Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013”

     Ngày 26/7/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết kiểm điểm nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Bùi Văn Minh – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trình bày báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của đơn vị, đồng thời nêu những thành tích đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến tham luận trong Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức các phòng, đơn vị với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 như: lượng hàng hóa thông qua cảng tăng so với cùng kỳ năm 2012, tai nạn sự cố trong vùng nước cảng biển giảm, đặc biệt tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động của cán bộ công chức, viên chức được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được còn không ít những mặt còn tồn tại cần khắc phục, cụ thể: về công tác chỉ đạo, điều hành của các trưởng phòng, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ chưa quyết liệt, một số công việc chưa đạt chất lượng, hiệu quả, tiến độ như đã đề ra.     Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, đồng chí Bùi Văn Minh đã đưa ra với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

     – Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ để đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài;

     – Đề xuất với Cục Hàng hải Việt Nam bổ sung định biên, từng bước cải thiện đời sống cán bộ công chức, viên chức;
     – Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đẩy nhanh tiến độ Dự án lắp đặt Hệ thống quản lý, giám sát hàng hải (VTS) và các dự án liên quan khác;
     – Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động của đội tàu công vụ;
     – Xây dựng trạm quản lý tuyến Bờ ra đảo Bạch Long Vĩ;
     – Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí…

     Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thống nhất thực hiện tốt các giải pháp mà đơn vị đã đề ra, phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2013.