Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì, phối hợp tổ chức cấp phát phao cứu sinh và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải, các quy định liên quan đến bà con ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng.

     Huyện đảo Bạch Long Vỹ là huyện đảo tiền tiêu nằm giữa vịnh Bắc Bộ, có vị trí quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền trên biển cũng như phát triển kinh tế biển về hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, đồng thời, đây cũng là khu vực có lượng lớn tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, tránh trú bão hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ neo đậu.

     Với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng và quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo “Hải Phòng – Bạch Long Vỹ”, vừa qua, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng 58, Thanh niên xung phong tại huyện đảo Bạch Long Vỹ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải và cấp phát phao cứu sinh, tài liệu tuyên truyền liên quan đến công tác an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển cho bà con ngư dân.

 

Cấp phát phao cứu sinh cho bà con ngư dân

     Qua đợt tuyên truyền, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phát 50 phao tròn cứu sinh và hàng trăm tờ rơi tuyên truyền đến bà con ngư dân; trực tiếp hướng dẫn đến các thuyền trưởng, thuyền viên và bà con ngư dân các quy định về tín hiệu, dấu hiệu, đèn hiệu, cách điều động tránh va tàu thuyền trên biển; các sự cố, tình huống khẩn cấp và cách xử lý; dán niêm yết thông tin hướng dẫn liên lạc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi cần, v.v.
 

Cán bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng dán niêm yết thông tin TKCN trên tàu

     Được cấp phát phao cứu sinh và được sự tuyền truyền, hướng dẫn trực tiếp của các cán bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 58, Thanh niên xung phong địa phương, bà con ngư dân cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi, đồng thời cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật, vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, làm giàu cho địa phương, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.