Cảng vụ hàng hải Hải Phòng họp triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 7 (có tên quốc tế là Sarika) tại khu vực cảng biển Hải Phòng

     Chiều ngày 17/10/2016, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã họp triển khai công tác phòng chống cơn bão số 7 (có tên quốc tế là Sarika) dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà.
     Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó trưởng Ban thường thực cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Căn cứ nội dung Công điện số 4129/CĐ-CHHVN ngày 16/10/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam, bão số 7 là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó với cơn bão, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng kế hoạch phòng chống cơn bão số 7, ông Nguyễn Ngọc Thành yêu cầu các phòng, đơn vị chủ động theo dõi diễn biến của bão, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra; yêu cầu Doanh nghiệp cảng biển, của Nhà thầu thi công, xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển lập Phương án phòng chống cơn bão số 7 gửi về Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trước 16h00, ngày 18/10/2016; tổng hợp số liệu tàu thuyền trong cảng; gửi thông báo cho tàu thuyền ra, vào cảng, các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng tàu thuyền về diễn biến của cơn bão số 7 để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu và thuyền viên; thành lập các đoàn kiểm tra thực tế trên luồng hàng hải, các dự án, công trình xây dựng trong vùng nước cảng biển, rà soát các khu neo đậu, bố trí tàu thuyền vào vị trí tránh, trú bão an toàn, bố trí phương tiện thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.


Quang cảnh cuộc họp