Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 49/2014/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn Container được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam

     Nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/12/2014, ngày 15/01/2015, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai nội dung Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT và một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra an toàn container lưu trú tại khu vực cảng biển Hải Phòng.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Chi Cục Đăng kiểm số 10 cùng trên 30 Công ty, chủ sở hữu và khai thác container tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Tại Hội nghị Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trình bày nội dung Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam và kế hoạch kiểm tra an toàn container tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

 

Đại diện chủ sở hữu và khai thác container tại khu vực cảng biển Hải Phòng phát biểu ý kiến đóng góp tại Hội nghị

     Ngoài ra, Hội nghị đã nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị để thống nhất nội dung kiểm tra cũng như quy trình báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra an toàn container, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, chủ sở hữu và người khai thác container tại khu vực cảng biển Hải Phòng.