Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tổ chức tiêm vắc xin tại khu vực cảng Cửa Cấm Hải Phòng

      Sáng ngày 17/9/2021 tại khu vực cảng Cửa Cấm Hải Phòng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế để tổ chức tiêm vắc xin AstraZeneca cho các công nhân đang làm việc trong khu vực cảng Cấm và các đại lý hàng hải đang hoạt động trên địa bàn Hải Phòng. Theo ghi nhận từ cơ quan Kiểm dịch Y tế quốc tế, đối tượng được tiêm gồm công nhân cảng Cửa Cấm, đại lý tàu biển, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải. Trong sáng nay, tổng số người tham gia đợt tiêm chủng khoảng 300 người.

      Hiện tại, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng vẫn đang phối hợp với các cơ quan y tế để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Các thông tin tiếp theo về việc triển khai, thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 sẽ liên tục được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cập nhập trên website chính thức của Cảng vụ.

      Sau đây là một số hình ảnh: