Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
24/06/2021 - 23/06/2021 - 22/06/2021 - 21/06/2021 - 20/06/2021 - 19/06/2021 - 18/06/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 23/06/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:30 PUTNAM7.50171.9921908TP3,HA35,1020HPLHPTSC DINH VUCHINACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
02:00 SHUN AN 1782.5048LHCANG CAMCHINACTY TNHH PHAT TRIEN TM&DV TAM DUC PHAT
02:00 SHUN JIE 393.7099.333986HC28,46LHHOANG DIEUQUANG NINHCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
06:30 SITC PYEONGTAEK.7.40161.8518077HP008,DV9LHDINH VUCHU LAISITC VIETNAM
07:00 YN5133215.6027.63LHDAMEN SCQUANG NINHCTY CP DONG TAU SONG CAM
07:00 BMC ALPHA4.70111.688703LHHON DAUQUANG NINHCTY CP VTB QUOC TE BINH MINH
10:00 HAI AU 182.7025.5050.10CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
10:00 HAI AU 192.702485CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
10:00 LEGAZPI6.50127.6714316HC28,HC54LHHOANG DIEUSAI GONVOSA HẢI PHÒNG.
10:00 TIEN PHONG 022.7030.8085CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
10:00 GANG TONG 196141.609664HL689,HL699LHNAM HAIHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.4050.50724.80VCEURO DINH VUNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG
12:00 KHARIS PEGASUS6.20100.5910102DX01,BD02LHDOAN XADUNG QUATCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
12:30 MERATUS JIMBARAN8.40199.9833917TP3,HA35,1100KWLHVIP GREEN PORTSAI GONCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
13:30 TRONG TRUNG 1893.8083.903055CL15LHTHUONG LYDUNG QUATCTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
13:30 NAM KHANH 5696.7097.125714.70HC46,54LHTU LONGCAN THOCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
14:30 HAIAN WEST9.20175.4723396HA35,TP3,900KWLHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
14:30 DAI LOC PHAT 3885.2079.803155LHTU LONGDONG NAICTY TNHH VAN TAI BIEN DAI LOC PHAT
14:30 SITC BANGKOK9.10171.9922078HP008,DV9LHDINH VUCHINASITC VIETNAM
15:00 THANH NAM 682.50793061LHVAT CACHNGHI SONCTY TNHH VTB HOANG HIEP
16:00 PHUC THAI7.80129.528272HC43,HC45LHCHUA VESAI GONCTY CO PHAN VAN TAI BIEN GLS
16:30 HANNAH.7142.6013897.70HL689,HL699LHEURO DINH VUDONG NAICTY TNHH DVHH DONG DUONG
17:00 TRUONG AN 01 (SB)2.8079.864626FRVIET NHATCHINFONCTY TNHH PHAT TRIEN GIA BAO
17:00 MINH KHANH 25 (SB)2.2077.563469CTMPC PORTNAM DINHCTY CPVT TM MINH KHANH
20:00 PROMOTE8119.168673.10HC43,HC45LHCHUA VESAI GONCTY CP HANG HAI VSICO
21:30 LADY KATHLEEN4.7099.964281LHBEN GOTHONG KONGFGAS PETROL., JSC
22:30 VIETSUN DYNAMIC71177928HA17,HA18LHCANG 128SAI GONCTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

08:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.4050.50724.80BDBACH DANGEURO DINH VUCTY CP TMVT TRUNG DUNG
09:00 TUAN DUNG 25 (SB)379.904299VCTU LONGTLVCCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
11:00 HA LONG 68 (SB)2681416.40FRPETECBACH DANGCTY CP TAP DOAN THIEN MINH DUC
11:00 HC 442.4025.500CTTAN VUHICTCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
14:00 GAS ICON5.301055588CL15,18LHEURO DINH VULACH HUYEN 2FGAS PETROL., JSC
14:00 HC 442.4025.500CTHICTTAN VUCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG HAI PHONG
15:30 CUU LONG GAS4.5095.502999689,699LHBEN GOTEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
16:00 TUAN DUNG 25 (SB)379.904299VCTLVCVAT CACHCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
19:30 GAS EMPEROR5.301055599CL15,CL18LHLACH HUYEN 2EURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
22:30 GIA THANH 363.4069.401939VCBEN LAMVAT CACHCTY CP VAN TAI GIA THANH
23:30 HAIAN PARK6.60144.8312649HA17,HA19LHMPC PORTHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

08:00 TUNG LINH 01 (SB)579.203243.75LHDUNG QUATCANG 128CTY TNHH VAN TAI BIEN TUNG LINH
08:00 MINH KHANH 25 (SB)5.2077.563469LHDUNG QUATMPC PORTCTY CPVT TM MINH KHANH
09:00 GIA THANH 363.4069.401939LHCAM RANHBEN LAMCTY CP VAN TAI GIA THANH
09:30 VIETSUN DYNAMIC6.601177928HA17,HA18LHCUA LOCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
10:00 PROMOTE8.30119.168673.10HC45,HC43LHSAI GONCHUA VECTY CP HANG HAI VSICO
11:30 SITC YANTAI8.30143.2012692HL689,BD02LHDA NANGTAN CANG 189SITC VIETNAM
11:30 HAIAN PARK8.20144.8312649HA17,HA19LHSAI GONMPC PORTCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
12:30 ATHENS BRIDGE11.15261.4951313.70TC86,TC62,HC44,1500KWLHMALAYSIAHICTCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
13:30 AN PHU 166.7097.305645HA17,HA18LHNGHI SONPETECCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
14:00 HAI AU 192.702485CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
14:30 HAI PHUONG SUN6.60914374.90HC46,54LHCHINAVAT CACHCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
15:30 SAN LORENZO9.3017221454DT,HC44,800KWLHMALAYSIATAN VUCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
15:30 HAI HA 6185.8079.903544.50LHTHAI BINH19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
15:30 HUNG KHANH 123 (SB)279.804524VCGIA DUC THUY NGUYENTU LONGCTY CP THUONG MAI HUNG KHANH
16:00 HAI AU 182.7025.5050.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
16:00 TIEN PHONG 022.7030.8085CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
16:00 GREEN PACIFIC8.8014715209HA17,HA19LHSAI GONNAM HAICTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
16:30 TUAN CUONG 88379.603140VCBEN KIEN TU LONGCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:30 TRUNG DUNG 26 (SB)3.3056.95835CTQUANG NINHBACH DANGCTY CP TMVT TRUNG DUNG
17:30 PREMIER8.40143.8012473HA17,HA19LHSAI GONPTSC DINH VUCTY CP HANG HAI VSICO
18:00 TAN CANG 28328139LHTHAI BINHHICTCTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
18:00 TAN CANG A8330.5055.91LHTHAI BINHHICTCTY CP HANG HAI TAN CANG MIEN BAC
18:00 THAI HA 18 (SB)3.8079.803120LHBEN KIEN VAT CACHCTY TNHH TMVT MIT
19:00 HOP NHAT 8563.2071.501972.40LHDA NANGNAM NINHCTY CP CBST HOP NHAT
19:30 ALS SUMIRE7.90163.6617732K1,HC43LHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
19:30 MINH ANH 024.9079.903034LHCHINANAM DINH VUCTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
21:30 SITC KAOHSIUNG8.30139.7211936HP008,DV9LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
21:30 KMTC TOKYO8172.0722444K1,HC44LHHONG KONGDINH VUCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

12:00 MINH HANG 262 (SB)4.8088.204321.40LHDIEN CONGDA NANG
13:30 YN5498203.50420LHDAMEN SCHA LONG
07:00 HOA PHUONG DO052.35174BDCSBC128
10:00 HOA PHUONG DO2.5052.35174LHC128BACH LONG VY
09:00 BMC ALPHA3.50111.688703LHF0NM NOSCO
15:30 THANG LOI 36 (SB)2.6069.152693CTHAI DUONGQUANG NINH
09:00 NAM THINH 1264.5069.951983LHCUA LOHAI DUONG
09:00 MINH HANG 36 (SB)579.864050.80LHCUA LOHAI DUONG
13:00 MINH TAN 68 (SB)5.30790LHDIEN CONGTHANH HOA
05:00 VIET THUAN 28 (SB)3.3073.982401SCDA BACQUANG BINH
13:00 HAI DUONG 89 (SB)3.4079.952692LHQUANG BINHBEN KIEN
11:00 BINH DUONG 195742559LHCHINFONKY HA
11:00 HOANG BAO 68 (SB)3.5069.981961LHGIA DUCBAC LIEU
13:00 HAI MINH 264.5069.801951.40LHPHUC SONKY HA
16:00 NAM SON 694.9579.803061LHCHINFONSAI GON
17:00 HOANG SA 18 (SB)470.822409.70LHHAI DUONGDA NANG
17:00 HAI DANG 19 (SB)579.854226LHGIA DUCVUNG TAU
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)