Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội thảo, hướng dẫn, thực hiện Thông tư 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

     Để triển khai thực hiện Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 3177/CHHVN-CTHH ngày 08/8/2014 về Thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải năm 2014.

     Ngày 13/8/2014, tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo, hướng dẫn, thực hiện theo quy định của Thông tư số 28.

     Tham dự buổi Hội thảo, hướng dẫn, thực hiện có Ban Giám đốc, Trưởng, phó và chuyên viên các phòng, đơn vị chuyên môn.

     Buổi Hội thảo đã tập trung vào các nội dung chính liên quan đến nhiệm vụ và trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trong công tác phối hợp thực hiện các quy định trong Thông tư 28 với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa bàn. Và đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra phương tiện tham gia vận chuyển bùn, đất phải lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét theo đúng Quy định tại Điều 8 của Thông tư 28.

     Kết thúc Hội thảo, Ban Giám đốc đã yêu cầu cán bộ, chuyên viên các phòng nghiệp vụ triển khai Thông tư 28 trong công tác cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động nạo vét, vận chuyển bùn, đất trong vùng nước cảng biển Hải Phòng chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đáp ứng các quy định theo Thông tư 28 sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/9/2014.Quang cảnh buổi Hội thảo