Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014”

     Ngày 04/4/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Minh – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng toàn thể Cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày Báo cáo tại Hội nghị

     Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc đã trình bày Báo cáo Sơ kết công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014 của đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2014, ngay từ những ngày đầu Quý I, Cấp ủy, Chính quyền và Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Kết quả đạt được là số lượng tàu biển đến cảng Quý I năm 2014 tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013. Trong Quý I, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cũng đã tổ chức, triển khai được nhiều Hội nghị, hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn Thành phố để tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Tuy nhiên, ngoài những thành tích đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị khi xử lý các tình huống xảy ra trong hoạt động hàng hải; một số cán bộ, viên chức chưa chủ động, mẫn cán trong công việc… 


Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, sau khi nghe ý kiến tham luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Giám đốc Bùi Văn Minh đã tổng kết và chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2014 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng:

     – Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài;

     – Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đẩy nhanh tiến độ Dự án hệ thống quản lý hành hải tàu biển luồng Hải Phòng và các dự án liên quan khác;

     – Tập trung hoàn thiện, ban hành Nội quy Cảng biển Hải Phòng;

     – Xây dựng Trạm quản lý tuyến Bờ ra đảo Bạch Long Vĩ, Trạm Đại diện tại Phà Rừng;

     – Thực hiện Dự án Khảo sát vùng neo đậu cho tàu, thuyền tại khu vực cảng biển Hải Phòng;

     – Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

     – Rà soát lại Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với Chi cục Đăng kiểm 10;

     – Đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong quá trình tổ chức thi công nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng và thi công xây dựng cảng Cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng;

     – Nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo./.
Các phòng, đơn vị phát biểu ý kiến tham luận tại Hội Nghị


Quang cảnh Hội nghị