Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
26/11/2020 - 25/11/2020 - 24/11/2020 - 23/11/2020 - 22/11/2020 - 21/11/2020 - 20/11/2020
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 25/11/2020
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 GENIUS STAR VIII6119.9912005DX1,CL15LHTRANSVINASAI GONCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
03:00 GENOVA11260.6850532A10,62,86LHHICTCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:00 HOANG ANH 45 (SB)675.453528LHTU LONGCAN THOCTY TNHH TM VA VT THUY HOANG ANH
06:00 MIIKE7.80127.7014041HC43,46LHHOANG DIEUAUSTRALIACTY TNHH LE PHAM
06:00 HAI PHUONG SUN3.60914374.90HC43,46LHHOANG DIEUMACAOCTY CPTM DUC THO
06:00 THANH THANG 1892.6069.861970CTTIEN MANHQUANG NINHCTY TNHH DICH VU VAN TAI THANH CHINH
06:30 EVER CALM7.8017221680ST,SK,TC01LHVIP GREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
06:30 MARIANNA 285.50118.897878.30689,699LHDAPINDONESIACTY CPTM DUC THO
06:30 WAN HAI 1628159.5917697K1,HC45LHTAN VUTAIWANCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
07:00 HOANG BACH 185.2079.803145LHTU LONGCAN THOCTY CPVT AN HUNG
08:00 HOANG ANH 36 (SB)2.10793197VCTU LONGHAI DUONGCTY TNHH TM VA VT THUY THANH BINH
08:30 GREAT LADY51187130.30689,BD02LH19 - 9DUNG QUATCTY CPTM DUC THO
08:30 TAY DO STAR4102.806500HA18,19LHMPC PORTHA TINHCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
08:30 WAN HAI 2228172.1523805K1,HC36LHTAN VUCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
08:30 PROGRESS8.6014512550HA19,TP3LHPTSC DINH VUSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
09:30 AN TRUNG 46 (SB)5.6070.803194LHBEN LAMDONG NAICTY TNHH VTB ANH DUONG
10:30 HAI HA 6183.2079.903544.50LHK99THAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 TAN CANG 864.2032.22110LHHICTQUANG TRICTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
10:30 CAPE FLORES8.5015516397ST,HA35LHNAM HAI DINH VUCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
10:30 YM HAWK8.5016819104TP02,689LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
11:00 THAI HA 89 (SB)5.2079.963850LHDAPNGHE ANCTY CP TM&VT THAI HA
12:00 PHUC HUNG6.501158300HC34,44LHCHUA VECUA LOCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
12:00 BBC ST. PETERSBURG5.4014713350DX1,TC1LHNAM HAIKOREACN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
12:00 PROSPER8.40119.168515HC34,44LHCHUA VESAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
12:30 TAN CANG FOUNDATION7.30112.517040689,699LHTAN CANG 189SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
12:30 HAIAN VIEW8.60171.9921440HA35,TP2,760KW`LHHAI ANVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
13:00 HAI HA 1284.5079.803193LHTU LONGCAM RANHCTY TNHH DAU TU XAY DUNG VAN TAI HAI MINH HUNG
14:00 TRUNG HUY 5885.1079.803153LHTIEN MANHVUNG TAUCTY TNHH VAN TAI BIEN TRUNG HUY
14:30 BEXPETRO I4.801055586689.699LHEURO DINH VUTO ORDERCTY TNHH DVHH DONG DUONG
16:30 MCC QINGDAO7.90185.9937056HA35,TP2,1250KWLHVIP GREEN PORTDA NANGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
23:30 APOLLO PACIFIC4.60101.982995.80LHBEN GOTDUNG QUATFGAS PETROL., JSC
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

07:00 THINH LONG 252.8078.633256VCHOANG DIEUVAT CACHCTY TNHH TM THINH LONG
07:30 THAI HA 89 (SB)4.6079.963850BDBACH DANGDAPCTY CP TM&VT THAI HA
08:30 AN TRUNG 46 (SB)5.6070.803194VCTU LONGBEN LAMCTY TNHH VTB ANH DUONG
09:30 HAI MINH 162.6079.603069.70VCBEN LAMTU LONGCTY TNHH TM VTB HAI BINH
10:00 GAS STELLAR4.7096.203866CL15,18LHEURO DINH VULACH HUYEN 2CTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
11:00 APOLLO PACIFIC4.70101.982995.80CL15,18VCTHANG LONG GASHAI LINHFGAS PETROL., JSC
13:30 GREEN PACIFIC7.8014715209HC36,45/HA17,19BDTAN VUNAM HAI DINH VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
18:00 JADE STAR 154.30924998HA18,19LHPETECLACH HUYEN 2CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
18:00 HAI HA 58487.504095HC47VCVAT CACHVAT CACHCTY CPTM DUC THO
18:00 APOLLO PACIFIC4.50101.982995.80CL15,18LHHAI LINHBEN GOTFGAS PETROL., JSC
19:00 BIENDONG NAVIGATOR6.60149.5012400HC36,45LHTAN VUHON DAUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
19:00 GAS NIRVANA4.601055886BD2,DX1LHDAI HAIHON DAUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 GAS STELLAR4.8096.203866CL18,DX1LHNGHE ANEURO DINH VUCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
02:00 RICH HONOR6.3587.454031HA18LHCHINACANG CA HA LONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
05:30 GREEN PACIFIC7.8014715209HC36,45LHSAI GONTAN VUCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
06:00 FORTUNE NAVIGATOR8119.108515HC34,44LHSAI GONCHUA VECTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
07:30 EVER PRIDE7.90181.7619308ST,SK,TC1LHCHINAVIP GREEN PORTCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 BIENDONG NAVIGATOR8.20149.5012400HC36,45LHHONG KONGTAN VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
08:00 GAS NIRVANA51055886BD2,DX1LHCHINADAI HAICTY TNHH DVHH DONG DUONG
08:30 XUAN HIEU GROUP 2864.8079.572870LHHA TINHMPC PORTCTY TNHH HOANG PHUONG
08:30 DKC 025.9091.904719HC28,47LHCUA LOVIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
09:00 QUANG ANH 061.9057931CTNINH BINHTU LONGCTY TNHH TM VA VTB QUANG ANH
09:30 HAI HA 88579.812936LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:30 NINHCO 66 (SB)7.1079.944612LHCHU LAIHOANG DIEUCTY CP VTB DAPHACO
10:30 HAI NAM 694.9079.503079.60LHDUNG QUATTHUONG LYCTY TNHH HAI NAM
11:30 VIETSUN DYNAMIC71177708HA19,TP3LHSAI GONCANG 128CTY TNHH LE PHAM
11:30 DRAGON LUCKY6.75111.918518689,699LHCHINADAPCTY CPTM DUC THO
11:30 JJ SUN8147.8713719HA17,19LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
12:00 YONG SHUN6.601229282HA18,SKLHJAPANCANG CA HA LONGCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
12:30 WAN HAI 50912.10268.8052146A8,10,86LHSINGAPOREHICTCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
12:30 DUC NAM 015.2078.633152.10LHCUA LOHOANG DIEUCTY CP DT VA VTB DUC NAM S&G
13:30 SITC KAOHSIUNG8.20139.7211936689,699LHCHINATAN CANG 189SITC VIETNAM
14:00 LANTAU BRIDGE8.30142.7012828ST,SK,740KWLHHONG KONGGREEN PORTCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
15:30 CAPE FORBY8.40170.1520307HA17,TP2,3LHHONG KONGPTSC DINH VUCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
15:30 KMTC TOKYO8.20172.0722444K1,HC36LHHONG KONGDINH VUCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
15:30 DL DAISY5.801064998689,699LHBRUNEIEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
15:30 JITRA BHUM8171.4119722HA35,699,800KWLHTHAILANDNAM DINH VUCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
17:30 TS SHANGHAI7.80141.9316699689,699LHCHINANAM DINH VUCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:00 CAO PHAT 893.3079.803066LHCAM RANHVIET NHATCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
19:30 TC SYMPHONY7.30149.6013818HC36,45LHDA NANGTAN VUS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
20:00 VINAFCO 286.80112.507040HC34,44LHSAI GONCHUA VECTY CP VTB VINAFCO
20:30 SOUTHERN WEALTH5.9091.944998.80HC28,47LHTHANH HOAMIPECCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
21:30 BIENDONG FREIGHTER7.10124.817000HC36,45LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
23:59 PHUC KHANH7.201328238.70HC34,44LHCUA LOCHUA VECTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

07:00 NGOC LINH 19-BLC4.5069.861977.10LHHAI DUONGDONG NAI
06:00 TRUONG GIANG 882.6069.801907CTHAI DUONGNAM DINH
11:00 TRUONG AN 08 (SB)4.1070.982189LHHOANG THACHQUANG NAM
09:00 DAI NGHIA 092.8079.943194LHHAI DUONGCAM PHA
11:00 THANG LOI 1265.2079.834011LHCHINFONQUANG NINH
09:00 THINH LONG 36579.143155.60LHCHINFONQUANG NAM
15:00 MANH THANG 395.3079.143194.40LHDUNG QUATHAI DUONG
09:00 THANH DAT 128 (SB).5673162LHHAI DUONGDUNG QUAT
11:00 HAI HA 284.6078.402422.80LHCHINFONQUANG NAM
17:00 HOANG ANH 88 (SB)4.8078.634238LHCAM RANHHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)