Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến cho kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2011

Ngày12/7/2011, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình hoạt động nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2011. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo đại diện của các cơ quan, đơn vị như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Ban Quản lý dự án hàng hải II, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Ban Điều hành Dự án nạo vét phía Bắc – Tổng công ty Xây dựng đường thủy, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & dịch vụ, Biên phòng cửa khẩu cảng và Thanh tra sở Giao thông vận tải.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phát biểu ý kiến đóng góp cho kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công nạo vét duy tu luồng Hải Phòng của Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & dịch vụ, đồng thời thống nhất một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng .