Luồng Nam Triệu

THÔNG TIN LUỒNG > Luồng Nam Triệu – Hải Phòng

THÔNG TIN ĐỘ SÂU LUỒNG NAM TRIỆU HẢI PHÒNG (Cập nhật ngày 27/7/2020)
STT TÊN LUỒNG CHIỀU RỘNG ĐỘ SÂU   (m) NGÀY ĐO GHI CHÚ
1 Nam Triệu 100m               80m       -0,5 -2,5     -3.7 -1,5   21/7/2020 F0 – F13   F13 – F14,17   F14,17- Tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng: Nhánh 1, từ biển vào cảng     Nhánh 2, từ cảng ra biển
Truy cập bản tin thông báo hàng hải khu vực Hải Phòng tại địa chỉ: Http://msc1.com.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=7. (http://www.msc1.com.vn Website chính thức của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải khu vực I)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *