Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức hội thảo về dự thảo và rà soát các quy trình giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ

   Ngày 06/8/2009, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức buổi hội thảo về dự thảo và rà soát các quy trình giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ. Tham dự buổi hội thảo có Ban lãnh đạo và cán bộ các phòng nghiệp vụ. 
   Các quy trình được xây dựng dựa trên các quy định có liên quan đồng thời nhằm thống nhất về trình tự, thủ tục giải quyết theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu phiền hà đối với các đối tượng quản lý và sẽ được thông báo công khai tới các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng. Đây là việc làm hết sức cần thiết không những nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng mà còn là biện pháp thiết thực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.