Cảng biển được đầu tư lớn

Cảng biển được đầu tư lớn

Thời gian qua, các cảng trong cả nước đã có những bước phát triển lớn về quy mô. Chỉ sau một thời gian ngắn, Cảng Cát Lái của Tân Cảng Sài Gòn đã trở thành cảng có trang thiết bị hiện đại và đạt sản lượng thông qua cao nhất cả nước.
Cảng Sài Gòn cũng có nhiều dự án liên doanh đầu tư lớn với kinh phí dự kiến lên trên 800 triệu USD cho năng lực thông qua dự kiến đạt 4,5 triệu TEU sau năm 2010. Nhiều cảng khác cũng có dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng với tổng kinh phí lên tới 1,5 tỷ USD cho giai đoạn từ nay đến năm 2010.