Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Wipha) tại khu vực cảng biển Hải Phòng

Chiều ngày 01/8/2019, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Wipha) dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

         Tham dự cuộc họp có Ông Bùi Văn Minh – Trưởng Ban cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Căn cứ nội dung Công điện số 2735/CĐ-CHHVN ngày 31/7/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam; Công điện số 04/CĐ-CT ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, bão số 3 là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó với cơn bão, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai đã xây dựng kế hoạch phòng chống cơn bão số 3, ông Bùi Văn Minh yêu cầu các phòng, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của bão, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra; yêu cầu Doanh nghiệp cảng biển, của Nhà thầu thi công, xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển lập Phương án phòng chống cơn bão số 3 gửi về Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng trước 12h00 ngày 01/8/2019; tổng hợp số liệu tàu thuyền trong cảng; gửi thông báo cho tàu thuyền ra, vào cảng, các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền về diễn biến của cơn bão số 3 để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên; thành lập các đoàn kiểm tra thực tế trên luồng hàng hải, các dự án, công trình xây dựng trong vùng nước cảng biển, rà soát các khu neo đậu, bố trí tàu thuyền vào vị trí tránh, trú bão an toàn, bố trí phương tiện thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
      
       Hình ảnh tại cuộc họp: