Cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2009”

Thực hiện yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1965/CHHVN-KHCNMT ngày 15/9/2009 về việc hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2009”, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch nêu trên với các nội dung cụ thể sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan về Luật Bảo vệ môi trường, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế phát thải khí CO2;

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường;

3. Tổ chức làm vệ sinh môi trường ở cơ quan; hướng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu (khí CO2); tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường;

4. Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại công sở nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.