Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải

Ngày 03/8/2012, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng hải, trong đó tập trung vào hai nội dung chính về Chiến dịch kiểm tra tập trung của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MOU và Paris Mou về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu từ ngày 01/9 đến ngày 30/11/2012 (CIC FSS 2012) và Hướng dẫn hàng hải cho các tàu biển khi hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng cho Lãnh đạo và cán bộ phụ trách hệ thống quản lý an toàn của các Công ty vận tải biển trong khu vực phía Bắc có tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ An toàn giao thông – Bộ Giao thông vận tải; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng Pháp chế, An toàn An ninh Hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Tại Hội nghị, đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu về Chiến dịch kiểm tra tập trung về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu kéo dài trong ba tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2012 nhằm mục đích đảm bảo sự tuân thủ các quy định về bố trí chống cháy, phát hiện cháy và dập cháy theo Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS). Qua đó, đã chỉ ra những khiếm khuyết phổ biến đối với hệ thống, bố trí và trang thiết bị cứu hỏa thường xảy ra trên các tàu biển Việt Nam tại các đợt kiểm tra PSC. Để có sự chuẩn bị sẵn sàng, nhằm tránh việc tàu bị lưu giữ trong Chiến dịch kiểm tra tập trung nói trên, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị các quý vị đại biểu quan tâm triển khai đến từng tàu thuộc quyền quản lý của mình góp phần giảm thiểu việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài qua kiểm tra PSC và nâng cao uy tín của đội tàu biển Việt Nam trên thế giới. Cũng tại Hội nghị, đại diện Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu hướng dẫn hành hải cho các tàu biển khi hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn hàng hải xảy ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của nhay và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài qua kiểm tra PSC. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia góp ý liên quan đến nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cảng biển Hải Phòng.