Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải giải quyết ùn tắc xe tại cảng Tân Vũ

     Sáng ngày 21/7/2021, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải giải quyết vấn nạn ùn tắc xe tại cảng Tân Vũ.     Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã hướng dẫn cảng Tân Vũ các biện pháp tạm thời để tránh ùn tắc phương tiện chở hàng hóa ra, vào cảng như: bố trí khu vực riêng cho các xe chưa đủ điều kiện, dán Logo theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố… đã giải quyết ngay ùn tắc tại cảng./.