Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014.

     Ngày 05/8/2014, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng. Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công; Lê Đình Thọ; Trương Tấn Viên, Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng.
 

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công phát biểu khai mạc Hội nghị

     Về phía Cục Hàng hải Việt Nam có Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật; đại diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cảng vụ hàng hải tại các điểm cầu; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải; các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển; các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại các cảng biển.

     Để triển khai Công văn số 2841/CHHVN-VT&DVHH ngày 14/7/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức họp với các doanh nghiệp hàng hải hoạt động trên địa bàn, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu tìm biện pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp.
 


Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị


     Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật đã báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động vận tải biển, cảng biển, dịch vụ, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và tháo gỡ. Cụ thể: về các vấn đề như thuế, phí, chính sách về tài chính; chi phí vận tải biển; phí, phụ phí của các hãng tàu nước ngoài; hàng hoá tồn đọng tại cảng biển; giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng biển; cổ phần hoá trong việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan khác.

     Những ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp đã được Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan trả lời trực tiếp về các vướng mắc mà các doanh nghiệp vận tải và cảng biển nêu lên.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng đã cảm ơn các doanh nghiệp, Hiệp hội đã đến tham dự Hội nghị. Bộ trưởng bày tỏ cảm thông và chia sẻ trước những khó khăn của các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển. Thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát lại chiến lược, quy hoạch phát triển cảng biển, quy hoạch phát triển đội tàu biển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ báo cáo Chính phủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển nhằm tạo điều kiện cho kinh tế hàng hải phát triển, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế biển theo tinh thần chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

     Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp theo phạm vi thẩm quyền. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước báo cáo Bộ, Chính phủ để cùng đồng hành với các doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu mà chiến lược biển đã đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng