Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
23/10/2017 - 22/10/2017 - 21/10/2017 - 20/10/2017 - 19/10/2017 - 18/10/2017 - 17/10/2017
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 22/10/2017
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 LUCKY MERRY8.20171.9921436HA17,35LHNHDVDA NANGHOI AN COMPANY LTD
00:30 YONG TONG 18.4013213602DD01,HA17LHXDDVSINGAPORECTY TNHH DVHH DONG DUONG
02:00 VINALINES DIAMOND8.40147.8713760DX01,HL689LHDOAN XASAI GONCÔNG TY VẬN TẢI BIỂN CONTAINER VINALINES
02:30 BELAWAN8.20171.9921973DT,HC43LHDV(CHP)CHINADAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
02:30 YM INSTRUCTION8.50172.7022027HA17,35LHNHDVHONG KONGCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
04:00 TEKNOGAS4.2099.974999NILLHBGMALAYSIACTY TNHH DVHH DONG DUONG
04:00 ASIATIC NEPTUNE7.5014912690ST,SKLHG.PORTCHINACN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
04:30 ALPHA GAS4.8092.553753HA17,18LHXDDVDUNG QUATCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
05:00 HOANG GIA 45579.803100VCSONG DA 12.4CAN THOCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
06:00 HOA BINH 273742715VCBEN LAMCHINACTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
06:00 CHITRAL10.40185.7346710QNHA LONGCHINACTY CP TMDV VA TIEP VAN PHIA BAC
06:30 PROSPER8.40119.168515HA18,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
06:30 DOLPHIN STRAIT7.50147.8713996HA17,19LHHAI ANCHINACTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
07:30 PHUONG NAM 465793090.30LHSONG DA 12.4CAM RANHCTY TNHH PHUONG NAM
08:30 HAI HA 558378.632828.70SCBACH DANGDUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
08:30 VENUS 083.5067.961167LHXDDVDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
10:30 THANH PHAT 18-ALCI2.2064.131516FRVAT CACHCHINFONCTY CP TM DAI LY VTB THANH PHAT
10:30 BIENDONG NAVIGATOR7.50149.5012400TC01,DV09LHDV(CP)HONG KONGCTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
10:30 LINDAVIA7.50188.1230621HA18,19,35LHVIPG.PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
11:30 HAI HA 88379.812920LHMIPECDUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
12:00 VIET PHUC 072.50793016FRQUYNH CUCHINFONCTY TNHH VTB TAN VIET PHUC
12:30 SITC YOKKAICHI7.70141.0311847BD02,HL689LHTC 189CHINASITC VIETNAM
14:30 HAI HA 6683793100LH19 - 9DUNG QUATCTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 HUNG KHANH 10 (SB)5.50895087HCLHCHPTHANH HOACTY CP TM XUAN TOAN
16:30 RATHA BHUM6121.908018LHC128HONG KONGVNT LOGISTICS HAI PHONG
16:30 AQUAMARINE GAS471.501670LHXDDVDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
16:30 UNI-ASPIRE7.2016515511HA19,35LHPTSC DVMALAYSIACTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
17:30 BINH NGUYEN 36-BLC2.4069.951948VCSONG DA 12.4HAI DUONGCTY TNHH TM DICH VU 688
18:30 JASA BAKTI7.20179.9912308TBK1,HC43LHDV(CHP)THAILANDCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:00 FRISIA ALSTER7.70147.8513738.10DX1,BD2LHNAM HAICHINACTY TNHH DVVT HH NGOI SAO VN (STARVINA)
22:30 PADMA7.1016821562STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY LD VT EVERGREEN VN CN HP
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

08:30 PV ALLIANCE493.504999DD01,HA18SCPETECBACH DANGCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
17:00 TRUONG DUNG 268 (SB)1.4057.60991.50CTBGBACH DANGCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
17:00 TRUONG DUNG 02 (SB)1.4060.55811.70CTBGBACH DANGCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
21:30 VITAMINGAS4.6095.552997HA17,DD1BDXDDVXDDVFGAS PETROL., JSC
23:30 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80SCPETECBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 RATHA BHUM6.20121.908018LHHONG KONGC128VNT LOGISTICS HAI PHONG
01:30 VENUS 084.5067.961167LHVUNG TAUXDDVFGAS PETROL., JSC
01:30 JASA BAKTI7.90179.9912308DT,HC45LHSAI GONDV(CHP)CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
02:00 FORTUNE NAVIGATOR8.10119.108515HC36,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
04:00 DA FU8.1015316957DT,HC28LHCHINACHPCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
05:30 AQUAMARINE GAS4.5071.501670LHVUNG TAUXDDVFGAS PETROL., JSC
06:00 BBC THAMES8.4014317299DX01,DV06LHUNITED OF AMERICANDOAN XACN CTY TNHH WILHELMSEN SUNNYTRANS TAI TP HP
06:00 SINOKOR HONGKONG7161.9017468ST,SKLHHONG KONGG.PORTCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 MARINE BLUE8.10124.5513336HC43,47LHJAPANCHPVOSA HẢI PHÒNG.
