STT BIỂU MẪU GHI CHÚ
1 Mẫu số 01 Đơn đề nghị thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải
2 Mẫu số 02 Đơn đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
3 Mẫu số 03 Đơn đề nghị đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước
4 Mẫu số 04 Đơn đề nghị công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi
5 Mẫu số 05 Quyết định về việc mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi
6 Mẫu số 06 Đơn đề nghị công bố bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước
7 Mẫu số 07 Quyết định về việc mở bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước
8 Mẫu số 08 Thông báo đưa công trình vào sử dụng
9 Mẫu số 09 Quyết định về việc đóng cảng biển
10 Mẫu số 10 Đơn đề nghị đóng cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước
11 Mẫu số 11 Quyết định về việc đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước.
12 Mẫu số 12 Đơn đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời
13 Mẫu số 13 Bản khai thông tin về vận đơn thứ cấp
14 Mẫu số 14 Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
15 Mẫu số 15 Đơn đề nghị chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải
16 Mẫu số 16 Đơn đề nghị đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng
17 Mẫu số 17 Báo cáo định kỳ tình trạng hoạt động của báo hiệu hàng hải
18 Mẫu số 18 Thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải
19 Mẫu số 19 Thông báo hàng hải về thay đổi đặc tính hoạt động của báo hiệu hàng hải
20 Mẫu số 20 Thông báo hàng hải về tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải
21 Mẫu số 21 Thông báo hàng hải về phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải
22 Mẫu số 22 Thông báo hàng hải về chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải
23 Mẫu số 23 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải
24 Mẫu số 24 Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật của khu nước, vùng nước
25 Mẫu số 25 Thông báo hàng hải về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện
26 Mẫu số 26 Thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải
27 Mẫu số 27 Thông báo hàng hải về công trình ngầm hoặc công trình vượt qua luồng hàng hải
28 Mẫu số 28 Thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải
29 Mẫu số 29 Thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải
30 Mẫu số 30 Thông báo hàng hải về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
31 Mẫu số 31 Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải
32 Mẫu số 32 Các mẫu bản điện truyền phát thông báo hàng hải
33 Mẫu số 33 Giấy khai báo y tế, thi thể, hài cốt, tro cốt
34 Mẫu số 34 Bản khai người trốn trên tàu
35 Mẫu số 35 Đơn đề nghị cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải
36 Mẫu số 36 Bản khai vũ khí và vật liệu nổ
37 Mẫu số 37 Quyết định tạm giữ tàu biển
38 Mẫu số 38 Quyết định chấm dứt việc tạm giữ tàu biển
39 Mẫu số 39 Đơn đề nghị cho phép tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu vận chuyển chất phóng xạ đến cảng biển
40 Mẫu số 40 Đơn đề nghị cho tàu thuyền nước ngoài đến cảng thực hiện các hoạt động đặc thù
41 Mẫu số 41 Bản khai an ninh tàu biển
42 Mẫu số 42 Bản khai chung
43 Mẫu số 43 Bản khai hàng hóa
44 Mẫu số 44 Xác báo tàu đến cảng (quá cảnh)
45 Mẫu số 45 Lệnh điều động
46 Mẫu số 46 Kế hoạch điều động tàu thuyền vào cảng
47 Mẫu số 47 Danh sách thuyền viên
48 Mẫu số 48 Danh sách hành khách
49 Mẫu số 49 Bản khai hàng hóa nguy hiểm
50 Mẫu số 50 Bản khai dự trữ của tàu
51 Mẫu số 51 Bản khai hành lý của hành khách, thuyền viên
52 Mẫu số 52 Giấy khai báo y tế hàng hải
53 Mẫu số 53 Bản khai kiểm dịch thực vật
54 Mẫu số 54 Bản khai kiểm dịch động vật
55 Mẫu số 55 Giấy phép chạy thử tàu
56 Mẫu số 56 Giấy phép quá cảnh
57 Mẫu số 57 Thông báo tàu rời cảng
58 Mẫu số 58 Giấy phép rời cảng
59 Mẫu số 59 Bản khai chung (cho phương tiện thủy nội địa)
60 Mẫu số 60 Danh sách thuyền viên (cho phương tiện thủy nội địa)
61 Mẫu số 61 Danh sách hành khách (cho phương tiện thủy nội địa)
62 Mẫu số 62 Giấy phép vào rời cảng biển (cho phương tiện thủy nội địa)