LIÊN HỆ

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Địa chỉ Số 1 Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại (84-225) 3842682
Fax (84-225) 3842634
Email cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Website cangvuhaiphong.gov.vn
Gửi yêu cầu