Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý hoạt động đổ bùn, đất nạo vét khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Nhằm tăng cường và thống nhất các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động đổ bùn đất nạo vét, đảm bảo đúng vị trí đã quy định. Ngày 08/10/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý hoạt động đổ bùn đất nạo vét tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

     Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp khai thác cảng biển; cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; các đơn vị thi công nạo vét; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Đình Vũ và trưởng các phòng, đơn vị nghiệp vụ Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

 

Đ/c Nghiêm Quốc Vinh, Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đánh giá chung tình hình hoạt động đổ bùn đất nạo vét trong những năm gần đây; những thuận lợi, khó khăn và thực trạng các vị trí đổ bùn đất nạo vét hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đặc biệt quan tâm vị trí đổ bùn đất nạo vét Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.

     Hiện nay, nhu cầu nạo vét duy tu luồng hàng hải và xây dựng, duy tu các công trình cảng biển trong vùng nước cảng biển Hải Phòng ngày một gia tăng và cấp thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa có quy hoạch cụ thể khu vực đổ bùn đất nạo vét. Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chấp thuận cho Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc nạo vét duy tu luồng Hải Phòng và một số đơn vị thi công nạo vét duy tu, xây dựng cầu cảng, bến cảng được đổ bùn đất nạo vét vào khu vực Khu công nghiệp Nam Đình Vũ.


 
Sơ đồ Khu công nghiệp Nam Đình Vũ

     Từ năm 2009 đến nay, trung bình hàng năm có khoảng 800.000m3 bùn đất nạo vét được đổ vào khu vực Khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Thực trạng hiện nay việc đổ bùn đất vào khu vực này gặp một số khó khăn như: Khu vực chưa có hệ thống đê bao chắn giữ bùn đất, một số vị trí và lối vào đã bị cạn, phương tiện vận chuyển bùn đất nạo vét chỉ có thể hành trình đến vị trí đổ bùn đất theo quy định khi thủy triều lên cao.

 
     Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

     Để ngăn ngừa những diễn biến có thể ảnh hưởng đến độ sâu luồng hàng hải và môi trường trong khu vực trong thời gian tới, Hội nghị đã thống nhất các biện pháp tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đổ bùn đất nạo vét đúng vị trí quy định, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phối hợp giữa Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với Công ty CPĐT Nam Đình Vũ, các chủ đầu tư và các đơn vị thi công, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.