Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp Tổng kết công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng

     Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng cũng như đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, ngày 15/01/2015, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thành đã chủ trì cuộc họp “Tổng kết công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2014”.

     Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng, đơn vị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Cảnh sát Đường thủy – Công an thành phố Hải Phòng, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chi Cục Đăng kiểm số 10.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp


     Tại cuộc họp, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động hàng hải năm 2014. Theo đó, lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển đạt trên 66 triệu tấn tăng 19% so với năm 2013. Tai nạn, sự cố hàng hải giảm, an ninh trật tự tại các bến cảng, tuyến luồng hàng hải được duy trì. Đạt được kết quả này là do có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý chuyên ngành tại khu vực trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong năm 2014, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sự phối, kết hợp trong thực thi công vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong năm 2015 nhằm góp phần vào sự phát triển chung của khu vực cảng biển Hải Phòng nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.


Nguồn: Phòng AT&TTHH