Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016

     Ngày 30/12/2015, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ năm 2016”. Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì Hội nghị cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan.Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng 
trình bày Báo cáo tổng kết năm 2015

     Thay mặt lãnh đạo, đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc trình bày Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016 của  Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với mục tiêu “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn nữa của người dân và doanh nghiệp”. Kết quả đạt được là số lượng tàu biển đến cảng, sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 với trên 19.600 lượt tàu biển và 73,3 triệu tấn hàng hóa, đạt tỷ lệ tăng trưởng 11%.Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Sau khi nghe ý kiến tham luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Giám đốc Bùi Văn Minh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong năm 2015 của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và chỉ ra những tồn tại, yếu kém như tinh thần trách nhiệm, tính mẫn cán, đạo đức công vụ của một số cán bộ viên chức chưa cao. Năm 2016, đồng chí Giám đốc yêu cầu tập thể lãnh đạo cần sâu sát, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành; các phòng, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao đạo đức công vụ, tính chủ động, năng động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng quản lý. Ngoài ra, cần chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thể thao, văn nghệ và nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.

Các phòng, đơn vị phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị