Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
22/09/2021 - 21/09/2021 - 20/09/2021 - 19/09/2021 - 18/09/2021 - 17/09/2021 - 16/09/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/09/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

06:00 VT THANH CONG 168 (SB)2.5079.233270CTBEN LAMTHANH HOACTY CP VAN TAI BIEN 68
06:30 HERON4.80116.926954.20CL15,18LHEURO DINH VUDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
09:00 VU GIA 6685.2079.803187LHTU LONGSAI GONCTY TNHH VTB VU GIA
10:30 WISDOM GRACE7.50161.8518193HP008,DV9LHDINH VUTHAILANDSITC VIETNAM
10:30 BALTIMORE HIGHWAY7.60179.9915341K1,43LHTAN VUTHAILANDCTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
12:00 MORNING VINAFCO8.20115.028721HC34,54LHCHUA VEDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
12:00 CRESTONE6.20189.9943406DT,HC28,45LHHOANG DIEUINDONESIACTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
12:00 NAM KHANH 88574.682484LHVAT CACHDONG NAICTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
12:30 GT EQUALITY5.20107.486815689,BD2LH19 - 9DUNG QUATCTY CPTM DUC THO
12:30 PADIAN 47.90161.1318067DT,43LHDINH VUCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:30 NORDTIGER8.10169.8523574TP2,35,950KWLHVIP GREEN PORTMALAYSIACONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
14:30 GLORY FORTUNE8.40147.8413979HA17,19LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
14:30 SITC ZHEJIANG8.10171.9921355HP008,DV9LHDINH VUDA NANGSITC VIETNAM
15:00 XIN WEN ZHOU8.60255.1067052TC86,62,28LHHICTCHINACONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
15:00 PHUC HAI 6884.5069.851986.60LHHOANG DIEUNGHI SONCTY TNHH VTB PHUC HAI
16:00 ATN GLORY4.5015023783LHDT NAM TRIEUQUANG NINHCTY TNHH DVHH MINH LONG
17:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936HC28,47LHVIET NHATTHANH HOACONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
18:00 SN QUEEN5109.3111536HC28,46LHHOANG DIEUHA TINHCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
18:30 YM INITIATIVE8.40172.7022027HP008,699,800KWLHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

09:00 NAM PHAT QUEEN379.993242.40LHTRANSVINAVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 HANNARA5.20102.704576HA18,19LHMPC PORTLACH HUYEN 2TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM
15:30 TIGER2.8088.303483HC47LHVAT CACHTLVCCTY TNHH DVHH MINH LONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 SN QUEEN6.63109.3111536HC28,46LHKOREAHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
07:30 PHUONG NAM 145 (SB)6.8079.804779LHDUNG QUATMPC PORTCTY TNHH HUNG NGHIEP PHUONG NAM
07:30 MARIGOLD6.7013111921HL689,699LHINDIAEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:00 HA DUONG 09 (SB)3.1079.653093.80LHDONG NAIHOANG DIEUCTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
08:00 MANH THANG 686.60794041LHDUNG QUATMPC PORTCTY CP TM &VT MT HA NOI
08:00 MANH THANG 69 (SB)5.3079.803449.90LHDUNG QUATTRANSVINACTY TNHH TM & VTB HAI DUONG
10:00 MINH TIEN 99 (SB)4.7079.803696LHQUANG NGAIHOANG DIEUCTY TNHH VTT MINH TIEN
11:00 AN HUNG 364.7079.143300LHDONG NAITU LONGCTY CPVT AN HUNG
11:00 HOANG BAO 68 (SB)3.5069.981961LHBINH THUANVAT CACHCTY TNHH VTB HOANG BAO
11:30 MAERSK NUSSFJORD7.40171.9328697DT,44,935KWLHTHAILANDTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
12:30 TRONG TRUNG 894.6088.803085CL15LHSAI GONTHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
13:00 THUAN PHAT 094.80783252LHDONG THAPTIEN MANHCTY CP HANG HAI SEVEN SEAS
13:00 HOANG ANH 45 (SB)2.4075.453528CTQUANG NINHHOANG DIEUCTY TNHH TM VA VT THUY HOANG ANH
13:00 DUC VIET 568-18579.803146.90LHVUNG TAUDONG HAICTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
13:30 TM-HAI HA PETRO6.201044813689,BD2LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH VT THUY BO HAI HA
13:30 LADY KATHLEEN5.5099.964281HA18,19LHCHINAEURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
13:30 SAI GON GAS4.70952999CL15,18LHTHAI BINHTOTAL GASCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
15:00 TRUNG DUNG 26 (SB)256.95835NTTHAI BINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
15:30 PADIAN 28.5014715247HC43,44LHMALAYSIATAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
15:30 STARSHIP LEO8.80172.1323927689,699,TP3LHHONG KONGVIP GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 ORIENTAL PHOENIX6187.6342584DT,HC28,45LHTAIWANHOANG DIEUCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
16:00 ORIENTAL LUNA8.60103.6310245HC28,46LHJAPANHOANG DIEUVOSA HẢI PHÒNG.
16:00 DOLPHIN 014.70127.2012944.90LHSINGAPOREDT PHA RUNGCTY TNHH MTV VIETFRACHT HP
16:30 INTERASIA CATALYST10.20261.7050595TC86,62,28LHSINGAPOREHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
17:00 HOANG TUAN 69579.573668LHINDONESIAVAT CACHCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
17:30 SAN LORENZO9.1017221454DT,44,800KWLHSINGAPORETAN VUCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
17:30 KMTC TOKYO8.20172.0722444K1,43LHHONG KONGDINH VUCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
17:30 PRIME.8.7014512562HA17,19LHHONG KONGCANG 128S5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
19:30 YM HAWK8.9016819104TP2,699,BD2LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
19:30 MAERSK VALENCIA8.70175.5023482K1,44,900KWLHHONG KONGTAN VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
20:00 RUN XING7.10132.608238689,699LHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
20:30 MARITIME 196.1091.945197HC28,47LHAN GIANGNAM NINHCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
20:30 GOLD STAR 15599.915928.90LHSINGAPOREBEN LAMCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
23:00 TUAN DUNG 25 (SB)6.2079.904299LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

17:00 HOA PHUONG DO2.5052.35174LHBACH LONG VICANG 128
18:00 HOA PHUONG DO..2.5052.35174BDCANG 128CSB
11:00 NAM KHANH 994.50793182LHVUNG TAUHAI DUONG
13:00 MINH THANH 265.2069.983117.20LHVUNG TAUHAI DUONG
11:00 THAI HA 66 (SB)5.6079.903916LHHA TINHHAI DUONG
11:00 PHUONG NAM 574.8079.803100LHVUNG TAUHAI DUONG
11:00 HP 4480 (SB)3.4069.981924LHCUA LOHAI DUONG
09:00 GIANG ANH 18 (SB)4.2079.973025.84LHHAI DUONGLONG AN
14:00 NGUYEN DUONG 86 (SB)3.6072.201993SCHUEXM HAI PHONG
13:00 THUY AN 26369.751986.60LHQUANG NAMHAI DUONG
13:00 HOANG SA 26 (SB)271.701850CTQUANG NGAIBEN KIEN
13:00 DUC MINH 888 (SB)4.7079.992921LHDUNG QUATHAI DUONG
08:30 MINH HANG 36 (SB)4.5079.864050.80LHHAI DUONGTHANH HOA
15:00 BINH DUONG 195742559LHCHINFONKY HA
09:30 TIEN HUNG 99 (SB).2.3069.981918VCHAI DUONGGIA DUC
11:09 QN-8858 (SB)3.5079.902557LHTHANH HOABEN KIEN
14:30 VIET THUAN 28 (SB)3.3073.982401SCDA BACQUANG BINH
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)