[wpseo_breadcrumb]
Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử...

Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

Nghị định số 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối...

Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký...

Nghị định 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Nghị định 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử...

Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

CHÍNH PHỦ——-Số: 37/2017/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...

Nghị định 05/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

CHÍNH PHỦ——-Số: 05/2017/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...