Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/05/2018 - 23/05/2018 - 22/05/2018 - 21/05/2018 - 20/05/2018 - 19/05/2018 - 18/05/2018
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 18/05/2018
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 WAN HAI 1717.90172.7022171TC18,TCLHCNQT HPCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
05:00 XUAN TUNG 09-BLC2.5069.851941VCTIEN MANHHAI DUONGCTY TNHH XUAN TUNG
06:00 PHU AN 1692.6069.851917LHNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH VAN TAI PHU AN
06:00 VIET THUAN 10 (SB)379.905345LHDOAN XAQUANG NINHCTY TNHH VT VIET THUAN
07:00 HOANG TRIEU 36379.503060.70LHVIET NHATCHINACTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:00 MINH KHANH 28 (SB)3.4071.493352LHCHPQUANG BINHCTY CPVT TM MINH KHANH
10:00 VINAFCO 286.90112.507040HC43,46LHCVDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
10:00 HUU NGHI 012.80793067LHTLVCQUANG NINHCTY TNHH TM DV HUU NGHI
10:00 SAO MAI 135255.20936VCBEN LAMPHUC SONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 MAERSK ABERDEEN6.6015518367HA17,19,STARLHVIPG.PORTCHINACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
10:30 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD2LH19 - 9CHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:30 ASIATIC NEPTUNE714912690DV6,9LHDV(CP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:00 DUC VIET 568-18579.803146.90LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:30 KOTA JAYA7.40193.0324921HA35,HL699LHNHDVCHINACTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
12:30 TRIDENT7.80145.1212550HC45,43LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
13:00 THAI THUY 1692.9078.603207LHNAM NINHTHAI BINHCTY CP VAN TAI BIEN 18
13:00 TUNG LINH 01 (SB)4.9079.203243.75LHBEN LAMSAI GONCTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
13:30 SHT 563.60924880.40FR1,2LHNMFRHA TINHCTY CP VT 1 TRACO
13:30 DUY PHAT 68579.803198LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VTB DUY PHAT
14:00 HOANG HA 135 (SB)2.8057826.70NTBACH DANGTHANH HOACTY TNHH HOANG HA
14:00 HOANG PHONG 185.1078.803085LHTLVCSAI GONCTY TNHH VTB HOANG PHONG
14:30 VIET SEA4.70119.988007DX1,DD1LHK99SAI GONCTY CP TM VA DT BIEN VIET
14:30 HAI LINH 026118.0611394HA17,19LHHAI LINHVUNG TAUCTY TNHH HAI LINH
14:30 YM INSTRUCTION8.20172.7022027HL689,699,HA17LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 TAN CANG PIONEER7.60118.027060HA17,19LHTC 189SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
16:30 SUNNY CLOVER7.20137.6812419DV6,9LHDV(CP)CHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
16:30 SINAR BATAM7159.5017224HA19,35LHC128CHINACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
16:30 UNI-ANGEL7.9016515477STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
16:30 TM-HAI HA PETRO4.201044813LHBACH DANGDUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 MIEN BAC 02 (SB)2.6053854NTBACH DANGTHANH HOACTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
18:30 LADY ROXANA3.40105.034998CL6,DV8LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
18:30 CALIFORNIA TRADER7.9018637000HA18,19,35LHVIPG.PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:30 NORDEMILIA8.10169.9923673DT,HC45LHDV(CHP)QUY NHONCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

03:00 HOANG HA 135 (SB)2.4057826.70BDXDDVBACH DANGCTY TNHH HOANG HA
05:30 LADY ROXANA5105.034998CL6,DV8LHXDDVXDDVFGAS PETROL., JSC
06:00 MIEN BAC 02 (SB)2.6053854SCPETECBACH DANGCTY CP TMVT DAU KHI MIEN BAC
08:30 HOANG PHONG 184.8078.803085VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VTB HOANG PHONG
08:30 HUU NGHI 012.70793067VCVAT CACHTLVCCTY TNHH TM DV HUU NGHI
10:00 MOON BRIGHT4.8079.983084VCTLVCVAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 THINH LONG 26378.633242SCVAT CACHCHPCTY TNHH TM THINH LONG
11:30 UNI-ANGEL6.5016515477HA19,35BDPTSC DVVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
11:30 HAI MINH 264.4069.801951.40LHBEN LAMVAT CACHCTY TNHH TM VTB HAI BINH
13:00 THANH THANG 894.8078.633206VCBEN LAMNAM NINHCTY TNHH DVVT VIET TRUNG
14:30 VMU SHIRAI3.9061.90999LHTD TH.LYTHANG LONGCTY CPTM DUC THO
15:30 GREAT LADY6.601187130.30HL689,BD2LHHON DAUHAI LINHCTY CPTM DUC THO
16:00 TUAN HUNG 862.8079.603130.90SCBEN LAMPHAO BDCTY TNHH VTB VINH HONG HA
16:30 HAI NAM 664.80793010.20VCTD TH.LYTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
16:30 MOON BRIGHT4.8079.983084VCVAT CACHVIET NHATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
19:00 NGOC LAN 17379.803220VCTIEN MANHSONG DA 12.4CTY TNHH NGOC LAN-THAI BINH
23:30 NAM KHANH 36579.803140.40VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

