Ban chỉ huy PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 3

         Thực hiện Công điện số 12/CĐ-CT ngày 28/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Công điện số 1670/CĐ-CHHVN ngày 28/7/2011 của Cục Hàng Hải Việt Nam về việc phòng chống cơn bão số 3, vào hồi 16 giờ 30 ngày 28/7/2011, Ban chỉ huy PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp đối phó với cơn bão số 3. Tại cuộc họp, Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc kiêm trưởng ban PCLB&TKCN Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chỉ đạo cho các thành viên trong Ban chỉ huy PCLB&TKCN thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
         1. Kiểm tra, rà soát tình hình neo đậu của tàu thuyền trong vùng nước cảng biển Hải Phòng;
         2. Yêu cầu thuyền trưởng các tàu rời cảng theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của cơn bão, xác định vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh và lập kế hoạch hành trình tránh xa vùng nguy hiểm của bão. 
         3. Yêu cầu các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động lập kế hoạch phòng chống khi có bão. 
         Sau đây là một số hình ảnh.