Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Chương trình huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2016

      Ngày 20/5/2016, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2016 cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động do Giảng viên Đỗ Gia Phúc – Thanh tra viên lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng giảng dạy.
     Công tác huấn luyện An toàn – Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những giải pháp cơ bản để giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ và người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý những tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức huấn luyện định kỳ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động, các phòng, đơn vị trực thuộc luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, với chất lượng và hiệu quả cao đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác ATVSLĐ tại đơn vị, hạn chế, ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình hoạt động của đơn vị.
     Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã yêu cầu các học viên trong thời gian huấn luyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học để tiếp thu được hết nội dung được huấn luyện; trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, những hạn chế bất cập, vướng mắc trong công việc thực tế của mình để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy kinh nghiệm để áp dụng vào công việc thực tế được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Với mục đích cuối cùng là bảo vệ an toàn cho người lao động khi làm việc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
     Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra các nội dung được huấn luyện; kết quả 100%  học viên đạt yêu cầu.

     Một số hình ảnh của khóa huấn luyện: