Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-31) 3842682
Fax
(84-31) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
28/11/2014 - 27/11/2014 - 26/11/2014 - 25/11/2014 - 24/11/2014 - 23/11/2014 - 22/11/2014
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22/11/2014
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:00 FORTUNE NAVIGATOR7.80119.108515LHDOAN XATP. HO CHI MINHCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGITICS VOSCO
02:00 BIENDONG TRADER7.10124.807000LHCANG 128-HQTP. HO CHI MINHCN CTY CP VTB TAN CANG
02:00 FS BITUMEN NO.14.70105.504990LHDOAN XAHONG KONGCTY CPTM DUC THO
02:30 MORNING VISHIP8.20115.028721LHCANG 128-HQTP. HO CHI MINHCTY CP VTB VINAFCO
03:30 DONG DU8119.168515.50LHTAN CANG 189TP. HO CHI MINHCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
04:30 ICE STAR6.50129.608199.60LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:00 PHUONG NAM 464.20793090.30LHSONG DA 12.4DONG NAICTY TNHH PHUONG NAM
05:30 SINAR BANGKA714714943LHDINH VU(CỔ PHẦN)CHINACN CTY TNHH KMTC (VIET NAM) TAI HP
06:00 AN THANG 395.10793146LHPHAO BACH DANGTP. HO CHI MINHCTY TNHH AN THANG
06:00 HAI THANH 26-BLC579.803074LHSONG DA 12.4TP. HO CHI MINHCTY TNHH HAI THANH
06:00 PEGASUS TERA7.50140.1112217LHGREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 YM HEIGHTS7.70168.8016965LHHAI ANTP. HO CHI MINHCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
07:00 HOANG TUNG 882.7078.633206LHVAT CACHQUANG NINHCTY CP HANG HAI HOANG GIA
09:00 SIRI BHUM7143.9012750LHCHUA VEHONG KONGCN CTY CP VT VA THUE TAU TAI HP (VIETFRACHT HP)
09:30 VITAMIN GAS3.40661036LHTHANG LONGCHINACTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
10:00 HAI TRUONG 3684.8069.992412LHVAT CACHKY HACTY TNHH VTB HAI TRUONG
10:00 HOANG MINH 362.6079.803143LHVAT CACHBEN KIEN CTY TNHH TM&DVVT NAM VINH
11:00 PHUC HOANG 252.8078.633132NTBEN LAMBEN KIEN CTY TNHH LE PHAM
12:30 DUC SON 46269.501878.66LHNAM NINHPHUC SONCTY TNHH DUC SON
14:00 BINH DUONG 366369.801970SCNINH TIEPCAM PHACTY TNHH HOANG NGAN
14:00 QUANG HUNG 36269.752050LHLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)PHUC SONCTY TNHH DVVTB QUANG HUNG
14:00 HONG AN 19-BIDV4.3069.861977.10VCLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)DA BAC - TNCTY TNHH VTB HONG AN
15:00 HUNG THAI 17279.142950LHBEN LAMQUANG NINHCTY TNHH VAN TAI HUNG THAI
15:00 OSAMEDE3.2032LHCANG 189(DONG TAU)INDONESIACN CTY TNHH BARWIL VAN TAI QUANG HUNG
19:00 CAM RANH 075.4099.884893LHDOAN XACUA LOCTY CP TM&VTB DAI TAY DUONG
22:00 CONTSHIP ACE7.30132.707800LHNAM HAICHINACTY TNHH DVVT HH NGOI SAO VN (STARVINA)
22:00 SAI GON GAS3.60952999LHXANG DAU DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
22:30 SINAR BIAK7166.6718421LHDINH VU (CẢNG HP)QUY NHONHOI AN COMPANY LTD
23:00 VSICO PIONEER7.20112.507064LHDINH VU(CỔ PHẦN)TP. HO CHI MINHCTY CP HANG HAI VSICO
23:00 HAI NAM 663.20793028SCMIPECDUNG QUATCTY CPTM DUC THO
23:00 NASICO OCEAN6.10103.994493LHCHUA VETP. HO CHI MINHCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN NAM TRIEU (NASICOSHIP)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

09:00 CAT TUONG 45-BLC2.6078.603256VCDONG TAU BINH ANSONG DA 12.4CTY TNHH CAT TUONG
10:30 THUY AN 063.4069.751986.60VCBEN LAMCANG CAMCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
12:30 HAI NAM 663.80793028SCK99MIPECCTY CPTM DUC THO
13:00 PVOIL ALLIANCE3.5093.506012FRPETECBACH DANGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
14:30 HOANG MINH 662.4069.951967VCNAM NINHTL VAT CACHCTY TNHH HOANG MINH HIEU
15:00 NGOC KHANH 1693.3053.02963.20LHBEN LAMVAT CACHCTY TNHH LOC NGOC KHANH
16:30 NO.5 SJ GAS4.7099.922854LHXANG DAU DINH VUBEN GOTCTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
