Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 45 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang

   Ngày 08/3/2010, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 45 năm phong trào phụ nữ Ba đảm đang. Tới dự có Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo đơn vị đồng chí Bùi Văn Minh- Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã biểu dương những bước phát triển của của phong trào phụ nữ trong cơ quan, từng bước bắt nhịp với sự phát triển của đất nước và phong trào phụ nữ thế giới. Bên cạnh đó, phụ nữ cần không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, phấn đấu, rèn luyện trở thành “người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động sáng tạo, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng” và xây dựng gia đình “no ấm-bình đẳng-tiến bộ-hạnh phúc.”

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm