Niêm yết giá

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG NIÊM YẾT GIÁ

A DOANH NGHIỆP KHAI THÁC CẢNG BIỂN
STT Tên doanh nghiệp quản lý, khai thác Tên bến cảng Địa chỉ liên hệ Địa chỉ Website niêm yết giá hoặc Bảng giá Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật Bến cảng Việt Nhật Lô CL3 KCN Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến.
2 Công ty Cổ phần cảng Vật Cách Bến cảng Vật Cách Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
3 Công ty TNHH Vận tải Tiến Mạnh Bến cảng Tiến Mạnh Tổ 5 – Khu 7 Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
4 Công ty TMHH Thương mại Nam Ninh Bến cảng Nam Ninh Số 602 QL 5A, P.Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
5 Công ty TNHH Lê Quốc Bến cảng chuyên dùng rau quả, thực phẩm tổng hợp Hùng Vương Km7 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
6 Công ty TNHH khí hóa lỏng Thăng Long Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long Km5, đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
7 Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội Bến cảng Mipec Số 376 Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng. https://www.mipec.com.vn/products/kho-bai-cau-cang
8 Công ty TNHH thương mại dich vụ Tự Long Bến cảng Tự Long Số 55 Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
9  Công ty xăng dầu khu vực III Bến cảng dầu Thượng Lý Số 1 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng https://kv3.petrolimex.com.vn/nd/tin-hd/petrolimex-hai-phong-gia-su-dung-cau-ben-phao-neo-tai-cang-dau-thuong-ly-nam-2020.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
10 Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu Bến cảng Hoàng Diệu Số 8A Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng https://haiphongport.com.vn/vi/bang-gia-dich-vu Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
11 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thủy Sản Hạ Long Bến cảng cá Hạ Long Số 1 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến.
12 Công ty Cổ phần Dầu Khí Đài Hải Bến cảng Gas Đài Hải Số 55 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến.
13 Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Bến cảng Cửa Cấm Số 3/103 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
14 Chi nhánh Seaprodex Hải Phòng – Tổng Cty thủy sản VN Bến cảng Thủy sản II Số 173 Ngô Quyền, Hải Phòng Chưa có Website Tạm dừng khai thác
15 Công ty Cổ phần cảng Nam Hải Bến cảng Nam Hải Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Tạm dừng khai thác để bán
16 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Bến cảng Đoạn Xá Số 15 đường Ngô Quyền,  Hải Phòng https://doanxaport.com.vn/bang-gia-dich-vu/ Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
17 Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Transvina Bến cảng Transvina Số 280 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
18 Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Bến cảng Hải Đăng Số 01 lô 11A Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Tạm dừng khai thác
19 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Container Việt Nam – Xí Nghiệp Cảng Viconship Bến cảng Green Port Số 01 đường Ngô Quyền, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng https://greenport.com.vn/stin-noi-bo/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bieu-phi-va-gia-dich-vu-ap-dung-tu-01-01-2024 Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
20 Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng Bến cảng Chùa Vẽ Đông Hải, Hải An, Hải Phòng https://haiphongport.com.vn/vi/bang-gia-dich-vu Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container
21 Bến cảng Tân Vũ Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
22 Công ty TNHH Total Gas Hải Phòng Bến cảng Total Gas Đông Hải, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Tạm dừng khai thác
23 Cảng Đông Hải 1 – Lữ đoàn 273 – Quân khu 3 Bến cảng Đông Hải Đình Vũ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
24 Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 – Hải Phòng (Công Ty TNHH MTV 128) Bến cảng 128 Hạ Đoạn, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
25 Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng Bến cảng Dầu khí Hải Linh khu Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
26 Công ty Xăng dầu Khu vực I (Cảng K99) Bến cảng xăng dầu K99 Đông Hải, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
