Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức 2010

Ngày 26/02/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức 2010. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trần Thanh Minh – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; đồng chí Phạm Chí Dân – Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và toàn thể cán bộ Công chức cơ quan.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2009 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2009, báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2010. Các thành viên tham dự hội nghị đã tích cực đóng góp, thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch công tác năm 2010.

Với tinh thần Công Khai – Dân Chủ – Minh Bạch, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến với tinh thần thẳng thắn và cởi mở cho các báo cáo, nghị quyết và đặc biệt các nội dung trong Quy chế quản lý tài chính của cơ quan năm 2010 vừa phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

Hội nghị đã đạt được sự nhất trí cao về Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2009 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2010. 100% Cán bộ – Công chức cơ quan đã nhất trí thông quan Nghị Quyết Hội nghị Cán bộ Công chức cơ quan Cảng vụ hàng hải Hải Phòng năm 2010.

Một số hình ảnh hội nghị: