Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện công ước Fal 65

CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG:

ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC FAL 65

   Triển khai thực hiện Nghị định 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với vai trò là cơ quan chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý tại khu vực cảng biển Hải Phòng đã cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng biển phối hợp kiểm tra, giám sát, giải quyết các công việc liên quan, đảm bảo trật tự kỷ cương của Luật pháp, thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
   Việc cải cách thủ tục hành chính tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng được đánh giá là có hiệu quả và có những bước chuyển biến tích cực theo hướng một đầu mối, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ tàu, chủ hàng khi đến cảng. Sự phối hợp giữa Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng, các cơ quan kiểm dịch và Đại lý tàu trong công tác thủ tục tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Trạm Chùa vẽ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển có thể làm hàng sớm ngay sau khi tàu cập cầu hoặc vào khu neo đậu chuyển tải, giảm bớt các chi phí phát sinh, góp phần nâng cao năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, đặc biệt đối với những tàu chở containers chuyên tuyến.
   Hàng tháng, cán bộ chuyên trách làm thủ tục của các cơ quan Cảng vụ, Hải quan, Biên phòng, kiểm dịch Y tế, Kiểm dịch động vật, Kiểm dịch thực vật tiến hành trao đổi các ý kiến, rút kinh nghiệm, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình công tác phối hợp để có biện pháp thống nhất thực hiện.
   Trong công tác quản lý cảng biển và luồng hàng hải, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Công ty Hoa tiêu khu vực II và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I, tổ chức cho tàu thuyền ra vào khu vực cảng biển Hải Phòng an toàn, nhanh chóng, kịp thời và bảo đảm tuyến luồng hàng hải trong khu vực   được thông suốt.
   Năm 2008, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm thủ tục cho 12.575 lượt tàu đến và rời cảng với tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 28,8 triệu tấn, vượt 19% so với cả năm 2007. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2008, lượng tàu và hàng hóa thông qua có lúc tăng đột biến, trong khi luồng tàu biển cú nhiều hạn chế do sa bồi, chưa có kế hoạch nạo vột, duy tu, nhưng Cảng vụ hàng hải Hải Phòng vẫn đảm bảo duy trì việc điều động tàu ra vào cảng an toàn, hợp lý, đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng và chủ tàu, chủ hàng.
   Bên cạnh công tác thủ tục tàu biển, Cảng vụ còn phối hợp chặt chẽ với Biên phòng cửa khẩu cảng trong việc quản lý các phương tiện thuỷ nội địa vào cảng làm hàng, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thường xuyên phối hợp với Biên phòng, Cảnh sát Giao thông đường thủy, Thanh tra Giao thụng, kiểm tra, xử lý phương tiện thuỷ nội địa hoạt động trái phép gây cản trở giao thông trong vùng nước cảng biển . 
   Cảng vụ hàng hải Hải Phòng luôn coi trọng tăng cường công tác pháp chế, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật lệ hàng hải, kết hợp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong năm 2008, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tiến   hành kiểm tra 179 tầu biển nước ngoài, lưu giữ 12 tàu để khắc phục khiếm khuyết; phát hiện 43 tàu biển Việt Nam mắc các khiếm khuyết và yêu cầu các tàu này phải khắc phục trước khi rời cảng để tránh bị lưu giữ ở nước ngoài. Xử lý phạt vi phạm hành chính 270 trường hợp vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực hàng hải, xử phạt tiền 1. 160.500.000 đồng.
   Các thủ tục hành chính theo Nghị định số 71/2006/NĐ-CP về cơ bản đã được đơn giản hoá. Tuy nhiên vẫn còn nhiều loại giấy tờ và những quy trình giải quyết thủ tục riêng theo qui định tại một số văn bản pháp luật cho ngành, lĩnh vực liên quan khác như Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch,…Ví dụ cụ thể như làm thủ tục vào cảng đối với tầu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa do Cảng vụ hàng hải thực hiện, nhưng thuyền trưởng vẫn phải đăng ký kiểm soát với Biên phòng dẫn đến thuyền trưởng, hoặc một số tàu khi đã thực hiện xong thủ tục rời cảng vẫn có sự kiểm tra của các chốt Biên Phòng tại Ninh tiếp – Cát hải …
   Để thực hiện tốt Công ước Quốc tế FAL 65 về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải, trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành. Cùng nhau phối hợp cải cách thủ tục hành chính, cải tiến và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý. Hiện nay Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đó lắp đặt đường truyền dẫn internet tốc độ cao, kết hợp với Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam xây dựng trang web và phần mềm để phục vụ công tác thủ tục, quản lý hồ sơ, tài liệu.
   Mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính cảng biển của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với những cảng vụ hàng hải khác vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, do có một số vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu giải quyết như: tiếp tục rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định của Nghị định 71/2006/NĐ-CP và các quy định khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hàng hải phù hợp với thực tế và Công ước FAL 65, khắc phục sự mâu thuẫn giữa quy định của một số nội dung cải cách với các văn bản có liên quan về quy trình thủ tục, giấy tờ khai báo và hoạt động kiểm tra, giám sát, giám quản, giám hộ theo chức năng chuyên ngành. Trước mắt, việc áp dụng công nghệ thông tin trong khai báo và thủ tục hành chính khác đang được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng hướng dẫn Đại lý, chủ tàu gửi các tờ khai an ninh và thông báo tàu đến qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý thủ tục tàu biển, đồng thời cung cấp kịp thời thụng tin đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng và giảm bớt thủ tục đối với tàu thuyền đến và rời cảng./.