Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam

   Chiều ngày 17/10/2008, tại Trụ sở Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam về vấn đề Văn hóa giao thông trong tầng lớp thanh niên

Trả lời câu hỏi: Về vai trò của Thanh niên trong việc xây dựng “Văn hóa giao thông”, Bộ trưởng cho biết:

– Thanh niên là một lực lượng đông đảo, chiếm trên 30% dân số cả nước. Đây cũng là lực lượng rất năng động, tham gia giao thông tích cực nhất. Thực tế hiện nay có một bộ phận thanh niên do nhận thức không đúng nên đã thiếu tôn trọng pháp luật khi tham gia thông,  ý thức tham giao thông không tốt.

– Cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông” là phải làm thay đổi nhận thức, cải thiện được ý thức tham gia giao thông, được thể hiện bởi:

   + Tôn trọng và tự giác chấp hành Pháp luật khi tham gia giao thông

   + Thái độ thân thiện khi tham gia giao thông (thái độ thân thiện với con người, với phương tiện, với môi trường khi tham gia giao thông)

– Lực lượng thanh niên, đóng vai trò xung kích,  đi đầu trong cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông” ở nước ta.

– Thanh niên cả nư­ớc hãy nhiệt thành hư­ởng ứng việc xây dựng “xã hội giao thông thân thiện, đầy tình ng­ười và không tai nạn”.

Trả lời câu hỏi: Nếu trở lại tuổi 20, Bộ tr­ưởng sẽ làm gì trư­ớc thực trạng giao thông hiện nay ?, Bộ trưởng nói:

– Hãy đi bộ với khoảng cách vừa phải

– Ủng hộ việc tham gia giao thông bằng các phương tiện giao thông công cộng

– Hạn chế việc tham gia giao thông bằng xe gắn máy

– Hãy tuân thủ những quy định và chuẩn mực văn hóa khi tham gia giao thông, tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông tức là góp phần bảo vệ cả cộng đồng.
                                                        

                                                            (Theo  : www. mt.gov.vn)