Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
22/11/2019 - 21/11/2019 - 20/11/2019 - 19/11/2019 - 18/11/2019 - 17/11/2019 - 16/11/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 21/11/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 NEW SAILING 53.6074.902800HA18LHCANG CA HLCHINACTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
00:30 HOANG HA STAR3.4089.502993CL15LHBEN CANG EURO DINH VUDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
02:30 ULTIMA7.5014111650HA17,19LHNAM DVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
02:30 JJ NAGOYA6135.2011064HL689,BD2LHNHDVHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 SILVER SEA3.6096.304020HC28,47LHVIET NHATVAN PHONGCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
04:30 KHARIS HERITAGE7.5014715221HC36,45LHDV(CHP)CHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:30 TAN CANG FOUNDATION7.30112.517040HL689,BD2LHC128SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
05:30 STAR 894.9079.802995LHBEN CANG TU LONGSAI GONCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
06:30 SITC PYEONGTAEK.8161.8518077DV9,TCLHDV(CP)THAILANDSITC VIETNAM
06:30 VIET GAS4.2078.031600CLLHTOTAL GASDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
06:30 PREMIER8.50143.8012473HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
08:00 PACIFIC GRACE8.5014412368DX,STLHNAM HAIQUY NHONCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
08:30 TIEN PHONG 032.8030.8085.10CTPTSC DVQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
08:30 HAI AU 182.5025.50145.60CTPTSC DVQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
08:30 WAN HAI 2678.20198.0423623TNK1,HC36,1455HPLHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
09:00 IAN H10.2027867785A10,18,86LHHICTCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
10:00 TRUONG SINH 682.5079.803179.70VCBEN CANG TU LONGHAI DUONGCTY TNHH VTB TRUONG SINH
10:00 TRUNG DUNG 26 (SB)2.2056.95835NTBACH DANGSAI GONCTY CP TMVT TRUNG DUNG
10:00 HAI AU 3533285.10CTPTSC DVQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
10:30 HAI HA 268 (SB)579.233243.70LHVAT CACHCAN THOCTY TNHH VT THUY BO HAI HA
10:30 SITC YANTAI7.90143.2012378HL689,BD2LHTC 189CHINASITC VIETNAM
12:30 HAIAN MIND9179.7025794.70TP2,HL699,HA19,700KWLHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
13:00 HIEN ANH 6685.1079.803209LHBEN CANG TU LONGDONG NAICTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:00 MARION ACE5.60110.018952HC28,43LHCHPQUY NHONCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
14:00 EVER WISDOM3.3079.663645LHDOAN XACHINACTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
14:00 ALICIA 85.50115.6313030HC44,54LHCHPSAI GONVOSA HẢI PHÒNG.
14:30 BIEN DONG STAR8.30120.809108HC36,45LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
15:00 AMALTHEA10268.8052788A10,18,86LHHICTCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 HAI NAM 663.50793010.20LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH HAI NAM
16:30 VINALINES PIONEER7.50120.849088HC36,45LHDV(CHP)SAI GONDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
17:30 THANH TRUNG 362.8074.502656VCNAM NINHHAI DUONGCTY TNHH HANG HAI HOANG PHUONG
20:30 SEA ELEGANT5.60144.0319735HA17,19LHBEN CANG EURO DINH VUSINGAPORECTY TNHH ISS - GEMADEPT
22:30 ZHONG LIAN HAI XIA6.90149.7612707HA17,19LHPTSC DVCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

06:30 AN HUNG 273.4069.861987.90VCNAM NINHBEN LAMCTY TNHH VTB AN HUNG
14:00 MOON BRIGHT2.8079.903084VCTIEN MANHVAT CACHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
14:00 GAS COURAGE4.40963183HA19,BD1LHBEN CANG EURO DINH VUBGCTY TNHH DVHH DONG DUONG
15:00 HOANG HA 162 (SB)1.7054.94763SCBACH DANGPETECCTY TNHH HOANG HA
16:00 NAM PHAT 02379.803090.30VCVAT CACHVIET NHATCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
17:30 HAI HA 1282.4079.803193VCQUYNH CUVAT CACHCTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
21:30 SAI GON GAS4.10952999CL,BD1LHBGBEN CANG EURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SEA ELEGANT7144.0319735HA17,19LHSAI GONBEN CANG EURO DINH VUCTY TNHH ISS - GEMADEPT
01:30 GAS COURAGE5.50963183HL689,699LHCHINABEN CANG EURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
03:00 XI CHANG HAI9.7317527275LHSINGAPOREHA LONGCTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
05:30 VINALINES PIONEER7.20120.849088HC36,45LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
07:30 ZHONG LIAN HAI XIA7.50149.7612707HA17,19LHCHINAPTSC DVS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
08:00 TAN CANG 624.2027.85153LHTHANH HOAHICTCTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
08:00 HAIAN LINK7.9014715750ST,SKLHHONG KONGBEN CANG GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
09:30 ANH DUY 168-BIDV3.60701934LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH VTB HOANG DUY
09:30 AS SERENA8.60175.1022314HA19,TP3,HL699LHHONG KONGNHDVCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
11:30 HAI AU 182.5025.50145.60CTQUANG NINHPTSC DVCTY CP DV HANG HAI HAI AU
11:30 HAI AU 3533285.10CTQUANG NINHPTSC DVCTY CP DV HANG HAI HAI AU
11:30 TIEN PHONG 032.8030.8085.10CTQUANG NINHPTSC DVCTY CP DV HANG HAI HAI AU
13:30 GAS EMPEROR5.701055599HA18,19LHCHINABEN CANG EURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
13:30 KOTA JAYA7.10193.0324921HL689,699,BD2,1435HPLHSINGAPORENHDVCTY LIEN DOANH PIL VIET NAM
13:30 HAIAN TIME7.60161.8518055TP2,TCLHDA NANGHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
13:30 HAI HA 5584.9078.632828.70BD1LHDUNG QUATBEN CANG XANG DAU 19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:00 SKY HOPE8.20145.7111948HA17,STLHCHINANAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14:00 TRUNG DUNG 168 (SB)1.3050.50724.80VCNAM DINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
14:00 DERYOUNG SUPERSTAR6.30100.498289HC43,47LHHONG KONGCHPVOSA HẢI PHÒNG.
15:30 FILIA T8.3017223421TP3,HA19,TC,1200KWLHSINGAPOREVIPG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
15:30 TRUNG DUNG 094.80793050LHDONG NAITLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 VP ASPHALT 24.60983095HC28,47LHSINGAPORETHUONG LYVIPCO HALONG CO., LTD
17:00 XUAN HIEU GROUP 2862.8079.572870LHQUANG NINHBEN CANG TU LONGCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
17:00 14-11-874.4069.951964.70LHNHA TRANGNAM NINHLU DOAN 273 - QK3
17:30 TUAN CUONG 885.1079.603140LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 PHUC THAI7.70129.528271HC34,54LHDA NANGCVCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
20:00 VSICO PIONEER7.20112.507064HC44,54LHSAI GONCVCTY CP HANG HAI VSICO
20:30 COSCO WELLINGTON12261.1049962A10,18,86,1600KWLHSINGAPOREHICTCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

05:00 HUNG DUNG 12 (SB)5.30790LHDIEN CONG THANH HOA
07:00 TRUONG XUAN 094.5069.402028.55LHDA BACLONG AN
05:00 HUNG KHANH 89 (SB)4.4076.212968LHHAI DUONGDA NANG
08:00 THANH NAM 695.2078.803198LHCHIN FON SAI GON
09:00 HONG BANG 682.4072.301947.70CTHAI DUONGQUANG NINH
07:30 MANH THANG 68 (SB)3.2079.904041LHHAI DUONGDUNG QUAT
07:00 SUNRISE 268 (SB)4.3066.502254LHDA BACDUNG QUAT
06:00 GIA HUNG 268(SB)2.4071.502020FRHAI DUONGCHIN FON
09:30 HAI PHUONG 1024.7079.943069LHVUNG TAUHAI DUONG
10:30 DA NANG GAS4.7099.904770SCNM NOSCOOPEN SEA
10:00 HONG FU4.80813300SCNM NOSCOOPEN SEA
12:30 VOSCO SKY4.70189.9052523SCQUANG NINHNM NOSCO
11:00 THANG LOI 09-ALCI5793098LHCHIN FONSAI GON
15:00 SINH DOI 102 (SB)579.053804LHHAI DUONGDUNG QUAT
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)