Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức diễn tập vận hành cơ chế xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

     Triển khai thực hiện Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển, ngày 29/12/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng với các cơ quan, đơn vị có liên quan.Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại buổi diễn tập

     Để có đánh giá, rút kinh nghiệm sau gần 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp, ngày 15/12/2015, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực I và các cơ quan, đơn vị tổ chức diễn tập vận hành cơ chế xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển Hải Phòng. Đến tham dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Lãnh đạo Phòng An toàn – An ninh hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm PHTKCN hàng hải Việt Nam, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hải Phòng; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập

     Thay mặt Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập và yêu cầu cần đánh giá rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập để hoạt động TKCN trong vùng nước cảng biển Hải Phòng nói riêng và trên biển nói chung bảo đảm hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ.Quang cảnh buổi diễn tập

     Sau 2 giờ triển khai thực hiện theo kế hoạch, buổi diễn tập vận hành cơ chế xử lý thông tin TKCN trong vùng nước cảng biển Hải Phòng đã thành công tốt đẹp; các lực lượng tham gia đã bám sát, hoàn thành đầy đủ nội dung của kịch bản; đáp ứng được yêu cầu, mục đích đã đề ra. Buổi diễn tập cũng cho thấy sự quan tâm của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các cơ quan liên quan đối với công tác tìm kiếm cứu nạn.