Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013.

       Ngày 02/01/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Minh Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị trong cơ quan.       Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
       Trong năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCCVC cơ quan, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đạt được những thành công đáng khích lệ, các chỉ tiêu cơ bản được đặt ra trong năm 2012 đều hoàn thành vượt mức. Tại khu vực cảng biển Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực đạt mức 51,34 triệu tấn, tăng 16,5% so với năm 2011, lượng tàu thuyền nước ngoài ra, vào khu vực cảng biển Hải Phòng tăng 9% so năm 2011. Công tác quản lý hoạt động hàng hải được tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu thu phí cảng vụ và phí bảo đảm hàng hải đều tăng so với năm 2011. Thu nhập bình quân của cán bộ, công chức viên chức năm 2012 tăng so với năm 2011, đời sống của CBCCVC ngày càng được quan tâm cải thiện cả về vật chất, tinh thần.


Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Minh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đạt được trong năm 2012. Đồng thời, cũng yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.