Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/08/2017 - 18/08/2017 - 17/08/2017 - 16/08/2017 - 15/08/2017 - 14/08/2017 - 13/08/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 18/08/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

08:30 ISEACO GENESIS816718581HA35,19LHNHDVSAI GONCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
08:30 FESCO VOYAGER714715213DV6,9LHDV(CP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:30 NAM KHANH 265.20752354.80LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
10:30 SUNNY QUEEN5.50107.406801.30DD1,HA18LHXDDVSINGAPORECTY TNHH DVHH DONG DUONG
10:30 REFLECTION7.50139.7011247DV9,TC1LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
10:30 IBN AL ABBAR7.50183.2124376HA17,35LHNHDVDA NANGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
10:30 SINH DOI 102 (SB)279.053804VCDONG HAIHAI DUONGCTY CP VAN TAI SONG BIEN SINH DOI
11:00 HOANG THANH 35-ALCI4.60672073LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH HOANG THANH
12:30 UNI-ASPIRE8.2016515511S,STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTCHINACTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
12:30 JINYUNHE7.50182.8724244HA17,19,35LHPTSC DVHONG KONGCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
12:30 BIENDONG MARINER5.50149.5012400HC44,36LHDV(CHP)QUANG NINHCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
13:00 NAM PHAT STAR579.903084LHTLVCSAI GONCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:00 HUNG MANH 885.4078.603200LHTLVCDONG NAICTY CP VTB HUNG MANH
13:00 SON LOC 095.2078.683126LHBEN LAMDONG NAICTY TNHH TMDVVT HOA PHUONG NAM
14:00 AN PHU 8682.4069.402041.60FRTLVCDIEN CONGCTY CP TM VT DAU KHI HAI PHONG
14:30 TAN CANG PIONEER7.60118.027060HL689,688LHC128VUNG TAUCN CTY CP VTB TAN CANG
14:30 MORNING VISHIP8.30115.028721HA17,19LHC128SAI GONCTY CP VTB VINAFCO
14:30 HAI HA 6683793100LH19 - 9DUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:30 NORDLION7169.9923573DT,HC34LHDV(CHP)QUY NHONHOI AN COMPANY LTD
16:00 LP HARMONY (SB)3.5096.505585HC45,43LHCHPHA TINHCTY TNHH LE PHAM
16:30 PRUDENT7.20113.016832HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
16:30 HUNSA BHUM715018196HA19,35LHHAI ANSINGAPOREVNT LOGISTICS HAI PHONG
17:00 EPIC 0831039850LHHON DAUCAM PHAFGAS PETROL., JSC
18:00 SHINLINE 156.60127.9013409HC43,47LHCHPSAI GONVOSA HẢI PHÒNG.
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 NGOC MINH 27-BIDV2.80701948VCCHPVAT CACHCTY CP TMDV VTB NGOC MINH
09:00 QUANG ANH 262.6079.903034VCQUYNH CUBEN LAMCTY TM&VTB QUANG ANH
09:00 NAM PHAT QUEEN379.993242.40VCTLVCVAT CACHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 SON LOC 09578.683126VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY TNHH TMDVVT HOA PHUONG NAM
10:30 NAM PHAT STAR579.903084VCVAT CACHTLVCCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:30 CONG THANH 189379.803199VCSONG DA 12.4BEN LAMCTY CP DV MINH NHAT THANH
12:30 THUAN HAI 68 (SB)372.282165.97VCTLVCVAT CACHCTY TNHH MTV TM&VT MINH HAI HD
15:00 VINAKANSAI 013.6097.125188DX1,HL689FRDOAN XABACH DANGCTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
15:00 DIEM DIEN 294.2078.633258.60VCBEN LAMDONG HAICTY TNHH DIEM DIEN
15:30 HUY HOANG 182.8079.573022VCDONG HAIBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN TM VA DVVT HUY HOANG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

05:30 OCEANUS 95.4099.905054HA18,DD1LHCHINAXDDVFGAS PETROL., JSC
07:00 EPIC 0831039850LHTRA VINHHON DAUFGAS PETROL., JSC
08:00 YONG XIANG 325.80110.307100HL688,BD2LHJAPANCANG CA HLCN CTY CP VIET LONG
09:00 THANH LIEM 09378.703234LHSAI GONBEN LAMCTY TNHH THANH LIEM
09:00 THANH CONG 09-ALCI4.50793189LHLONG ANBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
09:00 QUANG ANH 062.9057931LHHON KHOIBEN LAMCTY TM&VTB QUANG ANH
09:00 TUAN CUONG 88379.603140LHQUANG NGAIBEN LAMCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 CAT TUONG 26379.803207LHNAM DINHBEN LAMCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 KHANH NGOC 183.5069.931914LHQUY NHONNAM NINHCTY TNHH VTB HA KHANH NGOC
09:30 SITC WEIHAI8142.7012827DV9,TC1LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
10:00 PHUC KHANH6.801328238.70HC36,46LHDA NANGCVCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
10:30 CUU LONG GAS4.2095.502998HA17,18LHNGHE ANMIPECCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
11:00 HUU NGHI 1394.7079.902915LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
11:30 GREAT DOLPHIN6.601157695HL689,BDLHCHINAHAI LINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11:30 SUNNY LAVENDER7.50137.6812419DV6,9LHKOREADV(CP)CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
11:30 IAL 0017.8014515640HC34,43,44LHTAIWANDV(CHP)CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
12:00 BANI BHUM6.50146.3013825HA18,DX1LHTAIWANNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
12:00 ALVORADA7.60115.4511664HC54,47LHKOREACHPCN CTY TNHH VTMG THUE TAU BIEN DONG A SAI GON
12:00 DA CUI YUN6.90166.5028367DT,HC43LHDUNG QUATCHPCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
12:00 FORTUNE FREIGHTER7.80123.578938HC36,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
13:00 DAI DUONG 88378.633117LHHAI DUONGBEN LAMCTY TNHH VTB DAI DUONG THAI BINH
13:00 THANH BINH 18 (SB)269.702272CTTHANH HOAVAT CACHCTY TNHH VTB THANH BINH
13:30 SENTOSA TRADER9.1015416742HL699,BD2LHHONG KONGNHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
13:30 HEUNG-A JANICE7.5014112472HC16,45LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
13:30 GLOVIS CARAVEL8.70199.9520434S.STAR,SKY,HA17LHSAI GONVIPG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
13:30 NORDLILY8.30169.9923524HA17,35LHSINGAPORENHDVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
15:00 DUC VIET 5684.5078.602918LHLONG ANNAM NINHCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:30 NEW HUNCHUN6.301005029HL689,688LHCHINAC128CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:00 VICTORIA 196.3091.945195DX1,HL689LHHA TINHTRANSVINACTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:00 APOLLO LYNUX7.80100.728188HC54,47LHCHINACHPCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:00 FENG AN8.80158.6020905DX1,HL689,S.SKYLHCHINADOAN XACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
17:00 TIEN THANH 684.2074.363075.20LHPHU MYVAT CACHCTY TNHH TMDVVT HOA PHUONG NAM
17:30 SM TOKYO7.90147.8713760HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
18:00 UNI-ACCORD816515511S.STAR,SKY,HA17LHCHINAG.PORTCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
19:30 SITC YOKKAICHI8.10141.0311847BD2,HL689LHHONG KONGTC 189SITC VIETNAM
21:30 TRUNG THAO 1818-BLC575.702703LHHA TINHPETECCTY CPTM DUC THO
22:00 VISSAI VCT 025.9015322500LHCHINAHA LONGCTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
23:30 TM-HAI HA PETRO6.201044813BD2,HL689LHTHAI BINHK99CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

11:00 PHU AN 103.60661873LHDONG NAIHAI DUONG
06:00 HUNG CUONG 1264.5079.803148.20LHQUY NHONHAI DUONG
05:00 HA PHUONG 18 (SB)5.6074.602970LHCHINFONSAI GON
13:00 MINH TIEN 15258.04905CTNINH BINHHOANG THACH
09:00 HAI PHUONG 102379.943069LHDA NANGCHINFON
09:00 VIET PHU 26 (SB)2.70793243CTHAI DUONGQUANG NINH
11:00 VAN KIEU 184.4069.851900LHHAI DUONGLONG BINH
17:00 SENCO 012.6067.501926LHKY HAPHUC SON
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)