (SB)162.803887CTNGHE ANDIEN CONG
09:00 VIET THUAN 28 (SB)3.2073.982401.60SCDA BACQUANG BINH
11:00 HOANG BAO 283.5056909LHGIA DUCTHANH HOA
13:00 TRUONG XUAN 362.4078.603227.40LHHAI DUONGQUANG NINH
15:00 HONG DUONG 182752688CTKY HACHINFON
17:00 THANH PHONG 28 (SB)2.8072.903111VCBEN KIENGIA DUC
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)