17:30 HB 092.60591279LHTHUY SAN IIBEN GOTCTY CP THI CONG CO GIOI XD CONG TRINH THUY
17:30 THANH CONG 18-ALCI4.80793185VCBEN LAMDUY LINHCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 VSICO PIONEER7112.507064LHSAI GONDINH VU(CỔ PHẦN)CTY CP HANG HAI VSICO
01:30 NO.5 SJ GAS5.4099.922854LHCHINAXANG DAU DINH VUCTY TNHH HANG HAI VA NANG LUONG XANH
02:00 CONTSHIP ACE7.80132.707800LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVVT HH NGOI SAO VN (STARVINA)
03:30 SAI GON GAS4.60952999LHVUNG TAUXANG DAU DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
03:30 WARNOW MASTER8180.3021200LHCAI LANDINH VU (CẢNG HP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
04:00 POSEIDON TRIUMPH6.40117.8312214LHKOREACANG HPTHORESEN-VINAMA COMPANY-HP BRANCH
04:30 MINH THO 185.70843612LHPHU MYVAT CACHCTY TNHH SX TM DV CAT BIEN
05:30 MAERSK WELLINGTON7.9017221419LHHONG KONGDINH VU (CẢNG HP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
05:30 HAI NAM 664.80793028LHDUNG QUATK99CTY CPTM DUC THO
05:30 SITC SHANGHAI8.20144.8312600LHHONG KONGTAN CANG 189SITC VIETNAM
06:00 CONCORD8.20152.0517445LHTAIWANGREEN PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
07:30 HAI LINH 016.4099.904998.90LHDUNG QUATHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
07:30 BIENDONG MARINER8149.5012400LHHONG KONGDINH VU(CỔ PHẦN)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
07:30 YOSSA BHUM7.90145.6815414LHSINGAPOREHAI ANVNT LOGISTICS HAI PHONG
07:30 HAIAN SONG7.40158.7518409LHSAI GONCANG 128-HQCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
08:00 OCEAN 014.20107.287165.40LHTHANH HOABEN GOTCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:00 SPRING NELSON7.40112.218498LHCHINACANG HPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
08:30 PHUC HOANG 252.8078.633132NTCHINABEN LAMCTY TNHH LE PHAM
08:30 DUC MANH 063.2057956.20NTQUY NHONBEN LAMCTY TNHH TM & VTB DUC PHUC
09:30 SINOTRANS NINGBO7.70144.8012569LHHONG KONGDINH VU (CẢNG HP)CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:00 HOANG ANH 268356969.20NTCUA VIETNAM NINHCTY TNHH THANH CONG
11:00 NAM PHAT 02579.803090.30LHDA NANGVAT CACHCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
11:00 PHUONG NAM 36469.852010LHSAI GONVAT CACHCTY TNHH PHUONG NAM
11:00 THANH CONG 184.80793185LHSAI GONBEN LAMCTY TNHH DTU TM DAI HUNG PHAT
12:00 CAM RANH 075.4099.884893LHSAI GONDOAN XACTY CP TM&VTB DAI TAY DUONG
12:00 JIN FU9.60189.9950777QNHONG KONGHA LONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:00 HAI THUAN 094.20651742LHQUY NHONDONG HAICTY TNHH XD&TM HAI THUAN
12:30 HOANG BAO 182.5056909LHCUA VIETBACH DANGCTY TNHH VTB HOANG BAO
12:30 HAI PHUONG 28469.992391LHNHA TRANGLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY TNHH VT HAI PHUONG
13:30 AN TRUNG 463.5070.802252LHKY HALE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY CP TM VT AN TRUNG
13:30 TRUONG XUAN 365.3078.603227.40LHAN GIANGTIEN MANHCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
13:30 PHU HAI 273.5069.861980LHAN GIANGSONG DA 12.4CTY TNHH DV VTB PHU HAI
14:00 NGOC KHANH 1693.3053.02963.20LHHON KHOIBEN LAMCTY TNHH LOC NGOC KHANH
16:00 TIEN DAT 082.8072.852065LHQUY NHONBACH DANGCTY TNHH VTSB TIEN DAT
17:30 BESTARI6.20104.996189LHJAPANXANG DAU DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
18:30 HAI TIEN 25-ALCI4.3062.501649LHQUY NHONLE QUOC(RQ, TP TH HUNG VUONG)CTY CP DAO TAO VA CUNG UNG THUYEN VIEN BINH MINH
19:30 MINH SON 273.50561001LHVUNG ROBEN LAMCTY DVTM VA VTTB MINH SON
Kế hoạch tàu qua luồng
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-31) 3842682 Fax: (84-31) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)