LUỒNG LẠCH HUYỆN

THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Lạch Huyện – Hải Phòng

THÔNG TIN LUỒNGHẢI PHÒNG (Cập nhật ngày 19.11.2022)
SỐ TT TÊN LUỒNG CHIỀU RỘNG (M) CHIỀU DÀI (KM) ĐỘ SÂU LUỒNG (M) NGÀY ĐO GHI CHÚ
1 LẠCH HUYỆN 160   120   20,0   1,9   -12,3 Dải cạn -10,2 đến -12,2   -7,3 D cạn -7,0 đến -7,2     31/10/2022       31/10/2022     F0-hết vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng     Thượng lưu vũng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng-F29,30
2 HÀ NAM 80  5,9 -7,0m 28/9/2022  F29,30 – F43,46
3 BẠCH ĐẰNG 80 9,6 -7,0   -7.0 28/9/2022 F51,56 – Cửa kênh Đình Vũ   F43,46 – F51,56
4 SÔNG CẤM 80 9,8  -6,9 dải cạn -6,7m 28/9/2022 Cửa Kênh Đình Vũ – Thượng lưu CảngNam Hải khoảng 50m  
SÔNG CẤM 80 – 6,9 D cạn – 6,8 đến -5,5   -6,6 D cạn: -6,5 đến -5,6m 28/9/2022 Thượng lưu CảngNam Hải – C5 cảng Hải Phòng   C5 cảng Hải Phòng – Bến Bính
5 NAM TRIỆU 100       80  19,4   -0,9   -2,7     -3.8     –1,8 D cạn -1,3 đến -1,7m 22/7/2022 F0 – F13   F13 – F14,17   F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng Nhánh 2, từ cảng ra biển
6 VẬT CÁCH 60  9,7 -5,3   -4,3 D cạn: -2,3m đến -4,2 31/10/2022 Bến Bính – F74.     F74 -Cầu Kiền(HL 200m)
 PR-HP 80 0,83 -4,9 19/11/2022 Cầu BĐ- Luồng HP
7 PHÀ RỪNG 80 13,9 3,7 d cạn: -2,9 đến -3,6m 19/11/2022 Cầu BĐ – FBĐ 5,6
80 -2,7 19/11/2022 F BĐ 5,6  – F BĐ 15,16
SÔNG GIÁ 50 -2,7 19/11/2022 F BĐ 15,16 – NMDT FR
8 VŨNG Q. TÀU     VŨNG Q.TÀU   R=110m     R=130m -5,5   -7,0  28/9/2022   28/9/2022  C6,7 CHP   Trước cảng Đình Vũ
VŨNG Q. TÀU R=110m   R=330m -6,4   -11,7m D cạn -11,2 đến -11,6m 11/11/2019   31/10/2022 Cảng Viconship   Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng
VŨNG Q. TÀU   VŨNG Q. TÀU R=110m   R=110m 5,5   -5,5 28/9/2022    28/9/2022 Hạ lưu cảng Cấm   Chùa Vẽ 2
9 KÊNH CÁI TRÁP 70  5,4   -1,5 D cạn -1,4   12/9/2022   Đầu kênh nối tiếp luồng Sông Chanh – Cuối kênh nối tiếp đoạn luồng Bạch Đằng
10 SÔNG CHANH 80 14,2        – 2,3 29/5/2020  Phao 29 luồng Lạch Huyện đến phao 6 khoảng 300m
11 CỬA KÊNH TRÁP ĐẾN CẶP 16;21  80 1,8 29/5/2020 Thượng lưu phao 6 khoảng 300m đến phao 16
12 KHU NEO HÒN DÁU, TRÁNH TRÚ BÃO Cỡ tàu Tự do >20.000DWT 20.000 đến 30.000DWT 30.000 đến -50.000DWT     -7,9m   -7,9m       -9,1m   -10,0m   03/8/2021
Truy cập bản tin Thông báo hàng hảikhu vực Hải Phòng tại địa chỉ: http://www.vms-north.vn; Website chính thứccủa Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *