Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

          Ngày 07/7/2022, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tại buổi họp có sự tham dự của Ban Giám đốc, các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị.

          Tại buổi họp, các đồng chí lãnh đạo các phòng đã đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm.

          Buổi họp đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận với các sáng kiến, biện pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong 6 tháng cuối năm 2022.

          Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Anh Vũ đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

          Một số hình ảnh: