Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ Cục Đường thủy Lào

Ngày 25/8/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp Đoàn cán bộ Cục Đường thủy Lào do Phó Cục trưởng Vanthong Somphavath dẫn đầu sang nghiên cứu thực tế về quản lý cảng biển và thủ tục tàu đến, rời  khu vực Cảng biển Hải Phòng. Đồng chí Bùi Văn Minh-Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng Lãnh đạo cơ quan và các đồng chí Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Bùi Văn Minh-Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu những nội dung liên quan đến mô hình quản lý, chức năng, nhiệm vụ, tình hình phát triển trong khu vực bao gồm:

– Quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động cảng biển;

– Sự tăng trưởng của khu vực cảng biển Hải Phòng trong những năm vừa qua;

– Mô hình quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

– Những vấn đề dự kiến phát triển cảng biển trong tương lai.

Sau buổi làm việc, Đoàn cán bộ Cục Đường thủy Lào đi thăm bến Cảng Hải Phòng và Cảng Chùa vẽ.

Chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục làm việc và tham quan tại Tổng công ty CNTT Bạch Đằng.


            Sau đây là một số hình ảnh