Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải

Để giúp thuyền trưởng các tàu thuyền nước ngoài đến cảng hiểu rõ những quy định về hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, an toàn hàng hải trong khu vực cảng biển. Từ ngày 20/9/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải theo những nội dung sau:

Phát tờ rơi, giới thiệu tổng quan về khu vực cảng biển Hải Phòng; hệ thống luồng hàng hải; vị trí khu vực neo đậu, đón trả hoa tiêu; vị trí các phao tiêu hàng hải; các lưu ý khi hành hải trên luồng. Ngoài ra, cảng vụ hàng hải Hải Phòng còn tổ chức lấy ý kiến của các thuyền trưởng để làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Nội quy cảng biển Hải Phòng trong thời gian tới.

 Việc triển khai chiến dịch tuyên truyền này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ thuyền trưởng tàu thuyền nước ngoài đến cảng. Theo đó, các thuyền trưởng đã hiểu được những quy định về hàng hải an toàn và những tập quán hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Các thuyền trưởng đánh giá cao những nội dung tuyên truyền, trao đổi của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hướng dẫn về các điều kiện khí tượng thủy văn, biện pháp phòng ngừa những tai nạn, sự cố hàng hải khi tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển Hải Phòng.

Một số hình ảnh cán bộ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm việc trên tàu BEIJIANG (Hông Kông).