09:00 GREAT LADY6.601187130.30LHCHINAHON DAUCTY CPTM DUC THO
09:30 NGHI SON 022.50270LHNGHI SONXN SUA CHUA TAU CTY 128CTY XI MANG NGHI SON
10:30 VMU SHIRAI3.9061.90999LHVUNG TAUTD TH.LYCTY CPTM DUC THO
11:00 THANH THANG 894.8078.633206LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH DVVT VIET TRUNG
11:30 HAI HA 88579.812920LHDUNG QUAT19 - 9CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 FORTUNE NAVIGATOR7.30119.108515HC16,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
13:00 NAM THANH 354.60691950LHVUNG RONAM NINHCTY CP VTB NAM THANH
13:00 NAM SON 164.5079.943033LHCHINATLVCCTY CP PTCNTT NAM SON
13:30 HEUNG-A YOUNG6.8014111806HC43,34LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
15:00 MINH THUAN PHAT 66665.3074.363172.70LHLONG BINHVAT CACHCTY TNHH TM VTB MINH THUAN PHAT
15:30 IAL 0017.8014515640HC34,43LHTAIWANDV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
15:30 MILLENNIUM BRIGHT8.30171.9921933HA17,35LHDA NANGNHDVHOI AN COMPANY LTD
16:00 GUI QIN 802592.5038520LHCHINACANG CAMCTY TNHH THUY CHI
16:00 ZAMBALES6.30119.515164HC44,46LHJAPANCHPVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 SINAR BRANI8.1014715220STAR,SKYLHSINGAPOREG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
16:30 HOA MAI (SB)4.1098.1812245FR1,3LHHA TINHNMFRCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
17:00 TRUNG DUNG 064.8079.802978.20LHCHINATLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 HAIAN SONG7.90158.7518409DT,HC34LHHONG KONGDV(CHP)CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
17:30 TAN CANG VICTORY7.30109.396029HA17,19LHSAI GONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
17:30 SAO MAI 125255899CTCHINABEN LAMCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 VIKING EMERALD8.10167.2512459DT,HC34LHSAI GONDV(CHP)CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
17:30 WARNOW CARP7139.2011979HA17,19LHKOREAHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
19:30 OCEANUS 95.4099.905054HA17,18LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
19:30 SINAR SUMBA8.6017523269STAR,SKY,HA17LHTAIWANVIPG.PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:30 UNI-ASPIRE8.2016515511HA19,35LHCHINAPTSC DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
21:30 VIETSUN INTEGRITY7.20132.608015HA17,19LHSAI GONC128CTY TNHH LE PHAM
21:30 AVRA C7.60142.7012501DV6,9LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
22:00 ATLANTIC OCEAN6.701136866HC16,46LHSAI GONCVCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
22:00 FRISIA ALSTER8.30147.8513738.10DX1,BD2LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVVT HH NGOI SAO VN (STARVINA)
23:30 BIENDONG NAVIGATOR7.80149.5012400HC43,43LHSAI GONDV(CHP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

13:30 THINH HAI 02 (SB)4.30760LHDIEN CONGTHANH HOA
16:30 NAM THINH 262.40691964CTTHAI BINHGIA DUC
15:30 VIET THUAN 15 (SB)5760LHDIEN CONGTHANH HOA
05:00 MINH TIEN 15.3.30580LHHOANG THACHVUNG RO
06:00 MANH THANG 074750LHHAI DUONGQUANG NGAI
13:00 NGOC LINH 19-BLC4.2069.861977.10LHVUNG TAUHAI DUONG
08:00 PHUONG LINH 19 (SB)2.50790LHBEN KIENQUANG NINH
10:30 THANH BINH 18 (SB)1.5069.702272LHDA NANGMINH DUC
13:00 HAI NAM 452.6075.452501.20LHQUANG NGAIHAI DUONG
13:00 AN TRUNG 464.3070.802252LHMINH DUCQUANG NAM
19:30 TRUONG NGUYEN 26 (SB)3980LHBEN KIENQUANG NINH
17:00 TRUONG AN 135 (SB)2.80790CTCAM PHADIEN CONG
13:30 HAI TRUONG 36-ALCI579.803083LHGIA DUCHUE
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)