27 Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP – Xí nghiệp Xăng dầu Petec Hải Phòng Bến cảng Petec Đông Hải, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
28 Công ty TNHH Cảng Hải An Bến cảng Hải An Đông Hải, Hải An, Hải Phòng https://haiants.vn/bieu-cuoc-cang-l107.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
29 Công ty cổ phần Tân Cảng – 189 Hải Phòng Bến cảng Công ty TNHH MTV 189 Tòa Nhà 189, Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://saigonnewport.com.vn/bang-gia?gidzl=B9GFIqBvPrajYmr4GkzlNIg61qTRk3fRCjLNI0-nE0DfYGPF3kqxL6M20KvSxJjIODDGJ65VN5igGlXWLG&gidzl=EGF82NItm1ms5Cu8VQ78634PmGbah9qPBaEHMpJtcqf-Gv1HD_QNH7KOaGCzhPWJS16I0p9xZJyZSxt77m Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
30 Công ty Cổ phần cảng 19-9 Bến cảng 19-9 Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng http://congty19-9.vn/cong-ty-co-phan-19-9-dieu-chinh-phi-dich-vu-cau-ben-bv.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
31 Công ty Cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ Bến cảng PTSC Đình Vũ Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://ptscdinhvu.com.vn/bv-632-Bieu-phi-dich-vu-nam-2024.htm Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
32 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Bến cảng Đình Vũ Khu CN ĐV, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng. https://dinhvuport.com.vn/vn/serviceprice.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
33 Công ty Cổ phần cảng VIMC Đình Vũ Bến cảng VIMC Đình Vũ Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://www.vimcdinhvu.com.vn/san-xuat-kinh-doanh/ban-hanh-bieu-gia-dich-vu-cang-bien-doi-voi-cac-chu-hang-dai-ly-van-tai-quoc-te-n207.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
34 Công ty Cổ phần cảng Nam Hải Đình Vũ Bến cảng Nam Hải Đình Vũ Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://nhdv.com.vn/ho-tro/bang-gia-dich-vu/ Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
35 Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip Bến cảng VIP Green Khu Kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://www.vipgreenport.com.vn/index.php/danh-muc/tin-noi-bo Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
36 Công ty TNHH Flat Việt Nam Bến cảng chuyên dùng FGG Chưa có Website Không kinh doanh dịch vụ
37 Công ty TNHH cầu cảng EURO (Việt Nam) Bến cảng Euro Đình Vũ KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng https://deepc.vn/vi/products-services/utilities/liquid-jetties-energy-hub Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
38 Công ty Cổ phần DAP Vinachem Bến cảng nhà máy DAP Đình Vũ – Cát Bà, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ cầu, bến
39 Công ty Cổ phần Cảng Mipec Bến cảng MPC Port Bán đảo Đình Vũ, Khu KT Đình Vũ Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng http://www.mpcport.com/index.php/chi-tiet/Bieu-phi-va-gia-dich-vu-tai-Cang-MIPEC-PORT-2024-33 Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
40 Công ty Cổ phần cảng Nam Đình Vũ Bến cảng Nam Đình Vũ Khu Kinh tế Đình Vũ; Cát Hải, Đông Hải 2; Hải An, Hải Phòng https://ndv.gemadept.com.vn/ho-tro/bang-gia/index.html Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
41 Công ty TNHH cảng container quốc tế Hải Phòng Bến cảng container quốc tế Hải Phòng (TC-HICT) Khu Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng https://hict.net.vn/ho-tro-khach-hang/pages/bang-gia-dich-vu.aspx Kinh doanh dịch vụ cầu, bến, bốc dỡ container
42 Công ty TNHH nhựa đượng PUMA ENERGY Việt Nam Bến cảng Caltex 2M, Lô CN5, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Tạm dừng khai thác
43 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện HP Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng Chưa có Website Không kinh doanh dịch vụ
B DOANH NGHIỆP HOA TIÊU HÀNG HẢI
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ liên hệ
1 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II Số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng https://pilotco2.com/bang-gia-dich-vu-va-hoa-don-dien-tu/ Kinh doanh dịch vụ hoa tiêu
B DOANH NGHIỆP TÀU LAI DẮT
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ liên hệ
1 Công ty Cổ phần Hàng Hải Tân Cảng miền Bắc Số 808 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng (tầng 3 Toà nhà Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) https://tcm.net.vn/bang-gia-dich-vu/bieu-gia-dich-vu-lai-dat–n91.html Kinh doanh dịch vụ lai dắt
