Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp Tổng kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2014, giải pháp thực hiện năm 2015

     Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cảng biển và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 15/01/2015, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Phó Giám đốc Nghiêm Quốc Vinh đã chủ trì cuộc họp “Tổng kết công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào, rời khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2014 và giải pháp thực hiện năm 2015”.

     Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng, phó các phòng, đơn vị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng, Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng I, Cơ quan thú y vùng II.

     Cuộc họp đã thông qua Báo cáo tóm tắt về hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng, những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong năm 2014 và giải pháp thực hiện trong năm 2015.Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu trủ trì cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng Nghiêm Quốc Vinh đánh giá cao sự phối hợp, hợp tác của các cơ quan quản lý Nhà nước tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong năm vừa qua góp phần quan trọng vào tăng trưởng hàng hóa thông qua cảng và sự phát triển chung của kinh tế Thành phố. Ông Nghiêm Quốc Vinh cũng nhấn mạnh, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục hoàn thành tốt vai trò chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động quản lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển Hải Phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như giải quyết những khó khăn, tồn tại, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng phát triển ổn định, bền vững.