Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức họp thống nhất ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy Cảng biển Hải Phòng

      Ngày 18/01/2018, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy cảng biển Hải Phòng. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị liên quan: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng; Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hải Phòng; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc; Cục Hải quan Hải Phòng; BCH Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng; Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Hải Phòng; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I; Cơ quan Thú y vùng II; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực II và các Doanh nghiệp khai thác cảng biển; Đóng mới, sửa chữa tàu biển, Đại lý tàu biển, Vận tải biển, Dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển. Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì Hội nghị.


Ban Soạn thảo trình bày nội dung Dự thảo Nội quy Cảng biển Hải Phòng năm 2018

      Nhằm triển khai Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy cảng biển Hải Phòng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về các hoạt động hàng hải phù hợp với thực tế áp dụng tại khu vực cảng biển Hải Phòng theo quy định của pháp luật có liên quan.

 

Một số ý kiến của doanh nghiệp khai thác cảng biển

      Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận và phát biểu các ý kiến đóng góp dự thảo quy định sử dụng tàu lai dắt hỗ trợ tàu biển cho phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực cảng biển Hải Phòng, quy định về địa điểm làm thủ tục điện tử đối với tàu thuyền và các quy định khác liên quan.
      Sau khi thảo luận, Hội nghị đã thống nhất ý kiến đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Nội quy cảng biển Hải Phòng. Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nội quy cảng biển Hải Phòng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi ban hành và sớm đưa vào áp dụng trong thời gian tới.