2 Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng https://tugtranco.vn/bang-gia-dich-vu-a9.html Kinh doanh dịch vụ lai dắt
3 Công ty TNHH Đại Sơn Số 13 Lô B15 Lâm Tường, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng http://www.taulaidatdaison.com.vn/vi/tin-tuc.aspx?idn=8024 Kinh doanh dịch vụ lai dắt
4 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Và Lai Dắt Đại Dương Số 28/231 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam. Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ lai dắt
5 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Số 15 Đường Ngô Quyền, P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng, Việt Nam https://doanxaport.com.vn/bang-gia-dich-vu/ Kinh doanh dịch vụ lai dắt
6 Công ty Cổ phần Dịch vụ tàu biển Đình Vũ P739 Toà nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ lai dắt
7 Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hàng Hải Nhạn Biển Việt Nam Lô đất CN3.2G, Khu công nghiệp Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ lai dắt
8 Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương Tầng 7, Tòa nhà 29 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chưa có Website Kinh doanh dịch vụ lai dắt
C DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
STT Tên doanh nghiệp Hãng tàu Địa chỉ Ghi chú
1 Chi nhánh Hải Phòng của Công ty TNHH Ocean Network Express (Việt Nam) ONE Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://vn.one-line.com/standard-page/local-charges-and-tariff Vận tải quốc tế
2 Chi nhánh Công ty CP Đại lý hàng hải Việt Nam Sinotrans Số 54 Lê Lợi, Hải Phòng https://ebusiness.sinolines.com.cn/SNLEBUSINESS/EQUERY/TrackingCargoE.aspx Vận tải quốc tế
3 Chi nhánh Công ty TNHH Maersk Việt Nam tại Hải Phòng Maersk Tòa nhà ACB, số 15A Hoàng Diệu, Hải Phòng https://www.maersk.com/news/category/rate-announcements Vận tải quốc tế
4 Chi nhánh Công ty TNHH PIL Việt Nam tại thành phố Hải Phòng PIL Tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng https://www.pilship.com/en-pil-pacific-international-lines/1.html Vận tải quốc tế
5 Chi nhánh Công ty TNHH Nam Sung Shipping Việt Nam tại Hải Phòng Nam Sung Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://ebiz.namsung.co.kr/ Vận tải quốc tế
6 Công ty TNHH RCL (Việt Nam) – Chi nhánh Hải Phòng RCL Số 208 đường Chùa Vẽ, Hải Phòng https://www.rclgroup.com/LocalInfo-Surcharge/Vietnam Vận tải quốc tế
7 Chi nhánh Công ty CP Transimex tại Hải Phòng Dongjin Tầng 4, Tòa nhà Transco, Số 5 Lô 2B, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, Hải Phòng. http://www.djship.co.kr/en/main/ Vận tải quốc tế
8 Chi nhánh Công ty TNHH Đại lý vận tải Evergreen (Việt Nam) tại Hải Phòng Evergreen Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Hải Phòng https://www.shipmentlink.com/vn/texp/form/VN_LOCAL_CHARGE.pdf?d=1708943047094 Vận tải quốc tế
9 Chi nhánh Công ty TNHH Hapag-Lloyd (Việt Nam) tại Hải Phòng Hapag-Lloyd Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/quotation/tariffs/local-charges-service-fees.html Vận tải quốc tế
10 Chi nhánh Công ty TNHH KMTC (Việt Nam) tại Hải Phòng KMTC Tòa nhà Harbour View, số 12 Trần Phú, Hải Phòng https://www.ekmtc.com/index.html#/main Vận tải quốc tế
11 Công ty TNHH Hội An Samudera Số 393 Đà Nẵng, Hải Phòng https://www.samudera.id/samuderashippinglineltd/en/1/localcharges Vận tải quốc tế
12 Công ty Tnhh tuyến container T.S. Hà Nội TS Line Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://vgm.tslines.com/tvs1/pdf/Local%20Tariff%20download.htm Vận tải quốc tế
13 Chi nhánh Công ty TNHH OOCL Việt Nam tại Hải Phòng OOCL Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://moc.oocl.com/wls_prs_rp/public/rateTariff/search/display Vận tải quốc tế
14 Chi nhánh Công ty TNHH Yang Ming Shipping (Việt Nam) tại thành phố Hải Phòng Yang Ming Tòa nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, Hải Phòng http://web.yml.com.vn:8088/home.aspx Vận tải quốc tế
15 Chi nhánh Công ty TNHH Heung-A Line Việt Nam tại thành phố Hải Phòng Heung-A Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Hải Phòng http://ebiz.heungaline.com/Etc/StandardTarrif Vận tải quốc tế
16 Chi nhánh Công ty TNHH HMM Shipping Việt Nam tại thành phố Hải Phòng HMM (Hyundai) Số 15 Hoàng Diệu, Hải Phòng https://www.hmm21.com/e-service/cmsBoard/CmsBoard.do?sc1=C004&cPage=3001305 Vận tải quốc tế
17 Chi nhánh Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (Việt Nam) tại Hải Phòng Cosco Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Hải Phòng https://world.lines.coscoshipping.com/vietnam/EN/services/charge_and_tariff/1/5 Vận tải quốc tế
18 Văn phòng đại diện Công ty CP CMA-CGM Việt Nam tại Hải Phòng CMA-CGM Tòa nhà Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.cma-cgm.com/local/vietnam Vận tải quốc tế
19 APL Vận tải quốc tế
20 ANL Vận tải quốc tế
21 CNC Vận tải quốc tế
22 Công ty Cổ phần Tập đoàn D&V YCK (Dongguan Youcheng Kaiyun) Ngõ 17 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc (Không có VPĐD tại Hải Phòng) Đang xây dựng Website Vận tải quốc tế
23 Công ty TNHH SITC Việt Nam SITC Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://sitc.vn/inbound?v=local_charge Vận tải quốc tế
24 Văn phòng đại diện Công ty TNHH MSC Việt Nam tại Hải Phòng MSC Tòa nhà Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.mymsc.com/myMSC/IQMscOfferNew/search Vận tải quốc tế
25 Chi nhánh Công ty TNHH Sinokor Việt Nam tại thành phố Hải Phòng Sinokor Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Hải Phòng http://ebiz.sinokor.co.kr/Etc/StandardTariff Vận tải quốc tế
26 Chi nhánh Công ty TNHH Jinjiang Shipping (Việt Nam) tại Hải Phòng SJJ (Shanghai Jinjiang) Tòa nhà Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Hải Phòng Vận tải quốc tế
27 Chi nhánh Công ty TNHH Wan Hai Việt Nam tại Hải Phòng Wan Hai Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.wanhai.com/views/wli/index.xhtml?nation_code=VN Vận tải quốc tế
28 Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ ZIM Intergrated Shipping (Việt Nam) tại thành phố Hải Phòng ZIM Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.zim.com/tools/local-charges Vận tải quốc tế
29 Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương thức tại Hải Phòng Asyad Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, Hải Phòng Vận tải quốc tế
30 Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận hàng hải Cát Tường tại Hải Phòng Interasia Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://www.interasia.cc/content/resource/free.aspx?SiteID=1 Vận tải quốc tế
31 Chi nhánh Công ty TNHH CU Lines (Việt Nam) tại Hải Phòng CU Line Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng https://eservice.culines.com/ Vận tải quốc tế
32 Chi nhánh Công ty TNHH Hàng hải Liên kết Việt Nam tại Hải Phòng Swire Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng Vận tải quốc tế
33 ASL Vận tải quốc tế
34 CK Line https://es.ckline.co.kr/?cmd=LOC Vận tải quốc tế
35 SM Line Coporation SM Line Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, Hải Phòng Vận tải quốc tế
36 Chi nhánh Công ty CP Vinafreight tại Hải Phòng PANCON Khách sạn Dầu Khí, số 441 Đà Nắng, Hải Phòng http://pancon.co.kr/ Vận tải quốc tế
37 Chi nhánh Công ty TNHH MTV VTB Gemadept tại Hải Phòng Gemadept Tòa nhà TD Plaza, Lô 20A Lê Hồng Phong, Hải Phòng Vận tải quốc tế và nội địa
38 Văn phòng đại diện Công ty Vận tải biển VIMC VIMC Số 282 Đà Nẵng, Hải Phòng https://vimc-shipping.com/bang-niem-yet-gia-trong-van-chuyen-container-bang-duong-bien-cap-nhat-28-9-2023-pr53 Vận tải quốc tế và nội địa
39 Công ty TNHH Vận tải container Hải An Hải An Tòa nhà Hải An, đường Đình Vũ, Hải Phòng https://haiants.vn/images/Upload/files/Bieu-cuoc-hang-tau/bang-niem-yet-gia-hact-2024.pdf Vận tải quốc tế và nội địa
40 Chi nhánh Công ty CP VTB Tân Cảng tại Hải Phòng Tân Cảng Tòa nhà Tân Cảng, số 808 Lê Hồng Phong, Hải Phòng http://newportlines.com.vn/tin-tuc/pages/tin-tuc.aspx Vận tải quốc tế và nội địa
41 Công ty CP Vận tải biển Việt Nam Vosco Số 215 Lạch Tray, Hải Phòng https://www.vosco.vn/uploads/voscovn/news/2022_08/niem-yet-gia-cuoc-phu-phi-vc-hang-hoa-12-08_1048.pdf Vận tải quốc tế và nội địa
42 Chi nhánh Công ty CP VTB Vinafco tại Hải Phòng Vinafco Tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng Vận tải nội địa
43 Công ty CP Hàng hải Vsico chi nhánh Hải Phòng Vsico Tòa nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Hải Phòng Vận tải nội địa
44 Công ty TNHH vận tải biển THILOGI THACO Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam (Không có VPĐD tại Hải Phòng) Vận tải nội địa
45 Công ty CP Vận tải biển GLS GLS Vinhome Imperia, đường Bạch Đằng, Hải Phòng https://globallogisticservice.com/vi/tai-nguyen/bieu-phi-cac-cang.html Vận tải nội địa
46 Chi nhánh Công ty CP Nhật Việt tại Hải Phòng Vietsun Số 371-373 Lê Thánh Tông, Hải Phòng Vận tải nội địa