Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

     Ngày 7/7/2015, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

     Tham dự Hội nghị có Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

 

Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị


     Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Cấp ủy, Chính quyền và Công Đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.
 

Đồng chí Hà Quang Thắng – Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị
 
Trưởng phòng AT&TTHH phát biểu tham luận tại Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng tiếp tục được duy trì và phát triển. Sản lượng hàng hóa thông qua khu vực 6 tháng đầu năm 2015 đạt 36 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014, số lượng tàu Việt Nam và nước ngoài vào, rời khu vực cảng biển Hải Phòng đạt 9.588 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014. Trật tự an toàn giao thông hàng hải tại khu vực tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải luôn được quan tâm. Do đó, ý thức chấp hành pháp luật hàng hải được nâng cao, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải giảm. Công tác phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyền ngành tại khu vực cảng biển và các cơ quan, đơn vị liên quan luôn được duy trì hiệu quả, tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển hàng hải trong khu vực.
 

Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng Bộ – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã quán triệt tư tưởng chỉ đạo, định hướng công tác xây dựng phương án nhiệm vụ trong thời gian tới.

     Trong 6 tháng cuối năm 2015, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra an toàn hàng hải, giám sát nội bộ gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao…

     Tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng Bộ, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đánh giá cao kết quả đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2015. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đơn vị phát huy truyền thống, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2015, cùng nhau chung sức, đoàn kết, xây dựng Cảng vụ hàng hải Hải Phòng ngày càng phát triển.