Giới thiệu Cảng vụ
Tin tức & Sự kiện
An toàn, an ninh hàng hải
Thông tin pháp luật
Thư viện ảnh
Liên hệ góp ý
Bản đồ website
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm nâng cao
Đường dây nóng
Điện thoại
(84-225) 3842682
Fax
(84-225) 3842634
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Đặt làm trang chủ
Lưu vào Favorites
19/04/2021 - 18/04/2021 - 17/04/2021 - 16/04/2021 - 15/04/2021 - 14/04/2021 - 13/04/2021
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 18/04/2021
Kế hoạch tàu rời cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

00:00 EVER CHAMPION7121.1010976HC28,54LHHOANG DIEUTHAILANDCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
00:30 HAIAN GATE7.40133.608685.42HA17,19LHHAI ANSAI GONCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
02:30 YM HORIZON6.80168.8019104HL689,699LHNAM HAI DINH VUDA NANGCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
06:00 PHOSPHERUS NH5.80100.729445.37HC28,46LHHOANG DIEUHONG KONGCTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
06:00 HIEP HUNG 895.1079.803148.20LHTU LONGDONG NAICTY TNHH VTB HUNG PHUC
06:00 VICTORIA 683.5091.945242HC28,46LHCANG CA HA LONGHA TINHCTY CP DV DAI LY HH SON DUONG
07:00 AN HUNG 272.4069.861987.90CTNAM NINHTHAI BINHCTY TNHH VTB AN HUNG
10:00 CHU LAI 092.4056963.30LHLE QUOCHA TINHCTY TNHH LE HUNG HUONG
13:00 CORONADO BAY9.20211.8534324TC86,10,A8LHHICTCHINACTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
14:30 MANDALA7.7011711752HL689,BD02LHEURO DINH VUKOREACTY CPTM DUC THO
14:30 TC SYMPHONY8.30149.6013818HC36,44LHTAN VUCHINAS5 VIET NAM LTD - HAI PHONG BRANCH
15:00 WAN HAI 51110.2025957830TC86,10,A8LHHICTCHINACN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
15:00 TIEN PHONG 032.7030.8085.10CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
15:00 HAI AU 182.7025.50145.60CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP DV HANG HAI HAI AU
15:00 TIEN PHONG 022.7030.8085CTPTSC DINH VUQUANG NINHCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
16:30 GRAND POWER8181.7619308ST,SK,HP008LHVIP GREEN PORTMALAYSIACTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
22:00 DERYOUNG SUPERSTAR6.50100.498289HC28,46LHHOANG DIEUTAIWANVOSA HẢI PHÒNG.
22:30 HAIAN BELL9.10154.5016584TP02,03LHHAI ANDA NANGCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
22:30 GANG TONG 197.50141.609140HL689,699LHNAM HAI DINH VUHONG KONGCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
Kế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:30 THANG LONG GAS4.6095.304002HL689,BD02LHDAI HAIHON DAUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
05:30 HAIAN BELL6154.5016584TP02,03LHMPC PORTHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
08:00 GIA BAO 36 (SB)2.7079.144065VCHOANG DIEUBEN LAMCTY TNHH TM GIA BAO
09:00 PHUONG NAM 88379.803094.50VCBEN LAMVAT CACHCTY CPĐT VÀ PHAT TRIEN TOAN CAU
09:00 PHUONG NAM 57379.803100VCVAT CACHBEN LAMCTY TNHH PHUONG NAM
09:00 HOANG THIEN PHU 885.2074.363052.60SCBEN LAMHOANG DIEUCTY CP DAU TU HOANG THIEN PHU
11:00 NAM PHAT 18 (SB)1.4064.101272VCDONG HAIBEN LAMCTY CP DONG TAU & VTB NAM PHAT
13:00 NGOC MINH 45-BLC2.5079.793124VCNAM NINHBEN LAMCTY CP TMDV VTB NGOC MINH
14:30 THANH VAN 164.1096.844938HA17,18LHEURO DINH VUBEN GOTCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
15:00 HOA PHUONG DO2.7052.35174SCCANG 128BACH LONG VYUY BAN NHAN DAN HUYEN BACH LONG VI
15:30 PHU AN 289378.633170VCVAT CACHDT BINH ANCTY CP VTB BIEN XANH HAI PHONG(BLUE OCEAN)
15:30 GAS SELLAN6.15116.926954HA17,19LHLACH HUYEN 2EURO DINH VUFGAS PETROL., JSC
18:30 AN PHU 154.50117.409939.07HA17,18LHPETECBEN GOTCONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
21:30 HAI NAM 693.5079.503079.60BDK99BACH DANGCTY TNHH HAI NAM
21:30 THANG LONG GAS4.6095.304002HL689,699LHHON DAUEURO DINH VUCTY TNHH DVHH DONG DUONG
23:30 STAR LINE2.9070.102500LHGREEN PORTHON DAUCTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

02:00 FS BITUMEN NO.16.30105.504999.21DX01,B02LHTAIWANDOAN XACTY CPTM DUC THO
03:30 GANG TONG 196.70141.609140HL689,699LHHONG KONGNAM HAI DINH VUCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 HAI NAM 694.9079.503079.60LHDUNG QUATK99CTY TNHH HAI NAM
05:30 VIETSUN FORTUNE7.101177990HL689,BD02LHSAI GONCANG 128CTY TNHH MTV KHO VAN VIETSUN-HP
09:00 TIEN DAT 19-BLC379.903221LHLONG ANVIET NHATCTY TNHH DV VTB TIEN DAT
10:00 STAR LINE3.3070.102500LHMALAYSIAGREEN PORTCTY CP DICH VU THUONG MAI & VAN TAI LAC VIET
10:30 CHU LAI 182.6074.702458LHQUANG NAMBEN LAMCTY CP & TM SON DONG BAC
11:30 VIET THUAN 35 (SB)3.5068.301851LHQUANG TRINAM DINH VUCTY CP 219 YEN HOA
12:00 TRUONG SINH 685.2079.803179.70LHAN GIANGTIEN MANHCTY TNHH VTB TRUONG SINH
12:30 HOANG BACH 18479.803145LHDONG THAPBEN LAMCTY CPVT AN HUNG
12:30 NAM KHANH 994.80793182LHAN GIANGQUYNH CUCTY TNHH VAN TAI NAM KHANH
13:30 TAN CANG PIONEER7.70118.027060HL689,BD02LHSAI GONTAN CANG 189CN CTY CP VTB TAN CANG
14:00 BACH LONG2.6030.5617.97LHBACH LONG VIBEN BINHTONG DOI TNXP HAI PHONG
14:30 GLOBAL APOLLON8.10141.3016506LHINDONESIALACH HUYEN 1VOSA HẢI PHÒNG.
15:30 GREAT LADY6.701187130.30ST,DX01LHCHINAHAI LINHCTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15:30 TS SHANGHAI7.50141.9316699HL689,699LHCHINANAM DINH VUCTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
15:30 NORDVIOLET8169.9923519SK,HA35LHDA NANGNAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
15:30 TM-HAI HA PETRO6.201044813CL18,BD02LHNGHI SON19 - 9CTY TNHH TM & VT QUOC TE EVERGREEN
16:00 MINH HANG 262 (SB)588.204321.40DX01LHQUANG NGAITRANSVINACTY TNHH VAN TAI MINH HANG
16:00 QI SHUN7.80189.9943350DT,HC45,28LHHONG KONGHOANG DIEUCTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
16:00 HOA MAI 894112.507064NA02,07LHNAM DINHDT NAM TRIEUCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:30 BICH THANH 28691.205142LHAN GIANGNAM NINHCTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
16:30 MCC QINGDAO11185.9937056TC62,A8LHSINGAPOREHICTCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
17:30 HANSA COLOMBO7.80182.4724089HA35,STLHHONG KONGPTSC DINH VUCONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
17:30 SITC SHIDAO8.2014112331HA17,19LHHONG KONGDINH VUSITC VIETNAM
17:30 KMTC KEELUNG8.20168.4520962.90HL689,699,SKLHHONG KONGVIP GREEN PORTCN CTY TNHH MTV VT DONG NUOC VANG TAI HP
18:00 GAS EVOLUZIONE594.502981LHVUNG TAUDAI HAICTY CP VT DAU KHI HA NOI (PV TRANS HA NOI)
18:00 DEVON EXPRESS6116.593656HC45,46LHAUSTRALIACANG CA HA LONGCTY TNHH DAI LY VA TIEP VAN MEGASTAR
19:30 WAN HAI 2218.70172.1523802K1,HC44LHHONG KONGTAN VUCN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
20:00 HE YUAN9135.5610948BD02,SKLHHONG KONGNAM HAICTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
20:30 BLANDINE9294.1365550TC86,62,A8LHPHILIPPINESHICTCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
21:00 HAI AU 182.7025.50145.60CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP DV HANG HAI HAI AU
21:30 SAN LORENZO9.3017221454DT,HC44LHSINGAPORETAN VUCTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
22:00 FORTUNE FREIGHTER8.30123.578938HC34,45LHSAI GONCHUA VECTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
23:30 SOL PROMISE7.70182.5223843HA35,HL699LHSINGAPORENAM HAI DINH VUCTY CP CANG NAM HAI DINH VU
23:30 TIEN PHONG 032.7030.8085.10CTQUANG NINHPTSC DINH VUCTY CP TMDV HH NHAN BIEN VIET NAM
23:30 HAIAN PARK8.40144.8312649HA17,19LHSAI GONHAI ANCTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

13:30 DUC MINH 5554.5070.891805LHHA TINHHAI DUONG
05:00 TRUONG AN 08 (SB)470.982189LHHOANG THACHKHANH HOA
07:00 THANH DAT 128 (SB).4.2068.803162LHHAI DUONGDUNG QUAT
14:30 NAM THINH 126369.951983LHQUY NHONHAI DUONG
14:00 HOANG ANH 68 (SB)2.40724102LHDA NANG HAI DUONG
13:00 NGOC LINH 89 (SB)5752558LHGIA DUCVUNG TAU
09:00 HAI DUONG 89 (SB)3.4079.952692LHCHINFONQUANG BINH
09:00 VIET PHUC 073793016VCCHINFONHAI DUONG
15:30 DUC MINH 555 (SB)4.5076.883065LHVUNG ANG HAI DUONG
15:00 HOANG BAO 68 (SB)3.5069.981961CTCUA VIETGIA DUC
19:00 THINH LONG 265.3578.633242LHCHINFONSAI GON
12:00 THANH DAT 228 (SB)5.5079.143325LHHAI DUONGDUNG QUAT
Bản in
Quay lại | Lên đầu trang

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại: (84-225) 3842682 Fax: (84-225) 3842634. Email: cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Thiết kế và phát triển - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam. (Vishipel)