Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đến thăm và làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam

Chiều ngày 22/8/2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng,  Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và lãnh đạo các Vụ: TCCB, KHĐT, Tài chính, HTQT, Vận tải, Pháp chế, ATGT, KCHT, Môi trường, Văn phòng Bộ, Thanh tra và Ban PCLB&TKCN thuộc Bộ GTVT đã đến thăm và làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam. Đón tiếp và tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng và Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Ngọc Huệ – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cục HHVN, lãnh đạo các phòng tham mưu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục HHVN và sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tại 07 điểm cầu trực tuyến: Hải phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phát biểu ý kiến về những giải pháp và kiến nghị liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Theo đó, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý do sự phát triển nhanh của hệ thống cảng biển, sự tăng trưởng của hàng hóa thông qua và lượng tàu, thuyền đến cảng, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Hàng hải Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Hội nhập kinh tế Quốc tế.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc

.