LUỒNG LẠCH HUYỆN

THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Lạch Huyện – Hải Phòng

THÔNG TIN LUỒNGHẢI PHÒNG (Cập nhật ngày 17.11.2023)
SỐ TT TÊN LUỒNG CHIỀU RỘNG (M) CHIỀU DÀI (KM) ĐỘ SÂU LUỒNG (M) NGÀY ĐO GHI CHÚ
1 LẠCH HUYỆN 160     120 20,0     1,9 -12,7m D cạn  -11,3 đến -12,6m -7,3m D cạn  -7,2 đến -6,9m 27/10/2023     27/10/2023   F0-hết vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng   Thượng lưu vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng-F29,30
2 HÀ NAM 80  5,9 -7,0m Dải cạn -5,2 đến -6,9m 27/10/2023  F29,30 – F43,46
3 BẠCH ĐẰNG 80 9,6 -7,0 Dcạn: -6,0 đến -6,9m 27/10/2023 F43,46 – F51,56 – Cửa kênh Đình Vũ
4 LUỒNG NHÁNH BẠCH ĐẰNG 100 -0,1m Dải  cạn:-0.0m 27/10/2023 Cửa Tráp – Cửa Đình Vũ
5 SÔNG CẤM 80 9,8  -7,0m   27/10/2023   Cửa Kênh Đình Vũ – Thượng lưu Cảng Nam Hải.  
SÔNG CẤM 80 – 6,8m     D cạn – 6,7 đến -5,5 -6,6m      D cạn: -6,5 đến -5,6m 27/10/2023 Thượng lưu CảngNam Hải – C5 cảng Hải Phòng   C5 cảng Hải Phòng – Bến Bính
6 NAM TRIỆU 100       80  19,4   -0,9m   -2,7m     -3,8m     –1,8m D cạn -1,3 đến -1,7m 24/7/2023 F0 – F13   F13 – F14,17   F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng Nhánh 2, từ cảng ra biển
7 VẬT CÁCH 60  9,7 -5,3   -4,3 D cạn: -2,3m đến -4,2 27/10/2023 Bến Bính – F74.     F74 -Cầu Kiền(HL 200m)
 PR-HP 80 0,83 -4,9m 17/112023 Cầu BĐ- Luồng HP
8 PHÀ RỪNG 80 14,73 3,6 d cạn: -3,0 đến -3,5m 17/11/2023 Cầu BĐ – FBĐ 5,6
80 -2,6m d cạn -2,5 17/11/2023 F BĐ 5,6  – F BĐ 17,18
SÔNG GIÁ 50 -2,2m d cạn: -1,8 đến -2,1m 17/112023 F BĐ 15,16 – NMDT FR
9 VŨNG Q. TÀU   VŨNG Q.TÀU R=110m   R=130m -5,5  Dải cạn: -3,5 đến -5,4m   -7,0 d.cạn -6,1 đến -6,9m 27/10/2023     27/10/2023 C6,7 CHP     Trước cảng Đình Vũ
VŨNG Q. TÀU R=110m   R=330m -6,4   -12,3m d.cạn -10,7m đến -12,2 11/11/2019     27/10/2023 Cảng Viconship   Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng
VŨNG Q. TÀU   VŨNG Q. TÀU R=110m   R=110m 5,4  d.cạn: -5,1 đến -5,3m -5,5  d.cạn: -2,5 đến -5,4m 27/10/2023   27/10/2023 Hạ lưu cảng Cấm   Chùa Vẽ 2
10 KÊNH CÁI TRÁP 70  5,4   -1,5 D cạn -1,0 đến -1,4m   15/6/2023   Đầu kênh nối tiếp luồng Sông Chanh – Cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng
11 SÔNG CHANH 80

     – 2,5

dải cạn -2,3m
14/11/2022  Phao 29 luồng Lạch Huyện đến phao 13
12 PHAO 13 ĐẾN PHAO 16  80 1,8 14/11/2022 Phao 13 đến phao 16
13 KHU NEO HÒN DÁU, TRÁNH TRÚ BÃO Cỡ tàu Tự do >20.000DWT 20.000 đến 30.000DWT 30.000 đến -50.000DWT     -7,9m   -7,9m       -9,1m   -10,0m   03/8/2021
14 VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU -15,4M   24/4/2023 TBHH
Truy cập bản tin Thông báo hàng hảikhu vực Hải Phòng tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn; Website chính thứccủa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *