Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
16/09/2019 - 15/09/2019 - 14/09/2019 - 13/09/2019 - 12/09/2019 - 11/09/2019 - 10/09/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 15/09/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 PHUC THAI7129.528271HC54,36LHCVDA NANGCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
02:00 LANTAU BRIDGE7.20142.7012818ST,SKLHBEN CANG GREEN PORTHONG KONGCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
05:00 NAM KHANH 684.6079.803199VCBEN CANG TU LONGCAN THOCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
05:30 TOAN THANG 68-ALCI2.5087.702794.60LHTLVCTHAI BINHCTY CP VTB&TM THIEN TAN
06:00 GUIBEI338LHCANG CAMCHINACTY TNHH THUY CHI
06:30 SM TOKYO6.70147.8713760HA17,19LHHAI ANCHINACTY CP VAN TAI VA XEP DO HAI AN
08:00 NHAT TAN 09574.702523LHBEN LAMCAN THOCTY TNHH TM TAN VUONG
08:30 VENUS 09.4.2099.604319HA17,19LHBEN CANG EURO DINH VUDUNG QUATCTY CP DAU KHI FGAS
08:30 KUO LUNG6168.6018581HA17,35LHPTSC DVDA NANGDVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
10:30 TAN CANG FOUNDATION7112.517040HL689,BD02LHTC 189SAI GONCN CTY CP VTB TAN CANG
11:00 CONG MINH 185.4078.603207LHBEN CANG TU LONGCAN THOCTY TNHH VTB CONG MINH
12:00 PHUONG NAM 69392.505298.60HA18,19LHTRANSVINAQUANG NINHCTY TNHH PHUONG NAM
12:00 FESCO TRADER814715213ST,SKLHBEN CANG GREEN PORTCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
12:30 VINALINES DIAMOND8.10147.8713760HC43,45LHDV(CHP)VUNG TAUDAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
12:30 HA NGOC 092.8078.633236LHBEN CANG TU LONGCAM PHACTY TNHH VTB HA NGOC
12:30 SITC LIANYUNGANG814312738DV6,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
12:30 YM HEIGHTS8168.8016965TP03,HL699LHNHDVDA NANGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
12:30 X-PRESS COTOPAXI6.50175.4923492.40HA35,TP02LHVIPG.PORTCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
13:00 GAS ICON4.501055586LHBGCHINAFGAS PETROL., JSC
14:30 QIU JIN7135.2011064HL689,699LHNAM DVHONG KONGCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
15:00 XUAN HIEU GROUP 2865.1079.572870LHBEN CANG TU LONGDONG NAICTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
15:30 CHAU THANH SHIP 273701970LHNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 PREMIER8.50143.8012473HA17,19LHDV(CP)SAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
16:30 TRUONG HAI STAR 36.30132.608015HL689,699LHC128QUANG NAMCTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
16:30 HAIAN PARK6.50144.8312649HA17,19LHHAI ANHONG KONGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
18:30 SITC OSAKA814111650DV6,TC01LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
18:30 CAIYUNHE6.8018324259HA17,19,35LHPTSC DVCHINACN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
20:30 ULANGA7.7018527200ST,SK,HA17LHVIPG.PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
22:30 WOOSHIN ACE5.601056575DX01,CL15LHDAPCHINACTY TNHH DVHH MINH LONG
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

09:30 OCEANUS 94.2099.905054HA18,19BDBEN CANG EURO DINH VUBEN CANG EURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
12:00 CHAU THANH SHIP 15370.361948VCBEN LAMBEN CANG TU LONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
14:00 NGUYEN NAM KHANH 168-BLC2.8074.363078VCBEN LAMBEN CANG TU LONGCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
19:30 GREEN PACIFIC7.6014715210DX01,BD02SCDV(CHP)NAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 SITC OSAKA7.9014111650DV6,TC01LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
01:30 QIU JIN7.80135.2011064HL689,699LHHONG KONGNAM DVCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
02:30 VP ASPHALT 14.60983102HC28,54LHTAIWANTHUONG LYCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
05:30 TRUONG HAI STAR 35.60132.608015HL689,699LHQUANG NAMC128CTY TNHH MTV VTB CHU LAI-TRUONG HAI
07:30 HAIAN PARK6.10144.8312649HA17,19LHCHINAHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
09:30 CAIYUNHE718324259HA17,19,35LHCHINAPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
10:00 CHAU THANH SHIP 15370.361948VCHAI DUONGBEN LAMCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 HAI DUONG 273.80701942LHQUY NHONQUYNH CUCTY TNHH VTB HAI SON
11:30 BELAWAN7.30171.9921973DT,HC43LHHONG KONGDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
11:30 GREEN PACIFIC7.8014715210TNK1,HC43LHQUY NHONDV(CHP)CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
11:30 CONG THANH 07 (SB)6.5579.905162LHHA TINHC128CTY CP TM DV CONG THANH
12:00 PEGASUS UNIX7.50142.7013002ST,SKLHHONG KONGBEN CANG GREEN PORTVOSA HẢI PHÒNG.
13:30 FILIA T7.7017223421ST,SK,HA17LHHONG KONGVIPG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
14:00 BACH LONG2.6030.5617.97LHBACH LONG VIBEN BINHTONG DOI TNXP HAI PHONG
15:30 BAOHANG7.30159.5917221HL699,TP02LHHONG KONGNHDVCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
16:30 SOUTHERN WEALTH5.4091.944998.80HC28,54LHNGHE ANVIET NHATCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
17:30 VENUS 08.5.3099.604315CL15,DX01LHCHINABEN CANG EURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
17:30 WANA BHUM8.50194.9030832TP03,HA35LHDA NANGNAM DVCONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
17:30 HAI LINH 028.50118.0611394HA17,19LHNGHI SONHAI LINHCTY TNHH HAI LINH
17:30 BIENDONG NAVIGATOR7149.5012400HC43,45LHSAI GONDV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
17:30 AS SOPHIA7.90175.1022314DT,HC34LHTAIWANDV(CHP)CTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
17:30 HAIAN SONG8.60158.7518409HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
18:00 FORTUNE FREIGHTER7123.578938HC36,46LHSAI GONCVCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
19:00 HOANG BAO 892.6056.31950LHVUNG TAUCANG CA HLCTY TNHH VTB HOANG BAO
19:30 MIYUNHE7.80182.8723853HA17,19,35LHHONG KONGPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
19:30 MARCLIFF7.60142.7012779.55HA17,19LHHONG KONGNAM DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
19:30 HSL AQUA7.7014715204HC34,45LHKOREADV(CHP)DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT)
19:30 KING CRIMSON8182.4724150TP02,HA35LHSINGAPORENHDVCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

13:00 MINH HANG 313 (SB)4.9077.203600LHGIA DUCDA NANG
06:00 HUNG DUNG 10 (SB)579.603170LHDIEN CONGTHANH HOA
12:00 HAI HA 128579.803193LHVUNG TAUHAI DUONG
14:00 LOC NGUYEN 685.2079.973067LHSAI GONHAI DUONG
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)