Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2014, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.

     Ngày 29/7/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2014, triển khai công tác phối hợp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014.

     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I và Cơ quan Thú y Vùng II.

 

Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2014; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Công tác phối hợp đạt hiệu quả cao, thống nhất, chặt chẽ và tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động hàng hải trong khu vực.

     Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Hải Phòng đã chia sẻ những khó khăn tác động đối với hoạt động hàng hải trong khu vực trong thời gian qua, đồng thời đóng góp ý kiến, kiến nghị những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014.