06:30 DYNAMIC OCEAN 015.4092.054898LHCHINATLVCFOREVER PESCADORES S.A. PANAMA
07:30 HAIAN PARK7.10144.8312649HA17,19LHHONG KONGHAI ANCTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
09:00 TRUONG XUAN 184.5069.401974.90LHAN GIANGTIEN MANHCTY CP VTB TRUONG XUAN
09:00 TRUONG XUAN 165.4078.633224LHAN GIANGTIEN MANHCTY TNHH VTB XUAN TRUONG
09:30 SUNNY CAMELLIA8.4514111650HC43,16LHCHINADV(CHP)CN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
09:30 HONGKONG VOYAGER8.5014715219DV09,06LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
09:30 HAI LINH 027.90118.0611394HA17,19LHDUNG QUATHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
10:30 GOLDEN OCEAN 153.6091.944990.10LHVUNG TAUHON DAUCN CTY TNHH WILHELMSEN SUNNYTRANS TAI TP HP
11:00 THUAN PHAT 092.80783252LHQUY NHONNAM NINHCTY CP VTB THUAN PHAT
11:00 LONG SON 38379.603045VCHAI DUONGSONG DA 12.4CTY TNHH DT TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 AN THANG 684.8079.802996LHCHINATLVCCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
12:00 DAI LOC 363.2057.20998LHLONG ANCANG CAMCTY CP TM & DV VTB MINH TUAN
13:00 SON LOC 095.1078.683126LHLONG ANSONG DA 12.4CTY TNHH DV VTSB SON LOC
13:00 AN TRUNG 463.5070.802252LHQUY NHONBEN LAMCTY CP TM VT AN TRUNG
13:00 THANG LOI 274.1074.853148LHVUNG TAUVAT CACHCTY CP VT& TM HA PHUONG
13:30 VITAMINGAS4.6095.552997LHCUA LOXDDVFGAS PETROL., JSC
13:30 MORNING VISHIP7.90115.028721HA17,19LHDA NANGC128CTY CP VTB VINAFCO
15:30 HAIAN BELL7.90154.5016584HA19,35LHSAI GONDV(CP)CTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
17:30 JINYUNHE7.60182.8724244LHHONG KONGPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
17:30 TAN CANG VICTORY7.30109.396029HL688,689LHSAI GONC128CN CTY CP VTB TAN CANG
18:00 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80NTDIEM DIENPETECCTY CP TMVT TRUNG DUNG
19:00 PHU AN 1683.8069.851917LHKHANH HOANAM NINHCTY CP PHU AN
19:00 HOANG GIA 564.60793090LHLONG ANNAM NINHCTY TNHH VTB HOANG GIA -HAI PHONG
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

07:00 VIET THUAN 362.30793155CTQUY NHONDIEN CONG
07:00 THANH DAT 28-ALCI5793089LHHAI DUONGQUY NHON
05:00 VAN KIEU 184.4069.851900LHHAI DUONGLONG BINH
13:00 THANH THANG 1892.80790LHCUA LOHAI DUONG
11:00 CHU LAI 09256963.30CTDA NANGDIEN CONG
13:00 THAI SON 10 (SB)2.50740LHDA NANGCHINFON
13:00 HOANG BANG 682.80720LHCAM RANHHAI DUONG
13:00 HOA MAI 684793221LHVINH LONGHAI DUONG
13:00 XUAN LOC 014.8069.992412LHHAI DUONGNHA TRANG
09:00 BINH PHUONG 305+A CHAU 982.50700NTTHUY NGUYEN/RLQUANG NGAI
07:30 XUAN TUNG 09-BLC4.5069.851941LHHAI DUONGCAN THO
14:30 THAI HA 185.1079.803149LHHAI DUONGNHA TRANG
17:00 THANH DAT 98-BLC4.50793128LHVUNG TAUHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)