Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/01/2019 - 23/01/2019 - 22/01/2019 - 21/01/2019 - 20/01/2019 - 19/01/2019 - 18/01/2019
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23/01/2019
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 VINAFCO 287.30112.507040HC45,46LHCVDA NANGCTY CP VTB VINAFCO
00:00 SEAS 36.70189.9437227DT,HC28,45LHCHPMALAYSIACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
00:30 CALA PINGUINO7.60171.9922233DV6,9,TC1LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
00:30 UNI-ACCORD8.1016515511STAR,SKY,HA17LHVIPG.PORTTAIWANCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
02:00 FORTUNE NAVIGATOR8119.108515HC44,46LHCVSAI GONCTY TNHH MTV DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
02:30 STARSHIP AQUILA8.20172.1223541DT,HC45LHDV(CHP)CHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
02:30 BIEN DONG STAR7.80120.809108HC34,36LHDV(CHP)SAI GONCTY VAN TAI BIEN VINALINES
04:30 XUTRA BHUM8.10194.9030832TP3,HA35LHNAM DVCHINACTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
05:00 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD2LHBGCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
06:00 DAI HUNG 3083.5041.95320LHCANG CAMCHINACTY TNHH TM & DV HOANG QUE
06:30 GAS EMPEROR4.501055599HA17,18LHXDDVCHINAFGAS PETROL., JSC
06:30 PROMOTE8.40119.168515.50HA17,19LHPTSC DVSAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
08:00 TRUONG DUNG 268 (SB)1.4057.60991.50SCBACH DANGTHAI BINHCTY CP XANG DAU VA VAN TAI TRUONG DUNG
08:30 HAIAN SONG7.50158.7518409HA19,35LHHAI ANCHINACTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
10:00 PRINCESS5.201109998HC45,46LHCHPJAPANCN CTY CP VIET LONG
10:30 SITC PYEONGTAEK.8161.8518077DV6,8,9LHDV(CP)CHINASITC VIETNAM
10:30 WAN HAI 2057.5017423676DT,HC44,43LHDV(CHP)CHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10:30 QUEZON BRIDGE7.40171.9921920DT,HC34LHDV(CHP)TAIWANCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
11:00 BINH NGUYEN 89-ALCI2.80793229LHNAM NINHQUANG NINHCTY TNHH VTB PHUC HAI
11:00 BACH LONG3.6030.67179LHBEN BINHBACH LONG VITONG DOI TNXP HAI PHONG
11:00 MANH THANG 075.2074.523029LHVAT CACHQUANG NGAICTY CP VTB MANH THANG
12:15 NAM THINH 261.20691964CTVAT CACHQUANG NINHCTY TNHH TM VTB TAN TAI
13:30 BLUE OCEAN 024.5096.724936HC46,54LHVIET NHATNGHI SONCTY CPTM DUC THO
14:30 VIETSUN PACIFIC7124.127057HA17,19LHC128SAI GONCTY TNHH LE PHAM
15:30 CONG THANH 1895.2079.803199LHSONG DA 12.4CAN THOCTY CP DV MINH NHAT THANH
16:00 HOANG DUNG 5682.5069.601900FRBEN LAMCHINFONCTY TNHH VAN TAI BIEN GIA HOANG
16:30 HAI HA 518 (SB)1.6056.871018LH19 - 9THAI BINHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 CHANG SHAN3.5079.992500LHCHPHONG KONGCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
20:30 BLUE OCEAN 014.5096.724939HC43,47LHPETECNGHI SONCTY CPTM DUC THO
22:30 HANSE ENDURANCE6.50142.7012793HA17,19LHNAM DVCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:30 MAERSK ATLANTIC6.2015517733HA17,35LHVIPG.PORTHONG KONGCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 GREAT DOLPHIN4.801157695HL689,BD2LH19 - 9BGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
04:30 APOLLO PACIFIC4.80101.982995.80CL15,DX1LHHAI DANGBGFGAS PETROL., JSC
09:30 LADY OF LUCK8.10195.5830730STAR,SKY,HA17LHCNQT HPVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
15:00 PHU LOC 27-ALCI379.803066VCDONG HAIVAT CACHCTY CP VTB TM PHU LOC
17:30 DAI DUONG 885.2078.633117VCVAT CACHTLVCCTY TNHH VTB DAI DUONG THAI BINH
18:00 DIEM DIEN 29378.633258.60VCSONG DA 12.4SONG DA 12.4CTY TNHH DIEM DIEN
23:00 HAI HA 15 (SB)1.6047.60598BD19 - 9BACH DANGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 LADY OF LUCK9.40195.5830730TC18,86LHSINGAPORECNQT HPCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
01:30 HAIAN SONG7.90158.7518409HA19,35LHCHINAHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
01:30 TAN CANG FOUNDATION7112.517040HL689,BD2LHSAI GONTC 189CN CTY CP VTB TAN CANG
01:30 BLUE OCEAN 016.2096.724939HC43,47LHNGHI SONPETECCTY CPTM DUC THO
02:00 PACIFIC GRACE8.3014412368DX1,BD2LHSAI GONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
03:30 EVER PRIDE7.60181.7619308STAR,SKY,HA17LHCHINADV(CHP)CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
03:30 CT FRONTIER8.3014119805HL689,699LHQUANG NINHXDDVCTY TNHH DVHH DONG DUONG
03:30 OLIVIA8.10171.9421146STAR,SKY,HA17LHHONG KONGNHDVCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
05:30 HANSE ENDURANCE7.50142.7012793HA17,19LHHONG KONGNAM DVCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
07:30 VENUS C7.70150.4314900HA35,TP3LHHONG KONGNAM DVCTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
07:30 OCEANUS 95.4099.905054HA17,18LHCUA LOXDDVFGAS PETROL., JSC
07:30 FENGYUNHE7.30182.8724251HA17,19,35LHHONG KONGPTSC DVCN CTY CP DAI LY VAN TAI SAFI
07:30 MAERSK ATLANTIC7.6015517733STAR,SKY,HA17LHHONG KONGVIPG.PORTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
09:30 HAIAN TIME8.60161.8518055HA19,35LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
09:30 SITC HAIPHONG7161.8518061DV6,9,TC1LHTHAILANDDV(CP)SITC VIETNAM
09:30 HAI HA 518 (SB)2.6056.871018NTTHAI BINH19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
10:00 AS FENJA8.80154.5917316STAR,SKYLHCHINAG.PORTCN CTY CP CONTAINER VIET NAM-XN CANG VICONSHIP
11:30 WISDOM GRACE7.70161.8518193DV6,9,TC1LHHONG KONGDV(CP)SITC VIETNAM
11:30 GAS DOLLART6.1099.984998HL689,699LHMALAYSIADAPCTY TNHH DVHH DONG DUONG
11:30 MOL HOPE7.9017221767DV6,9,TC1LHHONG KONGDV(CP)CTY TNHH MTV VAN TAI BIEN DONG (BISCO)
12:30 HAI NAM 664.80793010.20LHDUNG QUATTHUONG LYCTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
12:30 BRIDGE7.80182.1225887TC18,86LHHONG KONGCNQT HPCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
15:00 TRUNG DUNG 168 (SB)1.4050.50724.80VCNAM DINHVIET NHATCTY CP TMVT TRUNG DUNG
15:00 PORT KENNY9.90169.2628449QNSINGAPOREHA LONGCTY CP VT 1 TRACO
15:30 MEI HANG 10021.5049.20LHCHINAC128CTY TNHH TM & DV HOANG QUE
17:00 NAM THANH 365.3079.573032.20LHDONG THAPLE QUOCCTY TNHH VAN TAI BIEN MINH HUYEN
17:30 TIEN PHONG 022.8030.8085CTNGHI SONPTSC DVCTY CP DV HANG HAI HAI AU
17:30 HAI HA 15 (SB)2.6047.60598LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
18:00 DAI VAN 0031.5041.95320LHCHINACANG CAMCTY TNHH TM & DV HOANG QUE
19:00 KHANH NGOC 183.5069.931914LHVUNG TAUVAT CACHCTY TNHH VTB HA KHANH NGOC
19:00 HUY HOANG 18579.573022LHQUY NHONBEN LAMCTY TNHH PHAT TRIEN TM VA DVVT HUY HOANG
21:30 VINALINES PIONEER5.80120.849088HC34,43LHDA NANGDV(CHP)CTY VAN TAI BIEN VINALINES
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

11:00 MINH KHANH 25 (SB)2750FRBEN KIENGIA DUC
07:00 VIET THUAN 25 (SB).3.50770LHDA BACQUANG BINH
17:00 VU GIA 155.2079.813153LHVUNG TAUPHU THAI
11:00 HAI DUONG 274.50701942LHHAI DUONGDONG NAI
14:00 CHAU THANH SHIP 274.50701970LHHAI DUONGSAI GON
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)