Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ động phòng chống dịch cúm A/H1N1

    Hiện nay, tình hình dịch cúm A/H1N1 diễn biến rất phức tạp và đã chuyển sang giai đoạn lây lan trong cộng đồng. Theo thông báo Bộ Y tế, tại Việt Nam tính đến 17h ngày 28/7/2009 đã ghi nhận 703 trường hợp dương tính, không có tử vong. Tại Hải Phòng đến nay đã có 05 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1. Nhận định sắp tới, dịch có khả năng lây lan nhanh, khó chống chế và còn kéo dài.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế, Cục Hàng hải Việt Nam, UBND thành phố Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã triển khai công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1

2. Gửi Công văn yêu cầu các Chủ tàu, Đại lý thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng để nắm bắt sức khỏe của thuyền viên trên tàu và kịp thời thông báo cho Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế Hải Phòng, đặc biệt chú ý các tàu đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ hàng hải Hải Phòng biết chính xác thời gian tàu đến và thông báo tình hình bệnh tật theo khoản 1, Điều 25, Nghị định 71/2006/NĐ-CP, ngày 25/7/2006 của Chính Phủ về Quản lý Cảng biển và luồng hàng hải.

4. Yêu cầu CBCCVC áp dụng các biện pháp phòng chống dịch (đeo khẩu trang, vệ sinh và phun thuốc khử trùng tại khuôn viên cơ quan và phòng làm việc, đồng thời hướng dẫn những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với mầm dịch như Đại lý viên, hoa tiêu hàng hải, cán bộ biên phòng giám sát có biện pháp chủ động phòng ngừa dịch cúm A/H1N1.