Luồng Nam Triệu

THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Nam Triệu – Hải Phòng

THÔNG TIN ĐỘ SÂU LUỒNG NAM TRIỆU HẢI PHÒNG (Cập nhật ngày 27/7/2020)
STT TÊN LUỒNG CHIỀU RỘNG ĐỘ SÂU   (m) NGÀY ĐO GHI CHÚ
1 Nam Triệu 100m               80m       -0,5 -2,5     -3.7 -1,5   21/7/2020 F0 – F13   F13 – F14,17   F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng     Nhánh 2, từ cảng ra biển
Truy cập bản tin thông báo hàng hải khu vực Hải Phòng tại địa chỉ: Http://msc1.com.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=7. (http://www.msc1.com.vn Website chính thức của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực I)