Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng họp thống nhất một số biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng

       Chiều ngày 07/10/2019, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp thống nhất một số biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng. 

       Tham gia cuộc họp, về phía Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng gồm có: Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, chủ trì cuộc họp; Ông Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ trực thuộc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV II, Doanh nghiệp cảng, Doanh nghiệp đại lý hàng hải, Doanh nghiệp lai dắt, hỗ trợ tàu biển hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

      Tại cuộc họp, Ông Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã nêu ra một số tồn tại và giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố, tai nạn hàng hải đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng. 

       Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng yêu cầu các đơn vị  nghiêm túc thực hiện các quy định nhằm giảm thiểu tai nạn, sự cố hàng hải đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển Hải Phòng. Cụ thể như: khai báo chính xác mớn nước thực tế của tàu; thông báo kịp thời cho Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về sự thay đổi của tàu lai hỗ trợ tàu biển cập, rời cầu; sử dụng triều ký và thước nước trong trường hợp điều động tàu cụ thể…

       Một số hình ảnh tại cuộc họp: