Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức buổi thực tập phòng cháy chữa cháy

    Ngày 24/8/2009, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức buổi thực tập phòng cháy chữa cháy.Tham gia buổi thực tập có các đồng chí trong Ban phòng PCCC cơ quan, đội thanh niên xung kích và đông đủ đoàn viên thanh niên cơ quan. 
   Mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao tinh thần ứng phó vói những sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ quan, vận hành thành thạo các trang thiết bị chữa cháy khi có sự cố cháy. Đây là hoạt động tích cực, định kỳ của cơ quan tạo nên tính chuyên nghiệp hóa và chủ động trong công tác PCCC của đơn vị.