Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng họp rút kinh nghiệm qua một số tai nạn, sự cố tại khu vực cảng biển Hải Phòng thời gian gần đây

     Chiều ngày 19/9/2019, tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng họp đánh giá, rút kinh nghiệm qua một số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong khu vực cảng biển Hải Phòng thời gian gần đây và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
     Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng tham mưu, chuyên môn nghiệp vụ của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
Các phòng chuyên môn tham gia ý kiến, đề xuất tại cuộc họp

     Trong cuộc họp, các thành viên đã phân tích, đánh giá các mặt hạn chế, khó khăn do đặc thù của khu vực cảng biển Hài Phòng và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp,  Đồng chí Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đưa ra 1 số phương hướng trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển Hải Phòng, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai một số nội dung như sau:
– Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định về hoạt động hàng hải tại khu vực Hải Phòng;
– Giám sát chặt chẽ công tác lập kế hoạch điều động, điều tiết lưu thông hành hải tàu thuyền ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng. Đặc biệt tàu thuyền có mớn nước sâu, trọng tải lớn;
– Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy, nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.